Armatury a způsoby propojení solárních kolektorů

Varianty propojení solárních kolektorů

Český trh se solárními kolektory je nasycen celou řadou různých dovozců. Každý výrobce solárního kolektoru používá určitý způsob výroby, kterým určuje jak budou kolektory mezi sebou propojeny, případně jaké armatury k připojení solárních kolektorů do systému použít. Další způsoby a typy spojování kolektorů, ty méně časté nebudeme v našem článku popisovat a budeme se věnovat výhradně těm nejčastěji používaným. My našim zákazníkům dodáváme armatury nejvyšší kvality ke všem námi nabízeným solárním sestavám.

Svěrné šroubení ke kolektorům

Nejčastěji jsou vývody kolektoru z měděné trubky o průměru 22 mm. Průměry se mohou lišit. Způsob spojování jednotlivých kolektorů je buď pomocí mosazných svěrných šroubení, lisováním nebo pájením tvrdou pájkou. Postupně se přechází od pájení k používání právě svěrných šroubení, které celou montáž značně časově urychlí a zároveň se praxí tyto spoje ověřili jako velmi spolehlivé. Jedná se o mosazné kroužky, které se šroubováním matice zalisují díky konusu protikusu do zbytku vývodu kolektoru. Při použití svěrného šroubení je nutné dodržet spolehlivé zasunutí Cu trubky do fitinky. Zároveň je nutné při utahování postupovat dle doporučení dodavatele, aby nedošlo k poškození kolektoru (např. vlivem utržení Cu trubky od zbytku sběrače kolektoru) . Pokud je třeba kolektory demontovat, je nutné velmi pečlivé rozebírání těchto spojů, aby nedošlo k poškození a opětovná montáž se obešla bez dalších komplikací. V našich instalacích používáme svěrná šroubení jak na spojení, tak na vstup, výstup i zaslepení kolektoru. Jedná se o fitinky renomovaných výrobců z Itálie (Tiemme), Kiwa (holandsko). Tyto armatury jsou extrémně spolehlivé a jejich zpracování je na vysoké úrovni, fitinky snadno odolávají stagnačním teplotám kolektorů a nedochází k jejich poškození. Nutno podotknout, že se na českém trhu stále setkáváme s různými náhražkami těchto armatur, jejichž provedení je na velmi nízké úrovni. Konkrétně se jedná např o výstup kolektoru vyráběný českým výrobcem. Viz foto níže. Pokud budeme srovnávat, působí rozdíl generačním odstupem při výrobě. 

Lisované spoje

Jsou oblíbené pro možnost rychlého spojení. Tyto spoje jsou spolehlivé, nicméně je nutné dodržet jejich použití ve vztahu k maximální možné teplotě systému. Tyto instalační požadavky jsou velmi zásadní, zamezují poškození těsnících kroužků v průběhu stagnace solárních kolektorů. V opačném případě je rozebírání takto vytvořeného spoje velmi komplikované a pokud jsou armatury nalisovány na krátký konec Cu potrubí, jejich oprava může končit až výměnou celého kolektoru.

Pertly s převlečnou maticí

Další z variant jak propojit solární kolektory opatřený vývodů Cu potrubí Pertlem s integrovanou převlečnou maticí. Tento způsob spojování urychluje montáž. Spojování a rozebírání těchto spojů je velmi jednoduché. V podstatě stačí mezi matici a šroub použít vhodné těsnění a řádně dotáhnout. Těsní se na plochu a je třeba použít vhodné těsnění. Sílu k zatažení je nutno volit přiměřeně, aby nedošlo ke zborcení pertlu. Následná oprava by byla velmi komplikovaná a časově náročná. Nevýhodou těchto spojů bývá snad jen transport, který může zachycením matice poškodit Cu trubku sběrače kolektoru, může dojít k jejímu ohnutí, případně vylomení celé matice. Stejně tak je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pečlivosti při umísťování kolektorů na konstrukci, aby spoje byly řádně proti sobě osazeny.

Porovnání českého výstupu kolektoru TWI s italským Tiemme 

Český výstup solárního kolektoru s manuálním odvzdušněním a jímkou čidla

český výstup kolektoru s manuálním odvzdušněním


Italská armatura Tiemme s automatickým odvzdušněním

tiemme výstup kolektoru


Srovnání armatur

srovnani solarnich armatur ceske zahranicni


Svěrné šroubení Tiemme

Svěrné šroubení používáné na propojení kolektorů od italské firmy Tiemme

Svěrné šroubení Tiemme