Automatický režim regulace

Solární regulátor zajišťuje správný chod solární soustavy. Nastavení se provádí zpravidla pouze 1x a to při prvotním spouštění. Menu regulátorů bývá obsáhlé, má celou řadu různých nastavení, ochranných režimů, možnosti regulace teplot, nastavení spínání a vypínání solárního čerpadla a podobně. Solární regulátor aktivně měří teplotní rozdíl mezi nádrží a čidlem v solárním kolektoru. Na základě nastaveného rozdílu teplot dochází ke spínání čerpadla a přenosu teplonosné kapalinu ze solárních kolektorů na výměník předávající teplo. Lze nastavovat teplotní diferenci při které má dojít k sepnutí a vypnutí čerpadla, ochranné funkce v podobě ochrany zatuhnutí čerpadla, možnost protimrazové ochrany, nastavení maximální teploty pro chod čerpadla, minimální teploty na kolektorech k spuštění čerpadla, možnost regulace otáček čerpadla, zvuková signalizace při hlášení poruch apod.

Vypadne proud co teď?

Pokud dojde k výpadku proudu, většina regulátorů uchová v paměti prvotní nastavení a není třeba nic dělat. Jediná věc, kterou regulátor není schopen přenastavit je zpravidla pouze čas ( pokud jeho zobrazením regulátor disponuje). Jestliže byl výpadek elektrické energie delší, pravděpodobně dojde na solárních kolektorech ke stagnaci. Většina regulací chrání zbývající součásti solárního systému odpojením čerpadla od elektrické energie při teplotě nad cca 110°C na solárních kolektorech. Takto je zabezpečeno, že vroucí kapalina, zplynované médium  zůstane v kolektorech, kterým neuškodí. Jakmile se kapalina v solárních kolektorech ochladí, zpravidla při západu slunce, nebo menším slunečním svitu, regulace sepne čerpadlo a  dojde k opětovnému běžnému chodu solární sestavy. Pokud je teplota na kolektorech vyšší než 110°C , solární regulátor díky automatickému režimu, ochraně brání spuštění solárního čerpadla, před možným poškozením ostatních součástí solárního kolektoru. Vzhledem k minimálním výpadkům elektrické energie na našem území, není třeba zajišťovat pro solární regulaci záložní zdroj. Jeho údržba, výměna baterií, by přesáhla náklady případnou denní nefunkčnost solární soustavy při výpadku proudu.

Vysoká teplota na panelu- neodborná obsluha

Solární kolektory se selektivní vrstvou běžně dosahují vysokých teplot atakující i 200°C. Kolektory jsou na takové teploty testovány a nehrozí žádné riziko poškození. Provoz je zabezpečen solárním regulátorem v automatickém režimu. Není žádoucí přepínat  automatický režim za manuální. Obrázek níže zobrazuje poškození solárního čerpadla vzniklé neodborným zásahem, obsluhou, kdy při stagnaci solárních kolektorů došlo uživatelem ke spuštění manuálního režimu a sepnutí čerpadla. Čerpadlem protekla vroucí nemrznoucí směs, která zapříčila jeho poškození a oběžné kolo čerpadla bylo přímo roztaveno. Pokud nevíte a neznáte zásady ovládání solární regulace, raději se vyhněte jakémukoliv nastavování. Při servisních zásazích jsme se setkali se špatnou funkcí solárního systému zapříčiněnou špatnou obsluhou a nevhodným přenastavením různých hodnot solární regulace. Užitečná rada zní: pokud něčemu nerozumíme, je lepší do ničeho nezasahovat. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Solární regulátor v automatickém režimu ovládá solární systém bezchybně. Jedna z věcí, kterou by měl uživatel ovšem umět, je nastavení teplot ohřevu TUV tak, aby si případně teplotou na výstupu vody z bojleru přizpůsobil svým požadavkům. Více skutečně není třeba a jakýkoliv další zásah může být pouze ke škodě. Automatický režim hlídá správnou funkčnost celého solárního systému k užitku uživatele.

Obrázky poničeného čerpadla při neodborné obsluze

poškozená hřídel solárního čerpadlaposkozene obezne kolo cerpadla