Spolehlivé partnerství

Naše firma patří od r. 2010 mezi přední dodavatele solárních systému na ohřev TUV v České republice. Do České republiky jsme začali postupně dovážet jednotlivé komponenty solárních systémů jako např. solární zásobníky, čerpadlové jednotky, kolektory až po celé solární sestavy. Nabízíme kvalitní, značkové a plnohodnotné solární systémy s ověřenou a dlouholetou životností, vyrobené předními evropskými výrobci solárních systémů. Obchodní parnery máme výhradně v Evropské unii. Za dobu naší existence jsme po celé ČR nainstalovali tisíce m2 plochy solárních kolektorů, získali stovky klientů a provedli nespočet servisních zásahů na solárních systémech dodaných zákazníkům konkurenčními firmami. V roce 2016 jsme dodávali naše solární systémy na projekt výstavby 10 poliklinik v africké Ghaně. O velikosti úspěšného projektu informuje ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách mzv.cz. Projekt výstavby byl uzavřen s ministerstvem zdravotnictví Ghany v celkové hodnotě stovek milionů korun.

Předrealizační návrh systému

Před realizací solárního systému na rodinných domech v ČR začínáme konzultací se zákazníkem a odborným návrhem celé solární soustavy. Ověříme způsobilost místa instalace solárních kolektorů k nejlepším možných výkonům a co nejefektivnějšímu využití plánované sestavy. Provedeme návrh solárního systému. K vypracování detailní bilanci používáme speciální software vyvinutý švýcarskou firmou k výpočtům a dimenzování solárních sestav.

Naše služby

Pro montáž solárních systémů jsme byli vyškoleni ve školících centrech zahraničních výrobců solární techniky. Solární systémy montujeme na všechny typy rodinných i bytových domů, druhy střech, používáme nejkvalitnější dostupné materiály a technologie. Zakázky provádíme tzv. „na klíč“, od návrhu systému přes vypracování projektu až k samotné realizaci a zprostředkování získání dotace na solární systém v rámci programu NZÚ.  Zákazník platí pouze plnou a závazně dohodnutou cenu uvedenou ve smlouvě o dílo dle platných zákonů ČR. V ceně instalace je zahrnutý veškerý materiál, doprava i lidské zdroje. Poskytujeme plný záruční i pozáruční servis. Vlastníme certifikát ministerstva průmyslu a obchodu pro dotační programy Nová zelená úsporám a námi dodaná zařízení splňují požadavky programu NZÚ. Našim cílem je spokojený zákazník. Od roku 2013 kdy byl spuštěn program Nová zelená úsporám, zajišťujeme pro naše klienty vypracování projektové dokumentace a zakázky tedy řešíme komplexně na klíč i s vyřízením dotace. Žádosti o dotace posíláme na fond elektronickou formou za zákazníky, díky čemuž dohlédneme na celý proces administrace Vaší žádosti u Státního fondu životního prostředí. Aktuálně lze čerpat na solární systémy až 50% způsobilých nákladů a maximálně však 35.000,- Kč v sekci: solární ohřev vody- C 3.1. V sekci C 3.5 pak 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci potřebnou pro úspěšné schválení žádosti. Celková výše se v tomto dotačním titulu tedy uvádí 40.000,- Kč.