ČASTÉ DOTAZY 

V následujícím přehledu se pokusíme odpovědět na nejčastější dotazy našich zákazníků, kteří si chtějí pořídit solární systém pro ohřev TUV nebo přitápění. Jedná se o zjednodušený souhrn, jelikož k problematice každého odvětví se věnujeme podrobněji v jednotlivých článcích na našem webu. 

 

JAKÉ JE IDEÁLNÍ UMÍSTĚNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ? 

V zásadě musíme vycházet z co největšího využití slunečních paprsků dopadajících na solární kolektor. Z geografického hlediska v našich podmínkách je nejvýhodnější orientace na jižní, potažmo jihozápadní světovou stranu. Z technického hlediska je nejvýhodnější umístění solárních kolektorů na konstrukci střech šikmých i plochých s ohledem na minimalizaci např. mechanického poškození nebo na dopad slunečního záření na plochu kolektoru. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/umisteni-solarniho-systemu


KOLIK DOKÁŽE SOLÁRNÍ SYSTÉM USPOŘIT A JAKÉ JSOU TEPELNÉ ZISKY? 

Základním předpokladem pro správně nadimenzovaný a zkonstruovaný solární systém je energie. Pokud se tedy bavíme o solárních systémech, jako pohonná energie slouží tedy slunce. Není třeba spekulovat, k výpočtu předpokládaných tepelných zisků solární soustavy slouží speciální softwary k tomu určené. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/slunecni-energie


JE LEPŠÍ PLOCHÝ DESKOVÝ NEBO TRUBICOVÝ VAKUOVÝ KOLEKTOR? 

Z praktických zkušeností preferujeme pro montáže ploché deskové kolektory. A to z několika zásadních důvodů. Mají skvělé mechanické vlastnosti jako např. vyšší odolnost proti kroupám a jinému druhu poškození, jejich tepelná propustnost při přehřátí kolektorů a v neposlední řadě výkon, spolehlivost a účinnost. Naše firma neprovádí montáže vakuových trubiových kolektorů. Systémy založené na vakuových trubicích jsou velmi poruchové a nesplňují naše požadavky na životnost solárního kolektoru, potažmo celého solárního systému. Zásadním předpokladem je také dohledatelný původ, výrobce nebo certifikace. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/ucinnost-vakuovych-trubic-a-deskovych-kolektoru 

https://solarni-ohrev-vody.cz/vakuove-nebo-deskove-kolektory


JAKÁ JSOU ROZHODUJÍCÍ KRITÉRIA PRO NÁVRH SOLÁRNÍHO SYSTÉMU? 

Pro ekonomicky i technicky správný návrh solární sestavy je rozhodující celá řada různých faktorů. Při volbě velikosti zásobníku lze kalkulovat se spotřebou 50l/ os/ den. Tudíž např. pro domácnost se 4 osobami volíme zásobník o min. objemu 200l. V závislosti na velikosti zásobníku se dále navrhne vhodná kolektorová plocha. Zde lze zkráceně kalkulovat s 1m2 na 50l objemu zásobníku. Dalšími faktory pro vypracování relevantní nabídky funkční soustavy jsou následující parametry: sklon střechy, orientace na světové strany, délka potrubí - ztráty, počet obyvatel objektu, lokalita, aktuální způsob ohřevu TUV apod.

https://solarni-ohrev-vody.cz/jak-vybrat-solarni-system


JE INVESTICE DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU VÝHODNÁ? 

V současné době, kdy se ekonomická zátěž obyvatelstva prudce zvyšuje a to zejména s ohledem na ceny energií lze jednoznačně konstatovat, že ano.  Solárním ohřevem lze ušetřit mezi 50 až 75% nákladů spojených s ohřevem TUV.  Solární energie je zdarma a při slunečním svitu až 1800 hod/ rok je výhodné ji využít.  

https://solarni-ohrev-vody.cz/vyplati-se-solarni-system


DOSÁHNU NA DOTACI V PROGRAMU NZÚ? 

Od roku 2013, kdy byl spuštěný nový dotační program jsme kladně vyřídili stovky žádostí. Se zákazníkem probereme všechny možnosti a podmínky čerpání dotace a zajistíme veškerou dokumentaci pro SFŽP. Obecná pravidla pro kladné vyřízení žádosti jsou např., že objekt je určen k trvalému bydlení, žadatel doposud nečerpal dotace na solární ohřev TUV. Mezi další faktory pro vyřízení dotace patří např. splnění technických a energetických záležitostí. O dotaci můžete požádat také před realizací samotné instalace solárního systému, v jejím průběhu či po dokončení realizace. Výše dotace na solární ohřev vody je 35.000,- Kč + 5.000,- Kč na projektovou dokumentaci. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/dotace-na-solarni-ohrev-vody


JE MOŽNO VYUŽÍT SOLÁRNÍ SYSTÉM I PRO PŘITÁPĚNÍ? 

Kombinace solárního ohřevu vody a přitápění je možná pouze za určitých podmínek. Jedním z nejdůležitějších faktorů je tepelná ztráta domu a aktuální způsob vytápění. Solární systém nenahrazuje aktuální zdroj vytápění. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/solarni-ohrev-vody-a-pritapeni


S JAKÝMI ALTERNATIVNÍMI ZDROJI TEPLA LZE SOLÁRNÍ SYSTÉM KOMBINOVAT? 

Pro případ, kdy není dostatek slunečního slunečního svitu, zejména v zimních měsících je třeba solární zásobník kombinovat s jiným zdrojem tepelné nebo elektrické energie.  Nejčastějšími variantami jsou topná elektrická tělesa (elektrická patrona). Dále je možno solární zásobník prostřednictvím dalšího výměníku propojit s plynovým kotlem, kotlem na tuhá paliva, krbovou vložkou apod. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/solarni-system-a-kotel-na-tuha-paliva


JAK SI VYBRAT FIRMU PRO REALIZACI SOLÁRNÍHO SYSTÉMU? 

Nejlepším vodítkem jsou reference, recenze uváděné na internetu. Zaměřte se na historii firmy a původ jimi dodávaných komponent solárního systému, dohledatelnost technických parametrů. Před konečným rozhodnutím si nechte vypracovat detailní cenovou nabídku obsahující všechny náležitosti k řádnému plnění včetně montáže. Firma by měla být schopna umět zpracovat projektovou dokumentaci včetně energetických posudků potřebných ke schválení v rámci dotačních titulů. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/budujte-s-nami


NENÍ VHODNĚJŠÍ PRO OHŘEV VODY FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM? 

Pro ohřev vody je výhodnější systém termický, kdy dochází k výrobě tepelné energie v soustavě, i vzhledem k nižším investičním nákladům. Fototermické solární systémy jsou jednodušší a lze tedy i očekávat jejich větší spolehlivost a životnost. Zároveň u fototermického systému neklesá časem jejih účinnost jako u systémů fotovoltaických.

https://solarni-ohrev-vody.cz/je-lepsi-fotovoltaika-nebo-solarni-kolektory


JAKÁ JE ŽIVOTNOST SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ? 

Životnost solárních deskových kolektorů je vzhledem k jejim konstrukčním vlastnostem a složením vyšší než např. u vakuových trubicových kolektorů. Při správné a pravidelné údržbě se jedná o 25 i více let. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/kvalita-a-zivotnost-prvku-solarniho-systemu


JAKÁ JE ŽIVOTNOST SOLÁRNÍCH ZÁSOBNÍKŮ? 

Životnost solárního zásobníku ovlivňuje nejen dílenské zpracování a technologické řešení, ale také např. kvalita vody, pravidelná údržba a kontrola jednotlivých částí solárního zásobníku. Většina výrobců solárních zásobníků dává na své produkty záruku 5 let.

https://solarni-ohrev-vody.cz/kvalita-a-zivotnost-prvku-solarniho-systemu


JAK ČASTO JE TŘEBA PROVÁDĚT SERVIS SOLÁRNÍHO SYSTÉMU? 

Servis doporučujeme provádět v intervalu 5 let. Svěřit byste ho měli odborné firmě, nejlépe té, která systém instalovala a měla by s ním mít tudíž nejvíce zkušeností. V rámci takového pravidelného servisu by měla být vyměněna nemrznoucí směs v okruhu, zajištěno správné natlakování soustavy a kontrola jednotlivých prvků celého systému. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/servis-solarnich-systemu


JAKÉ JSOU NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY NA SYSTÉMU? 

Čím jednodušší solární systém zvolíte, tím spolehlivě bude pracovat. Složité systémy s kombinací na otopné systémy mohou být od samého počátku zdrojem komplikací, problémů a další finanční zátěže na straně objednatele. Pro  instalaci  solárních systémů volíme pouze komponenty renomovaných výrobců, které se osvědčily na stovkách realizací v České republice. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/kvalita-a-zivotnost-prvku-solarniho-systemu


JAKOU VYŽADUJE SOLÁRNÍ SYSTÉM ÚDRŽBU? 

Odborně nainstalovaný solární systém by pro uživatele neměl představovat žádnou údržbu, vyjma např. mechanického očištění kolektorů od např. listí nebo ptačího trusu. Kontrola by se měla omezit pouze na spravný chod solárního regulátoru a vizuální kontrola případných úniků kapaliny v jednotlivých částech systému. V žádném případě nedoporučujeme při zjištění jakékoliv závady z bezpečnostních důvodů nebo obchodních (porušení záručních podmínek) zasahovat do systému, ale kontaktovat odbornou firmu k vyřešení daného problému. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/servis-solarnich-systemu


JAK DLOUHO TRVÁ MONTÁŽ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU? 

Kompletní montáž solárního systému je závislá na mnoha faktorech ovlivňující její trvání, zejména v závislosti na technologické obtížnosti, ale také na různých stavebně-technických úpravách, jako jsou prostupy pro potrubí, umístění zásobníku apod.  Při ideálních klimatických i dojezdových podmínkách lze ovšem předpokládat trvání montáže na 1 až 2 dny. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/budujte-s-nami


NA KOLIK STUPŇŮ DOKÁŽE SOLÁRNÍ SYSTÉM OHŘÁT VODU? 

Primárně je výkon solárního systému závislý na dopadu slunečního záření na plochu kolektoru. Za jasného slunečného dne dokáže solární systém ohřát vodu i na 80°C. Samozřejmě je nutno přihlédnout na aktuální potřeby ohřevu TUV, způsobu využití, schématu zapojení solární soustavy a celé řadě dalších faktorů. Omezení teploty vody lze zajistit solární regulací, trojcestnými směšovacími ventily apod. Doporučujeme ohřívat zásobník na cca 65°C.

https://solarni-ohrev-vody.cz/solarni-regulace-tech


OHŘEJE MI SOLÁRNÍ SYSTÉM VODU I V ZIMĚ? 

V závislosti na intenzitě a délce slunečného svitu dojde k nahřátí nebo předehřátí vody v zásobníku TUV. S ubýtkem slunečních dní dochází i k úbytku tepelných zisků solárního systému.


Z ČEHO SE SKLÁDÁ SOLÁRNÍ SYSTÉM? 

Základním skladbou solárního systému rozumíme sestavu, v níž každá část plní svou funkci. Srdcem solární soustavy jsou solární kolektory, čerpadlová jednotka s regulací a solární zásobník. Ohřátá kapalina v solárních kolektorech je přenášena díky čerpadlové jednotce řízené regulací do tepelného výměníku uvnitř solárního zásobníku. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/slozeni-solarniho-systemu