Solární panely je třeba udržovat čisté

Vliv čistoty kolektorů na jejich výkon a funkčnost

Při zanedbání pravidelného čištění solárních kolektorů ať plochých deskových nebo trubicových se snižuje přísun slunečního záření, který je pro správnou funkčnost kolektorů zásadní. Proto je nezbytné pro vysokou účinnost a návratnost investice potřeba udržovat právě vnější plochu panelů, resp. kolektorové plochy čistou. Největší důraz klademe samozřejmě na zasklení kolektorů a to jak plochých deskových, tak trubicových vakuových. Výrobci a prodejci těchto panelů tedy ne zcela správně uvádějí, že panely jsou naprosto bezúdržbové a nevyžadují žádnou speciální péči. Čas od času je třeba kolektory zkontrolovat, zda je kolektorová plocha čistá.

Proč je důležité solární kolektory čistit?

Znečištění solárních kolektorů způsobuje ztrátu výkonu a významný pokles efektivity celé solární soustavy. Solární kolektory jsou sice částečně čištěné deštěm a větrem, to však z plochy kolektoru neodnese všechna znečištění a na ploše kolektoru se usazují další nečistoty a bez čištění se snižuje úroveň výkonu. Znečištění se netýká pouze modulů umístěných pod mírným úhlem, z nichž se nečistoty přirozenou cestou hůře dostávají, ale i modulů umístěných až pod úhlem 65°. Naklonění panelů potom nestačí k tomu, aby z nich déšť a vítr odstraňoval nečistoty. Obzvláště v lokalitách trpících průmyslovými exhalacemi, v oblastech se silným automobilovým provozem a častým smogem se na skle kolektoru usazuje prach, mastnoty a různé chemikálie z exhalací, na panelech instalovaných v oblastech s enormním výskytem pylových částic se kromě prachu hromadí ve velké míře i pyl. Dalším problémem může být např. i ptačí trus, nebo spadané mokré listí v podzimních měsících.

Znečištění povrchu kolektoru se začne projevovat podle stavu ovzduší zhruba po roce provozu, pak již nános nečistot začíná bránit přístupu slunečního světla. Samočistící schopnost povrchu kolektoru je sice vysoká, ale přeci jen omezená, zvláště v nepříznivých podmínkách. Vlivem znečištění se snižuje propustnost krycí plochy panelu pro sluneční světlo, infračervené a ultrafialové záření. Již po dvou až třech letech může výkonnost    kolektoru klesnout i o 15% a během dalších let dále ubývá. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat spojení skla a kovových součástí kolektoru, kde jsou ještě příznivější podmínky pro usazování nečistot. Lze použít jednoduchou radu: pokud se Vám zdá, že výkon solární soustavy poklesl a není již takový dostatek teplé vody jako v předešlých letech, je na čase zkontrolovat kolektory od případných nečistot.

Způsoby čištění solárních kolektorů

Záleží hlavně na klimatických podmínkám v místě instalace. Solární kolektor instalovaný v místech např. velkého výskytu ptactva, v blízkosti frekventovaných komunikací nebo v průmyslových oblastech se doporučuje čistit častěji dle míry znečištění. Odhalit tu správnou dobu jistě i pro laika nebude nikterak složité.

Technologie čištění se volí podle druhu a míry znečištění. Mastné povlaky z průmyslových exhalací nejlépe odstraní přídavek roztoku příslušného čistidla a mycí vody. Asi nejúčinnější je umývaní tlakovou vodu s přísadou vhodného čistícího prostředku, který navíc v dalším provozu znesnadňuje usazovaní nečistot na skle panelu. Při větším znečištění je možné použití např. mopu nebo kartáče pro odstranění větších mechanických částic případně ptačího trusu a důkladné ostříkání tlakovou vodou s čistidlem. Čistící prostředky s povrchově aktivními přísadami usnadňují stékání vody ze skla kolektoru a tak brání usazování nečistot. U rozsáhlých solárních ploch se používá strojní čistící technologie. V žádném případě nedoporučujeme čistění pomocí chemických agresivních látek, které by mohli poškodit nejen kolektorovou plochu, ale i další součásti kolektoru, zejména pak EPDM pryžovou izolaci mezi rámem kolektoru a zasklením. Pravidelná údržba potom zvýší životnost a výkonnost celého solárnímu systému. Očistit solární kolektory není nikterak těžké, provést to může kdokoliv. Dobrá rada na závěr: kolektory čistěte brzy z rána nebo navečer, kdy jsou vychladlé a kolektorová plocha není pod intenzivním záření slunce. Předejdete tak případnému poškození skla.