Stát se rozhodl podporovat využití sluneční energie.

Dne 16. prosince 2019 vydala vláda České republiky usnesení č. 917 ke snižování emisí České republiky. V části III. tohoto usnesení vláda ukládá ministru životního prostředí, aby do 31.prosince 2029 podporoval opatření na urychlení výměny zdrojů tepla v domácnostech. Došlo k posílení závazku České republiky  v budoucnu dlouhodobě snižovat produkce oxidu uhličitého. S největší pravděpodobností tak dojde k poklesu podpory spalovacích zdrojů tepla na úkor sluneční, větrné, vodní a zemní energie. Již v roce 2050 by mělo dojít k dosažení uhlíkové neutrality. Lze očekávat, že Ministerstvo životního prostředí bude stále více podporovat právě takové zdroje tepla jako jsou solární kolektoru k ohřevu vody. Jisté je tedy to, že do budoucna budou solární systémy k ohřevu vody nadále podporovány, s největší pravděpodobností i po skončení aktuálně spuštěného dotačního programu Nová zelená úsporám 2013, který poběží až do roku 2021 a navázal na dříve tolik hojně využívaný program SFŽP ČR Zelená úsporám.

Snížení hodnocení PENB instalací solárního ohřevu vody

Všichni ti, kteří uvažují o stavbě domu se dnes již neobejdou bez průkazu energetické náročnosti budovy. Povinnost vyhotovení energetického průkazu je platná v rámci celé Evropské unie a bez jeho vyřízení nelze získat stavební povolení. Je povinností každého stavebníka si tento průkaz opatřit ke stávající projektové dokumentaci. Všechny novostavby, aby získali stavební povolení se musí vejít s PENB do hodnocení C, což odpovídá pro rodinné domy 98-142 kWh/m2 plochy. Dále je třeba splnit parametry na neobnovitelnou primární energii. Na výpočtu PENB se výrazně podílí i spotřeba energie na ohřev teplé užitkové vody. Energetický průkaz tak bezesporu přispěje k úspoře energie v rodinných domech. S neustálým zdražováním cen energií se tak již při plánování nového domu vyplatí uvažovat o způsobu snížení energetické náročnosti právě solárním systémem k ohřevu vody. Rodinné domy se výrazným způsobem podílejí na spotřebě energie v ČR. Stavebnictví je jeden z nejvhodnějších oborů, kde můžeme tuto spotřebu velice efektivně eliminovat. Všechny domy, které budou více energeticky nezávislé budou dosahovat i lepších cen na realitním trhu.