Proč si pořídit solární systém?

Ušetřete se solárním systémemOhřev vody solárním termickým systémem lze jednoznačně označit za nejefektivnější a nejekonomičtější zařízení. Z pohledu výstavby domu, by měl být již součástí každého nového domu. Díky stálému růstu cen energií Vám tato investice bude přínášet stále větší úspory. Od jara do podzimu je schopen systém autonomně fungovat, přeměňovat sluneční energii na tepelnou a efektivně ohřívat Váš zásobník vody bez  dalšího alternativního dohřevu. Alternativní zdroj se v tomto období používá pouze v krajních případech. V přechodném období dokáží solární kolektory vodu předehřát, takže spotřeba energie na dohřev je opět snížena v závislosti na délce slunečního svitu v tomto období. Běžné solární systémy se dimenzují s výkonem několika kW, aby pokrytí tímto systémem bylo co největší a zároveň co nejefektivnější. Snížit celkovou spotřebu energie za ohřev teplé užitkové vody lze až o 70 %. Obecně platí, že čím větší spotřebu teplé užitkové vody máte, tím rychleji se vám solární systém vrátí. Přitom spotřeba energie celého systému je minimální v řádu jednotek W. Pořízením solárního systému se chráníte proti růstu cen energií, solární energie je zdarma. Životnost solárních systémů je až 30 let s minimálními nároky na údržbu. Životnost těchto systémů je tak mnohonásobně delší, než jejich návratnost. Solární systém je investice, která se vyplatí. Námi dodáváné solární systému lze použít celoročně, jednoduše spoříte 12 měsíců v roce. Nemovitosti opatřené solárními systémy jsou cenově dražší, lukrativnější a spadají do lepší energetické třídy. Samozřejmě, že ekonomický benefit je nejsilnějším argumentem, nezapomínejme však i na přínos pro životní prostředí. Instalované solární systémy v ČR uspoří ročně tisíce GWh. Pořízením těchto systémů přispíváme ke snížení emise skleníkových plynů a spotřeby nerostných surovin. Symbolem dalších let rodiných domů bude jednoznačně řešení energetické soběstačnosti.

Realizace solárního systému

Realizace solárního systému na ohřev teplé užitkové vody není při plné koordinaci postupů nikterak složitou záležitostí. Z prvotního hlediska je nutné vzít v úvahu ekonomickou rozvahu účelu tohoto technického řešení s ohledem na zvyšující se ekonomickou zátěž obyvatelstva poskytovateli energií a samozřejmě také s ohledem na nakládání s životním prostředím používáním obnovitelných zdrojů energií. Nezanedbatelnou součástí tohoto řešení úpravy TUV je tedy nejen značná úspora energií vynakládaných na ohřev vody, ale také celkové zhodnocení nemovitosti a její posun do vyšší třídy ekonomické náročnosti.

K výběru nejhospodárnějšího řešení realizace Vám může posloužit celá řada zdrojů.  Nejuváženějším krokem se ale při výběru správného technického řešení osvědčuje konzultace přímo s odbornými dodavateli, a využít jejich mnohaleté zkušenosti v oblasti návrhu, prodeje a montáže těchto systémů.

Variabilita technických řešení a jejich správné dimenzování ovlivní nejen funkčnost, ale také návratnost vaší investice. Až do 31. 12. 2021 je možnost využít dotačního programu C3.1 SFŽP ČR Nová zelená úsporám. Podání žádosti k vyplacení dotace NZÚ je součástí naší cenové nabídky. Naše firma zajistí veškerou dokumentaci, vypracujeme projekt a žádost o dotaci elektronicky podáme na SFŽP ČR. Všechny naše podané žádosti byly od r. 2013 řádně a včas vyplaceny. Výše dotace zajistí majitelům, kteří nečerpali dotaci na ohřev TUV nebo přitápění a jejichž budova slouží k trvalému bydlení dotací až do výše 40.000,- vč. dotace 5000,- na projekt k realizaci.