Jak správně vybrat bojler?

Před pořízením zásobníku na TUV resp. bojleru bychom měli postupovat ve výběru podle některých zásadních kritérií. Měli bychom v první řadě vzhledem k velikosti zásobníku počítat, pro kolik osob v domácnosti teplou vodu potřebujeme, znát skutečnou spotřebu vody. Dále vzhledem k dispozičním možnostem počítat s jeho rozměry a v neposlední řadě vědět, jaký zdroj energie bude k ohřevu bojleru využíván. Připojování těchto zařízení musí odpovídat příslušným normám a předpisům a instalaci je třeba svěřit k tomu oprávněné osobě. Určitě nic nezkazíte, pokud před koupí samotného bojleru budete jeho využitelnost a funkčnost konzultovat s odborníkem, nikoliv s prodavačem v marketu. Nejprve bychom měli zvolit zásobník podle typu konstrukce. Na trhu jsou běžně k dostání tři základní typy, a to tlakové, beztlakové a průtokové ohřívače. 

Zásobníkové tlakové ohřívače 

Zásobníkové tlakové ohřívače se využívají pro centrální ohřev vody. Jsou to vlastně nejčastěji válce stacionární, závěsné, vertikální nebo horizontální konstrukce, které se nejčastěji umisťují do koupelny nebo sklepů. Jsou napojeny na centrální rozvodový systém a teplá voda z nich podle potřeby proudí do jednotlivých odběrných míst. Jejich kapacita bývá od 50l výše. 

Zásobníkové beztlakové ohřívače 

Beztlakový ohřívač zásobuje teplou vodou pouze jedno místo, např. jedno umyvadlo. Jde o menší zařízení instalovanou přímo v místě odběru. Jeho využití je např. v chatkách nebo malých objektech, kde potřebujeme zajistit minimální kapacitu teplé vody. 

Průtokové ohřívače vody 

Průtokové ohřívače samostatný zásobník na vodu nemají. Ohřívají ji totiž přímo při jejím průtoku. Umisťují se v blízkosti vodovodních kohoutků přímo u odběrného místa a ohřejí právě tolik vody, kolik je aktuálně potřeba. Jejich využití je stejně jako u beztlakých ohřívačů v místech, kde řešíme minimální požadovanou potřebu teplé vody. 

Jednotlivé typy podle zdroje ohřevu: 

Elektrický bojler 

Je nejčastějším typem ohřívače a jeho princip je v podstatě takový, že zvolený objem vody ohřívá samostatné topné těleso nejčastěji vybavené termostatem na zvolenou teplotu. Náklady na pořízení nejsou vysoké a při zvolení kvalitní a osvědčené značky, správné údržbě a instalaci může sloužit po mnoho let. Z ekonomického hlediska je ovšem vzhledem k cenám elektrické energie tento způsob ohřevu nákladnější než ostatní varianty.  

Plynový bojler 

Tento typ bojleru funguje na podobném principu jako elektrická varianta a hodí se všude tam, kde je odběr teplé vody pravidelný a častý. Jeho pořizovací cena je sice o něco vyšší, na druhou stranu může nabídnout nižší náklady na ohřev než elektrický bojler. 

Kombinovaný bojler 

Kombinované bojlery vodu ohřívají převážně spojením elektrické energie s dalším zdrojem. Velmi časté je jako alternativní zdroj dopojení na plynový kotel, kotel na tuhá paliva nebo krbovou vložku. Solární zásobníky jsou tedy vlastně ve své podstatě kombinované bojlery, kdy ovšem jako primární zdroj slouží energie z kolektorů a alternativními zdroji jsou poté ostatní uvedené energie.  V závislosti na takovém solárním ohřevu a použité technologii je pořízení nákladnější, ovšem s jistotou, že se jedná o investici vratnou a dotovanou SFŽP ČR. 

Akumulační bojler 

Akumulační bojlery neohřívají vodu přímo, ale využívají naakumulované zbytkové teplo z dalších zdrojů. Spotřebovávají tak vlastně zbytkovou energii z kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel nebo třeba ze solárních panelů.