Způsoby ochrany před tvrdou vodou

Způsoby ochrany před tvrdou vodou

Tvrdá voda a vodní kámen způsobuje v domácnostech a na zařízeních, které přichází do styku s vodou mnoho problémů svým uživatelům. Kromě nevzhledného estetického vzhledu se toto projevuje také v nezanedbatelném zvýšení nákladů za energie. Zásobníky sloužící k ohřevu TUV jsou v nejrizikovější skupině takových zařízení. Voda, která je ohřívána v takovém prostředí následně protéká celým systémem a využíváme ji i na pití. Vrstva vodního kamene navíc působí jako tepelný izolant a způsobuje výrazné energetické ztráty. Úspora elektrické energie při změkčení vody může činit až o 50%. Při používání měkké vody je chráněn nejen topný systém, ale i potrubí, rozvody a spotřebiče.

Tvrdá voda je voda s vysokým obsahem minerálů, nejčastěji ionty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+) a má za následek zvýšený výskyt vodního kamene, který způsobuje největší nebezpečí nejen pro spotřebiče, ale také armatury a rozvody. Test vody si můžete udělat jednoduchým způsobem kontrolou papírkem, kdy se na stupnici ukazatele objeví pH. 

Mapa tvrdosti vody v ČR  a problematické oblasti

Karlovarsko
Typický je výskyt velmi vysokých koncentrací Fe a Mn.

Východopolabská pánev
Leží zhruba od východního okraje Prahy směrem na východ a končí za Pardubicemi.
Zahrnuje především: ČeskoBrodsko, Poděbrady, Nymburk, Kolín, Přelouč a Pardubicko.
Vody jsou zde především velmi mineralizované, s extrémně vysokou karbonátovou tvrdostí. Vyskytuje se i železo, není však pravidlem.

Severní pohraniční hory
Míněno Lužické Hory, Krkonoše, Orlické Hory.
Vody jsou zde především velmi měkké, málo mineralizované, obvykle kyselé, někdy je výskyt Fe.

Třeboňká pánev
Typický je výskyt velmi vysokých koncentrací Fe a Mn, vázaných na huminové komplexy z rašelinišť, obtížně filtrovatelných.

Moravský kras
Leží severně až severovýchodně od Brna - Blanensko.
Jsou zde krasové vody s vysokou karbonátovou tvrdostí.

Nízký a Hrubý Jeseník
Vody jsou zde především velmi měkké, málo mineralizované, obvykle kyselé, někdy je výskyt Fe.

Zařízení používaná k ochraně zásobníků

Abyste předešli větším servisním zásahům či předčasné výměně ohřívače vody, nezapomínejte jej udržovat v čistotě. Stejně důležitá je i údržba armatur, anody i pojistného ventilu. Při větších zásazích či čištění, nezapomeňte vyhledat odborný servis.

Hořčíková ochranná anoda

Ochranná anoda je součástí všech solárních zásobníků, které instalujeme. Je to základní a velmi účinný způsob ochrany před korozí. Nezapomínejte však, že i ona si vyžaduje pravidelnou kontrolu a případnou výměnu, jelikož se v závislosti na kvalitě vody postupem času rozpouští a rozkládá. Pravidelnou kontrolu bychom měli provádět v intervalech 1x za 2 roky. Každá smaltovaná nádoba pro přípravu teplé vody by měla takovou hořčíkovou anodu obsahovat.

Aktivní titanová anoda

Jedná se o bezúdržbovou anodu s vlastním zdrojem napětí a neomezenou životností k ochraně smaltovaného zásobníku. Titanová anoda CORREX MP dodávaná spol. DZD Dražice s vlastním zdrojem napájení je použitelná pro všechny smaltované nádoby s objemem do 300 litrů. Pro trvalou ochranu 24 hodin je nutné anodu zapojit mimo zdroj napětí pro ohřívač, tedy nízký tarif např. přímo do zásuvky. Anoda má velmi nízkou spotřebu energie. Taková titanová anoda po připojení na zdroj energie slouží po celou dobu životnosti ohřívače.

Magnetické změkčovače vody

Dříve byly velmi oblíbené magnetické změkčovače vody, které umístíte na potrubí a o nic se nestaráte. Magnetickou silou tedy zabrání tvorbě vodního kamene, podobně na tom jsou i jiné alternativy, například indukční změkčení. Takové řešení je levné a prakticky bezúdržbové se snadnou instalací.

Iontový polarizační systém

Toto zařízení je určeno pro galvanickou úpravu vody pro domácnosti, veřejné budovy a průmyslové provozovny, zbavuje vodu pachů, zlepšuje její chuť a prodlužuje čerstvost. Má antibakteriální účinek. Zabraňuje usazování vodního kamene. Postříbřené elektrody snižují výskyt bakterií v potrubí. Funguje účinně a spolehlivě cca 10 let bez vnějšího zdroje energie, obsluhy, provozních nákladů a chemie. Šetří energii vynaloženou na ohřev vody.

Vodní filtry

Ty můžete umístit před konkrétní spotřebič, ale nejlepší variantou je instalace v hlavním přívodu vody do celého domu či bytu.

Údržba solárních zásobníků

Údržba solárních zásobníků

Postup na vyčištění bojleru od vodního kamene a usazenin.

Solární zásobník stejně jako ostatní bojlery určené k ohřevu vody  je nutné pravidelně udržovat. Pokud chcete, aby správně a dlouho tato zařízení fungovala je třeba jim poskytnout  i pravidelný servis. Četnost čištění závisí na provozu a kvalitě vody v místě použití. Nedoporučujeme čištění abrazivními látkami či rozpouštědly, ty chemicky nebo mechanicky narušují povrch materiálů a ohrožují i ochranný smaltovaný nátěr. Údržbu doporučujeme provádět v období s menší intentitou slunečního svitu.

 • Odpojte od elektrického zdroje solární regulaci a elektrickou topnou patronu.
 • Uzavřete přívod vody do zásobníku na napouštěcím potrubí a otevřete kohoutek od teplé vody na vodovodní baterii. Tímto zásobník odtlakujete a zajistíte nasávání vzduchu do zásobníku při vypouštění.
 • Otevřete vypouštěcí ventil a vypusťte obsah zásobníku.
 • Odstraňte kryt příruby servisního otvoru a postupně povolujte šrouby až dojde k její demontáži. Zkontrolujte ochrannou anodu a těsnění pod přírubou. V případě jakékoliv pochybnosti o jejich stavu doporučujeme okamžitou výměnu. Nevracejte zpět jakékoliv poškozené části.
 • Vyšroubujte elektrickou topnou patronu a očistěte ji od usazenin.
 • Vyberte všechny nánosy a nečistoty, které se usadily na dně nebo stěnách zásobníku. Pokud je vodní kámen měkký, měl by jít očistit proudem vody nebo otřením. Pokud bude tvrdý, doporučujeme kámen odstranit dřevěným předmětem. Při čištění nesmíte poškodit smalt. Menší části zanesené vodním kamenem, lze očistit ponořením do octové vody.
 • Zásobník potom řádně vypláchněte.
 • Při zpětné montáži nainstalujte všechny demontované části zpět. Bojler napusťte vodou a zapojte k tepelným zdrojům. Následně zkontrolujte, zda nikde nedochází k únikům kapaliny v důsledku netěsností.      

Solární přitápění obecně

Kdy lze solárním systémem přitápět?

Úspora a životnost solárního systému

Dobrým argumentem pro umístění solárních termických systémů na rodinných domech je vysoká variabilita jejich umístění na rozlehlých plochách střech, které tím pádem nemusí sloužit pouze jako ochrana před deštěm a klimatickými podmínkami, ale umožňující rentabilní využití sluneční tepelné energie a šetřit fosilní energetické zdroje, které jsou stále dražší. Použitelné zisky solárního tepla lze maximalizovat, pokud je celý systém přizpůsoben skutečnému profilu spotřeby tepla. Solární tepelné systémy mohou tedy významně přispět k úsporám energie, a tím snížit náklady majitelů na provozní náklady celé budovy. Taková investice do solárního energetického systému umožňuje přinejmenším částečně oddělit náklady na výrobu tepla od rostoucích elektrické energie nebo plynu. V současné době fungují správně technologicky navržené, pečlivě nainstalované a pravidelně servisované solární energetické systémy bez problémů a dokáží již plnohodnotně nahradit původní energetické zdroje.

Servisní a provozní náklady

Náklady na údržbu velkých systémů se pohybují kolem 1 až 1,5% investičních nákladů ročně - přibližně stejné jako u konvenčních kotlů. Sluneční tepelné systémy mají životnost přibližně 20 až 25 let, což přesahuje životnost konvenčních kotlových systémů, které obvykle pracují přibližně 15 let. Nespornou výhodou jsou samozřejmě také nízké provozní náklady kdy ve výsledku cca asi 1kWh elektrické energie dojdeme celkové k výrobě kolem 40 k 50kWh tepla. Přirozeně to záleží do značné míry na složitosti systému.

Svěřte se odborníkům

V posledních letech se používané technologie dostaly na vrchol známých možností a tím se komerční konkurenceschopnost systémů využívajících solární energii ve srovnání s klasickými systémy kotlů zvýšila. Pro systémy ohřevu vody a přitápění pro rodinné domy a domácnosti však není k dispozici dostatek odborných publikací a normovaných postupů, které by mohli pomoc projektantům a technikům při návrhu a realizaci solárních systémů. Kombinované systémy pro ohřev vody, jakož i systémy, které jsou integrovány do topných sítí, vyžadují vysoce detailní naprojektování a dimenzování s ohledem na správnou funkčnost a celkovou návratnost celé takové jednotky. Ne každá budova je však vhodná pro instalaci solárního systému s možností přitápění. U novostaveb, které se po většině případů snaží být koncipovány jako nízkoenergetické nebo pasivní jednotky lze nejsnáze tento koncept uplatnit již v době realizace projektu. U stávajících budov je však třeba nejprve posoudit současný stav stavebních konstrukcí a technologie vytápění a požadavek na přitápění musí být analyzován a optimalizován. V obou případech musí být komponenty a technické řešení pečlivě naprojektováno a dimenzováno, aby bylo celé řešení takové soustavy ziskové. U každého systému existuje alternativa, pomocí kterých lze snížit spotřebu konvenční energie v budově. Například snížení nákladů na vytápění je výrazně ovlivněno izolací budovy a kvalitou oken. Vytápění potom lze efektivně zajistit pomocí např. nízkoteplotního vytápění s kondenzačním kotlem, moderního vytápění podlahovými sestavami, kombinací fotovoltaiky a termických systémů, nebo pomocí tepelných čerpadel. Při dimenzování solární termické soustavy se musí brát v úvahu všechna realizovaná opatření, protože pokud je solární energetický systém předimenzován nebo poddimenzován, jeho účinnost se výrazně sníží.

V praxi bychom měli tedy dodržovat určitou kontinuitu postupu instalace primárních zdrojů:

 1. minimalizovat energetické zátěže objektu, pokud je budeme doplňovat solárním systémem sloužícím i pro přitápění (tepelná izolace, modernizace oken, apod.)
 2. instalace vysoce účinného kotle, jehož výkon bude přizpůsoben požadavkům na spotřebu vytápění
 3. instalace solárního systému, který bude přizpůsobený tak, aby vyhovoval snížené spotřebě s ohledem na primární zdroj vytápění.

Tento postup doporučujeme konzultovat v rámci zachování konjunktivity výstavby s všemi dodavateli těchto technologií a projektantem. Solární termické systémy určené pro ohřev vody a přitápění fungují nejúčinněji v objektech, které jsou využívány celoročně. Nejen v letních měsících, kdy nároky na přitápění jsou prakticky nulové a takováto investice nepřináší žádné zisky. Nesmíme zapomenout, že solární systém pro přitápění je pouze doplňkový zdroj tepla, který může i chladnějších, ale slunečných dnech předehřát topný okruh, nikoliv ho zcela nahradit. Obecně lze říct, že je hospodárnější instalovat solární termální systém pro přitápění v nových domech než ve stávajících.

Pokud uvažujete o přitápění solárním systémem, zjistíte v následujícím článku, zda je takový systém pro Vás vhodný. Komu se vyplatí solární ohřev vody?