Nefunguje Vám solární systém?

Potřebujete opravit solární systém?

Solární systémy zažívají rozmach, kterému výrazně napomohly dotace programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR. Jednotlivé dotační programy na energeticky úsporné zdroje, solární systémy začali před více, než 10-ti lety. Za tu dobu se na našem trhu objevila celá řada firem a různých produktů. Dá se hovořit o tom, že trh se částečně pročistil. Faktem zůstává, že celá řada firem přišla tak jak odešla, jejich vzestup šel ruku v ruce s jejich pádem. Nejčastější důvody krachu firem jsou nekvalitní komponenty solárních systémů a jejich neodborná montáž. Pokud si zákazník vybral některou z již neexistujících firem, dostává se do kleští, neboť solární systém nemá kdo servisovat a firem, které tyto úkony nabízí je velmi málo. Často se také setkáváme s postoji firem, které solární systém nainstalují, ale již neinformují zákazníka o nutnosti provádění servisních úkonů na těchto systémech nebo je rovnou vůbec nenabízejí. Vše je tedy závislé na tom, zda dáte přednost firmě s tradicí, nebo preferujete nějakého z nováčků v této branži. Jedná se o svobodnou vůli každého z nás.

Jaký solární systém máte?

Pokud čtete tyto řádky, máte pravděpodobně nainstalovaný solární systém, ten nefunguje a Vy sháníte někoho, kde jej odborně opraví a uvede opět do provozu. Rovnou k věci, primárně je tedy třeba si ujasnit jaký systém máte. Buď deskové ploché kolektory nebo vakuové trubice. Odstraňování poruch na deskových kolektorech bývá zpravidla snažší, než na vakuových. Vakuové solární systémy jsou velmi náchylné na vznik nejrůznějších vad, což je jeden z důvodů proč se nenachází v naší nabídce. Rádi montujeme systémy, za které můžeme dát ruku do ohně. Máte-li tedy deskové kolektory, s největší pravděpodobností vám je opravíme. Pokud vám někdo namontoval vakuový solární systém, oprava je značně komplikovanější a mnohem nákladnější. Opravíme, nicméně tyto systémy je neštěstí oživovat. Nejlepší variantou ve většině případů je nahrazení vakuových kolektorů deskovými.

Jak se projevuje závada?

  1. Nejčastější závadou na solárních systémech jsou netěsnosti. Tato vada má svůj vznik nejčastěji již při samotné montáži. Dlouhodobé opomíjení vad v podobě netěsnosti na solárním systému vede až jeho úplné nefunkčnosti. Pokud jste tedy objevili netěsnosti na solárním systému, kontaktujte prodejce, montážní firmu, aby Vám tyto vady odstranili nejlépe ještě v záruční době. Pokud uplyne záruka, veškerý servis hradí zákazník ze svého. 
  2. Porucha solárního čidla je další z bolístek celkových realizací. Čidla jsou vyráběna z ekologicky recyklovatelných materiálů a čas od času se stane, že se objeví kuna, hladová myška nebo pták, který si právě na vašem čidle začne pochutnávat. Poznáte to snadno. Solární systém hlásí chybu čidla na kolektoru, dochází ke špatnému ohřevu vody díky špatnému přenosu teplot z čidla kolektoru do solární regulace. Čidlo je třeba vyměnit za nové. Většinou je tento úkon součástí obsahlejšího servisu, neboť do té doby zpravidla zákazník žádný servis neprováděl. ( zkušenosti z praxe)
  3. Jako další vada na solárních systémech je problém s elektrickou topnou patronou. Tato vada však málokdy má co dočinění se špatně provedenou prací či nekvalitním výrobkem. Topné těleso je vnořeno do solárního zásobníku a je dáno napospas kvalitě vody ve vaší lokalitě. Buď elektrické topné těleso špatně topí, špatně funguje provozní termostat nebo vypadává bezpečnostní termostat elektrické patrony. V těchto případech je nejlépe vodu ze zásobníku vypustit a těleso vyjmout, očistit od vodního kamene a opět umístit zpět do ohřívače. Tímto je závada zažehnána. Ještě lepší variantou je si pořídit náhradní elektrickou patronu a při výše uvedené závadě ji zaměnit za již očištěnou - vyhnete se tak zdlouhavému procesu čištění a ohřev vody máte velmi rychle k dispozici.
  4. Další možné příčiny a  méně časté vady mohou být na solárních regulacích, čerpadlech, expanzních nádobách, zpětných klapkách  apod. Tyto druhy vad vynecháme, neboť se může jednat o velmi specifické závady a jejich popis, odstraňování je technicky náročné a podrobný návod by byl spíše naukou o  servisování solárních systémů.

Kdo jsou naši zákazníci?

Čím více je solárních systémů namontováno, tím více se na nás obracejí zákazníci z celé České republiky se žádostí o servis. Některé firmy které prováděly realizaci již neexistují, jiné nemají zájem o provedení servisních úkonů v rámci pozáruční lhůty. Mezi najčastější zákazníky poptávající servis na solární systém patří montáže produktů firem: TiSun, Barx, TWI / RD Rýmařov, Schlieger, Solar Solution, Viessmann, Animatrans, Mega-Sunshine a mnohé další. Primárně uvádíme větší firmy, lokální instalatéry montující tu a tam solární systém vynecháváme. Máte-li tedy solární systém některé z uvedených či neuvedených firem a rádi byste poptali servisní úkon, můžete se na nás obrátit. Provádíme veškeré servisní práce na solárních systémech.

Solární systém není bezúdržbový

Solární systém je úžasná věc, které svému majiteli šetří finance. Jako každý jiný produkt je třeba ho po určité době servisovat. Žádné auto neujede bez výměny oleje 300.000 km, žádný komín dobře netáhne pokud ho 10 let nevymetete, žádné tepelné čerpadlo nebude fungovat 10 let bez servisu.... Solárního systému je třeba si vážit  a poskytnout mu náležitou péči. Prováděním pravidelného servisu v řádných intervalech budete tím nejlepším hospodářem Vámi vynaložených prostředků do solárního ohřevu.


 

SERVISNÍ FORMULÁŘ

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.

Solární kolektory pro dřevostavby

Dřevostavby- vaše úsporné bydlení

Dřevostavby se v České republice stávají čím dál populárnějšími. Zákazníci, kteří volí mezi stavbou zděného domu a dřevostavbou se rozhodují na základě celé řady nejrůznějších faktorů. Faktem zůstává, že dřevostavbu můžete zřídit relativně rychle, za určitých okolností ji lze přemísťovat mezi pozemky apod. To co nás ovšem nejvíce zaujalo je náklady na provoz takovéto stavby. Dobře provedená dřevostavba se dokáže vejít s náklady za vytápění i do 4.000,- Kč za rok. Toto je cena, která zajistí, že investované finance do dřevostavby se jednoznačně vyplatí. V průběhu životnosti dřevostavby úspory za vytápění přesahují samotnou cenu za její pořízení. Kvalitní izolace v kombinaci se špičkově provedenou prácí srazí náklady dřevostavby na její provoz. Faktem zůstává, že dřevostavby jsou více populární mimo  ČR, ovšem tento trend se začíná obracet a čím dál více lidí vzhlíží k dřevostavbám jako k ideální možnosti pro vytvoření svého nového domova. 

Pro solární systémy na dřevostavbách neplatí žádná speciální pravidla. Ani technologická ani co se uplatnění dotace NZÚ týká. Řídí se úplně stejnými zákony a pravidly jako u zděných objektů. Myslete ale při instalaci termických systémů na sedání masivní dřevěné stavby. U nich je nezbytné zhotovit rozvody z potrubí, které umožňuje dilataci.

Výhody solárního ohřevu:

  • Významně snižujete energetickou náročnost dřevostavby
  • Snižujete náklady na ohřev vody.
  • Náklady na provoz solárního systému jsou nízké, a to i u celoročního provozu.
  • Na pořízení solárních systémů můžete čerpat i dotace v programu Nová zelená úsporám.

Při použití solárního systému dojde ke značnému snížení energetické náročnosti budovy. Celková úspora může být až 60 % nákladů při ohřevu teplé užitkové vody a je zde i možnost alternativního doohřívání TUV. Provozní náklady solárního čerpadla jsou velmi nízké včetně celoročního provozu systému. Pokud využijete i možnost čerpání dotací z programů Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace, můžete docílit ohřevu vody pomocí solární energie v dřevostavbě, chatě, zahradním domku či chalupě docela snadno. Jde o velmi ekonomické řešení současné doby.

Solární kolektory musí odpovídat normě ČSN EN 12975. Jejich důvěryhodnost zvýší doklady prodejce o zkouškách výkonu a spolehlivosti. Evropská certifikace kvality pro solární kolektory je označena jako Solar Keymark a garantuje účinnost zařízení a dlouhou životnost výkonosti. Standardní záruční doba je 5 let. Solární soustava na ohřev vody může pracovat bez nuceného oběhu vody, což se hodí jen pro velmi malé systémy. Skládají se ze slunečních kolektorů, zásobníku na teplou vodu, expanzní nádoby, oběhového čerpadla, potrubí, bezpečnostních a ovládacích ventilů, elektronické regulace a teplotního čidla. Regulace přehledně zobrazuje všechny důležité parametry systému a udává informace o množství dodané solární energie.

Solární ohřev na dřevostavbách

Pokud Vás zaujaly dřevostavby, můžete si vybrat nějakou z celé řady variant, kterou zhotovitelské firmy. Rádi Vám ve spolupráci s vybranou firmou zhotovíme solární ohřev vody na klíč a snížíme tak ještě více náklady na provoz vašeho nového domova.

Solární kolektory na ohřev pro dřevostavby

Legionela

Legionela v zásobnících a ohřívačích TUV

Legionella pneumophilla je bakterie způsobující onemocnění podobné zápalu plic – tzv. legionářskou nemoc. Je to vodní bakterie, které se daří a rozmnožuje se v teplé vodě. Byla izolována z mnohých běžně dostupných zařízení kolem nás jako například bojlerů, strojů na výrobu ledu, sprch, atd. Důvodem jejího názvu je první popsaný případ epidemie této nemoci na sjezdu amerických válečných veteránů – legionářů, kteří se hromadně nakazili z hotelové klimatizace. Legionella se množí ve vlhkém prostředí při teplotách 20 – 45 °C. Pro svůj růst potřebuje hodně živin a to zejména přítomnost kovů. Právě proto se jí daří v rozvodech teplé vody a v klimatizacích. Prevencí je hlavně dobrá hygiena všech ohřívacích zařízení a dostatečná teplota vody. Legionářská nemoc může být i životu nebezpečná, léčí se podáním antibiotik. V nekvalitních zásobnících a bojlerech se však při nesprávném používání a údržbě mohou tvořit usazeniny a s nimi i nebezpečné bakterie. Problémy s usazeninami a tvorbou nebezpečných bakterií, jako je legionella, způsobující horečnaté onemocnění podobné zápalu plic, nastávají hlavně ve starších bojlerech a zásobnících. Na vině je především koroze vnitřních stěnzanesení ohřívače usazeninami – vodním kamenem. Svou roli však hraje i konstrukce zásobníku. Zvláštní obezřetnost se doporučuje věnovat teplotě vody v zásobnících. Nežádoucí bakterie, které se mohou v zásobníku a rozvodech teplé vody množit, nemají rády příliš horkou vodu. Pro jejich eliminaci je zpravidla nutné nastavit teplotu vody vyšší než 60 °C. Moderní zásobníky, které splňují přísné hygienické normy, je ale možné bez obav z množení bakterií provozovat již při teplotě akumulační vody 50 °C, takový provoz je pak ekonomičtější. Podmínkou ale je, aby byla zajištěna nezbytná výměna vody.
Množení bakterií a tvorbě usazenin zabráníte také správnou instalací zásobníku a potrubí. Velikost zásobníku by měla odpovídat spotřebě domácnosti s ohledem na počet osob. Chybou je, je-li zásobník příliš malý nebo příliš velký. Ve zbytečně velkém zásobníku se totiž voda nevyměňuje tak často, což poskytuje příležitost k množení bakterií. Potrubí, které odvádí teplou vodu do koupelny či kuchyně, by mělo být vedeno nejkratší cestou a co nejvíce přímo, bez zbytečných ohybů či kolen. Právě v různých ohybech se mohou tvořit usazeniny a množit bakterie. Po delší odstávce je dobré přechodně zvýšit teplotu vody v zásobníku na 65 – 70 °C. Nejekonomičtější provoz je pak při takové teplotě, kdy teplou vodu nemusíte příliš ředit studenou.

Všechny části domácího systému pro ohřev teplé vody by měly být správně udržovány. To je důležité zejména u elektrických bojlerů. Je nutné, aby odborník posoudil stav topné spirály a dalších elektrických obvodů a všechny součásti případně vyčistí nebo doporučí jejich výměnu. Topné těleso a čidla teploty zanesené usazeninami zvyšují spotřebu elektřiny a v zaneseném bojleru se také snáze množí bakterie. Pravidelná kontrola všech částí domácích zařízení pro ohřev teplé vody je důležitá zejména v oblastech s tvrdou vodou. V nich je riziko zanesení spotřebiče vodním kamenem největší. Jedná se tedy o rozvody napojené na studniční vody.

Spoustu domácností využívá právě zásobníkové ohřívače vody. I když se technologie a materiály používané pro jejich výrobu neustále optimalizují, stále je potřeba, aby nebyla pravidelná údržba zásobníku TUV zanedbána. Mnohé ohřívače vody mají v návodu přímo doporučení, že byste neměli snižovat teplotu pod 60 °C. Na hygienickou kvalitu teplé vody může mít negativní vliv i delší odstávka ohřívače a zásobníku. Jedná se např. o období dovolené nebo sezóního využívání objektu. Po opětovném používání tohoto zařízení doporučujeme zařízení zkontrolovat a odpustit část teplé vody do odpadu.

K odstranění bakterie Legionelly, která se velmi často vyskytuje v systémech s teplou užitkovou vodou se používají nejrůznější inovativní řešení v produkci výrobců těchto zařízení, k nimž patří například suché keramické těleso nebo univerzální závěs. Zvýšený výskyt bakterie Legionelly ve vodovodním potrubí v České republice se tedy stal podnětem v vytváření takových technických opatření, které její tvorbě musí zabránit. V tomto případě hovoříme o tzv. funkci antilegionely.