Solární ohřev TUV s elektrickým dohřevem

Máte elektrický bojler a chcete ohřívat vodu soláry?

Přechod z elektrikou ohřívaných zásobníků vody bývá mezi klienty nejčastější. Důvodem je vysoká úspora nákladů při ohřevu teplé užitkové vody solárním systémem. Většina zákazníků využívá k ohřevu vody levnější sazbu s nočním proudem, zpravidla označenou dodaveteli elektrické energie D25d. Tato sazba Vám zůstane i při přechodu na solární systém, neboť ten je alternativně dohříván elektrickou topnou patronou. Získáte tak výhodu, kdy k ohřevu TUV budete užívat převážně sluneční energii a zároveň lze využívat nízký tarif na všechny spotřebiče domácnosti. Elektrická topná patrona dohřívá solární zásobník v období kdy je nedostatek slunečního svitu a solární kolektory nepokrývají svým výkonem požadavky na potřebu TUV rodinného domu. Stávající zásobník vody se demontuje a nahradí solárním zásobníkem s tepelným výměníkem. Tepelný výkon solárních kolektorů je sveden do výměníku umístěného při spodní části bojleru. Solární regulace dává pokyn k sepnutí čerpadla na základě rozdílu teplot mezi solárními panely (čidlo TS1) a čidlem umístěným v jímce zásobníku TS2. Solární čerpadlová jednotka zajistí cirkulaci nemrznoucí směsi mezi kolektory a zásobníkem, dokud nedojde k jeho celkovému ohřátí na požadovanou teplotu, nebo teplota na kolektorech neklesne pod požadovanou hodnotu. Elektrická topná patrona se umísťuje zpravidla do 1/2 výšky solárního zásobníku. Toto umístění patrony zajistí, že dojde k nahřátí pouze horní poloviny solárního zásobníku a v případě, že následně bude dostatek slunečního svitu, solární kolektory ohřejí bojler v celém jeho objemu. Umístění elektrické topné patrony ve středu zásobníku má významný vliv na správné dimenzování solárního systému. Zpravidla se při instalaci volí solární zásobníky vody o 1.5 až 2 x větším objemu, než doposud Vámi užívaný elektrický bojler. Jen tak lze zajistit co největší míru úspory elektrické energie a podpořit nejlepším možným způsobem návratnost investice do solárního systému. Regulace elektrické topné patrony je zajištěna termostatem s nastavitelnou požadovanou teplotou. Výkon elektrické topné patrony je nejčastěji v rozmezí 2 až 5 kW, v závislosti na velikosti zásobníku vody. Patrona je opatřena ochrannou tepelnou pojistkou. Níže uvedené schéma ilustruje možnost zapojení solárního systému k ohřevu TUV k Vašemu rozvodu teplé užitkové vody.

Obrázek obsahuje pouze schématické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost. Ke stažení v pdf: Schéma zapojení solárního systému

Schéma: solární ohřev TUV s elektrickým dohřevem

Schema solarni ohrev tuv s elektrickou patronou

 

Legenda 
V TUV Výstup teplé užitkové vody
ZK Zpěná klapka
TSV Termostatický směšovací ventil
EP Elektrická topná patrona s termostatem
EX Expanzní nádoba
VSV Vstup studené vody
NV  Napouštěcí a vypouštěcí ventil
VV  Vypouštěcí ventil
UV  Uzavírací ventil
PV Pojistný ventil
C Solární oběhové čerpadlo
TS1 Teplotní čidlo kolektoru
TS2 Teplotní čidlo nádrže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohřev solárním systémem a kotlem na tuhá paliva

Máte kombinovaný bojler a chcete ohřívat vodu soláry?

Pokud vlastníte kotel na tuhá paliva budete pravděpodobně ohřívat vodu v kombinovaném bojleru. Mnoho zákazníků přechází na solární ohřev vody, neboť si zvyklo ohřívat vodu kotlem i přes léto a tento způsob ohřevu vody jim již nevyhovuje. Samozřejmě, kombinované zásobníky mají integrovanou elektrickou patronu, přesto lidé z úsporných důvodů dávají přednost ohřevu vody celoročně kotlem. Ideální řešení v podobě úspory paliva a pohodlí skýtá volba solárního ohřevu, který zajistí teplou vodu mimo topnou sezónu. Stávající kombinovaný bojler bude demontován a nahrazen solárním zásobníkem se dvěma tepelnými výměníky. Do horního výměníku se napojí tepelný výkon z vašeho stávajícího kotle na tuhá paliva a spodní výměník slouží k ohřevu solárními kolektory. Zásobník - bojler má 2 jímky na snímání teploty. Horní jímka TS3 slouží k umístění teplotního čidla kotle, spodní pro solární systém. Solární zásobníky bývají stacionární, dopojení na kotel na tuhá paliva je ideální volbou pokud máte systém s nuceným oběhem, čerpadlem. Pokud máte otopný systém na bázi samotíže, je třeba předem toto napojení na solární zásobník řádně navrhnout. Úspora solárních zásobníků napojených na solární kolektory a kotel na tuhá paliva bývá největší, neboť se zcela vyhnete ohřevu vody elektrickým proudem. Období kdy solární systém ohřívá vody a vy topíte kotlem na tuhá paliva se překrývají, získáte tím tak co největší možnou úsporu v podobě dřeva, uhlí, pelet apod. Solární regulace dává pokyn k sepnutí čerpadla na základě rozdílu teplot mezi solárními kolektory (čidlo TS1) a čidlem umístěným v jímce zásobníku TS2. Solární čerpadlová jednotka zajistí cirkulaci nemrznoucí kapaliny mezi kolektory a zásobníkem, dokud nedojde k jeho celkovému ohřátí na požadovanou teplotu, nebo teplota na kolektorech neklesne pod požadovanou hodnotu. Solární kolektory zvyšují svůj výkon se zvyšující se intenzitou slunečního záření. Solární systémy ohřívají vodu v dostatečném množství zpravidla již od března, kdy stále ještě topíte. Teplá užitková voda je tak již zcela ohřátá, v opačném případě kotlem na tuhá paliva pouze dohřejete vodu na požadovanou teplotu. Stejně tak je schopen solární systém dostatečně ohřívat vodu i v období začátku topné sézóny, čímž opět razantně snížíte náklady na vytápění. Zásobník vody může být opatřen i elektrickou topnou patronou, pokud o to zákazník projeví zájem.

Níže uvedené schéma znázorňuje zapojení solárního systému ohřevu vody s kotlem na tuhá paliva. Obrázek obsahuje pouze schématické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost. Ke stažení v pdf: Schéma solární systém a kotel na TP

Schéma: solární ohřev TUV a kotel na tuhá paliva

Solární systém v kombinaci s kotlem na tuhá paliva

 

Legenda 
V TUV Výstup teplé užitkové vody
ZK Zpěná klapka
TSV Termostatický směšovací ventil
EP Elektrická topná patrona s termostatem
EX Expanzní nádoba
VSV Vstup studené vody
NV  Napouštěcí a vypouštěcí ventil
VV  Vypouštěcí ventil
UV  Uzavírací ventil
PV Pojistný ventil
C Solární oběhové čerpadlo
TS1 Teplotní čidlo kolektoru
TS2 Teplotní čidlo nádrže
TS3 Teplotní čidlo kotle 
KT tel na tuhá paliva

 

Výměna nemrznoucí směsi v solárním systému

Nemrznoucí směs v solárním systému a její výměna

vymena nemrznouci smesi solarniho systemuSolární systémy na ohřev vody k celoročnímu využití se plní nemrznoucí směsí. Tyto směsi se skládají z inhibitorů koroze, vody  a glykolu. Směs cirkuluje v uzavřeném okruhu a zabraňuje poškození solárních systémů v zimním období. Nemrznoucí kapalina mění své skupenství v závislosti na teplotě kolektoru. Při teplotách až -30°C se mění na ledovou kaši, která svým skupenstvím brání roztržení sběrače absorbéru tlakem zmrzlé kapaliny. Zároveň má tato kapalina vysokou teplotu varu čímž zajistí provozní funkčnost solárního systému a lepší převod tepelné energie z kolektorů do výměníku v nádržích. Solární systémy zpravidla pracují v teplotách do 110°C , následně dochází k vypnutí čerpadla solárním regulátorem. Inhibitory koroze obsažené v nemrznoucí směsi zajišťují lepší ochranu solárního okruhu a výměníků (zpravidla železných) umístěných v solárních zásobnících. Záruka na nemrznoucí směs je udávána výrobcem v délce 5ti let. Po tomto období se doporučuje nemrznoucí kapalinu nahradit směsí novou.

Kdy vyměnit nemrznoucí směs v systému?

V průběhu užívání solárního systému, přenosu tepelné energie ze solárních panelů přes čerpadlovou jednotku do solárních nádrží dochází k degradaci této směsi. Směs degraduje vlivem několika faktorů. V období vyššího slunečního svitu, menšího odběru TUV, vlivem mrazu. K zjištění nezámrzných hodnot nemrznoucí směsi a stanovení bodu tuhnutí se používá refraktometr. Opticky lze rozeznat degradovanou kapalinu i skrze sklíčko průtokoměru umístěné na čerpadlové jednotce pod čerpadlem. Pokud je kapalina silně zabarvená či se v kapalině při průtoku tvoří shluky apod. je nejvyšší čas přistoupit k její výměně. Ignorování těchto varovných signálů může mít za následek poškození čerpadla, tlakoměru, průtokoměru a zanesení celého solárního systému degradovanou směsí. Extrémní situace nastává při dlouhodobém opomenutí servisních intervalů a pokud se k tomu přidá únik nemrznoucí směsi s poklesem tlaku solárního systému na 0, může být systém již velmi znečištěn. V těchto případech se může v solárním systému vytvořit hmota podobná řídkému asfaltu. Čištění a znovu uvedení do provozu takto poškozených systémů bývá zpravidla problémové, časově náročné a finančně nákladné. Doporučujeme provádět výměnu nemrznoucí směsi každých 5 let při servisování solárního systému. Objem kapaliny v běžných solárních systémech rodinných domů bývá při velikosti solárního zásobníku 200 až 300 l, do 20 m potrubí, v objemu od 25 do 40 l. Pokud máte zájem o výměnu solární nemrznoucí směsi ve vašem systému, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře v sekci servis.