Údržba elektrické patrony

Údržba elektrické topné patrony

Elektrické topné těleso, které je vnořeno v otvoru 6/4 solárního zásobníku či jeho čistící přírubě může časem vykazovat určitou poruchovost. Topná tělesa obsahují  2 termostaty pro jeho bezpečný provoz. První termostat, provozní zajišťuje ohřev vody pomocí elektrické energie na požadovanou teplotu. Druhý termostat, bezpečnostní, zajišťuje bezpečné vypnutí přívodu elektrické energie do topné patrony v případě, že provozní termostat řádně neplní svoji funkci. Na našem trhu se nejčastěji vyskytují elektrická topná tělesa Dražice DZD TJ 6/4 2.5 kW a elektrická topná tělesa Regulus ETT-M-2.4 kW.

Na prvním obrázku je zobrazen provozní termostat - bílý. Druhý obrázek znázorňuje tepelnou pojistku - červený termostat.

 

Elektrická topná patrona nefunguje

Pokud Vám přestalo nahodile fungovat elektrické topné těleso v solárním zásobníku, došlo patrně k výpadku pojistky bezpečnostního termostatu. Poškození topné tyče, patrony bývá sporadické, neboť je vnořena v ohřívané kapalině a ta se stará o chlazení tělesa, aby nedošlo k jeho poškození. Opětovné uvedení do provozu topného tělesa provedete zamáčknutím vyskočené bezpečnostní tepelné pojistky. Na obrázku níže je zobrazena vyskočená bezpečnostní pojistka. Kolíček na červeném termostatu vyskočen- nutno zamáčknout. Před opětovným uvedením do provozu je třeba ohledat možnou příčinu sepnutí bezpečnostního termostatu a vyskočení bezpečnostní tepelné pojistky. Druhý obrázek znázorňuje pohled pod kryt elektrické topné patrony.

Vyskočená tepelná pojistka Pohled pod kryt topného tělesa

Fyzické poškození topného tělesa

Za určitých okolností může dojít k poškození elektrického topného tělesa. Z elektrické topné patrony, respektive jeho plastového obalu začne vytékat voda. Nejpravděpodobnější příčina tohoto jevu je výrobní vada, kdy dojde k poškození pláště topného tělesa, kterým se následně dostává voda do plastového krytu patrony. Jedinou možností je výměna kompletního elektrického tělesa v solárním zásobníku.

Vytékající voda z topného tělesa

Proč mi nevypíná provozní termostat?

Pokud přívod elektrické energie do topné patrony vypne bezpečnostní termostat, je třeba hledat příčinu proč se tak stalo. Jednou z příčin je zanesení elektrické topné patrony vodním kamenem a špatný přenos tepla na jímku ve které je provozní termostat uložen. V tomto případě je třeba provést údržbu elektrického topného tělesa. Obrázek níže znázorňuje zanesené topné těleso vodním kamenem. Ideální je postupovat jako při běžné údržbě solárního zásobníku: údržba solárního zásobníku.  Po vyjmutí elektrické topné patrony ze zásobníku ji řádně očistěte, použít lze prostředky vhodné na rozpuštění vodního kamene. Vyvarujte se případnému poškození patrony. Pokud chcete teplou vodu ihned používat, bez čekání při údržbě, lze si pořídit náhradní topnou patronu a vždy pouze vyměnit kus za kus. K očištění elektrického tělesa tak budete mít vždy dostatek času, aniž byste byli mezitím bez teplé vody. Další z příčin může být porucha na provozním termostatu. V tomto případě nezbývá, než nefunkční termostat nahradit novým.

Zanesené topné těleso vodním kamenem

Servis a záruka elektrických topných patron Dražice

Pokud máte instalovanou topnou patronu výrobního závodu DZD Dražice je třeba se k uplatnění odstranění vad obrátit na servis výrobků DZ Dražice, který pokrývá celé území České republiky. Je tak garantován bezstarostný a spolehlivý provoz po celou dobu záruky i v pozáruční době. Obraťte se proto přímo na smluvní servisní firmu, která je nejblíže vašemu bydlišti.

Mapa partnerských servisů

Objednávka servisu ONLINE

Upozorňujeme, že veškeré práce na solárním systému by měla provádět osoba způsobilá k těmto úkonům. 

Teplotní čidla

Teplotní čidla v solárních systémech

Teplotní čidlo PT 1000

V solárních systémech k ohřevu TUV se používají nejrůznější druhy teplotních čidel. Každý výrobce solární regulace nabízí jakou součást solárního systému až 3 teplotní čidla. Nejčastěji využívaná čidla jsou PT 1000. V teplotním snímači je zabudovaný platinový měřící odpor. Při změně teploty dochází ke změně elektrického odporu. Čidla PT 1000 bývají součástí regulací značky TECH, SOREL, RESOL a další. Senzor čidla je chráněn ocelovým pouzdrem. Délka senzoru je zpravidla 50mm a průměr 6mm. Celková délka kabelu zpravidla 100, 150 cm, PTFE izolace. Teplotní čidlo je vhodné pro měření vysokých teplot až 300°C. IP krytí IP 67. Teplotní čidlo se umísťuje na výstup z kolektorů. Viz obrázek.

Umístění solárního čidla na kolektorech

Funkce teplotního čidla

Teplotní čidlo předává informace o teplotě do solárního regulátoru. Ten následně vyhodnocuje teploty na kolektorech s teplotou v nádržích. Na základě stanoveného rozdílu teplot dochází regulací ke spínání oběhových čerpadel, trojcestných ventilů apod. Teplotní čidlo je základní součástí každé regulace solárního systému.

Jak se projevuje vadné čidlo?

Závady na teplotních čidlech se na solárních systémech projevují různě, v souvislosti s použitým regulátorem. Pokud je regulace opatřena výstražným zvukovým signálem v případě poruchy, lze očekávat, že jakmile dojde k poškození teplotního čidla bude spuštěn varovný signál, který Vás na možnou vadu upozorní. Některé solární regulátory tuto softwarovou funkci neobsahují. Jakmile dojde k poškození teplotního čidla,  přestane jednoduše zobrazovat teplotu v místě jeho umístění, ať už se jedná o čidlo umístěné v solárních kolektorech nebo v jímce nádrže. Pokud dojde k poškození čidla, některé regulace přestanou spínat fázi na čerpadlo a přestane docházet k ohřevu TUV, nezávisle na aktuálních teplotních  ziscích kolektorů. Naproti tomu jiné druhy regulací jako ochranu při poškození teplotního čidla sepnou fázi čerpadla a dochází k soustavnému přenosu teplonosné směsi mezi kolektory a nádrží.

Na obrázcích níže jsou zobrazeny způsoby hlášení chyby při prouše solárního čidla.

 Zobrazení poruchy čidla na solární regulaciPorucha solárního čidla na regulaci

Jak se poškodí čidlo?

Nejčastější příčinou poškození teplotního čidla jsou vnější vlivy. Největším škůdcem je jednoznačně kuna. Silikonový kabel čidla se stává její oblíbenou pochoutkou. Jakmile kuna překouše izolaci a přeruší kontakt, čidlo přestane fungovat. Nezbývá, než se poohlédnout po novém čidle a nechat jej vyměnit. Při výměně je vhodné rovnou myslet na případnou dodatečnou ochranu kabelu. Čidlo na solárních kolektorech bývá umístěné v teplotní jímce v nejvyšším místě kolektoru. Zpravidla na zpátečním potrubí, výstupu ohřátého média z kolektorů. Výměnu by měl provádět proškolený personál. Další možností poškození teplotního čidla může být případná vlhkost, pokud se dostane pod ochranné pouzdro čidla. Vlhké prostředí s nízkým napětím na kontaktech teplotního čidla způsobí jeho nesprávnou funkci.

Na prvním obrázku je zobrazeno poškození čidla vlhkostí. Druhý obrázek znázorňuje fyzické poškození čidla kunou.

Poškození solárního čidla vlhkostí Porucha solárního čidla způsobená kunou

Orientační tabulka odporů teplotního čidla PT 1000

 °C -20  -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
 R=1000Ω  921.6 960.9  1000 1039 1077 1117 1155 1194 1232 1271 1309 1347 1385 1423 1461 1498 1536

 

Střešní prostupy

Střešní prostupy pro solární potrubí

Čím je můj prostup špatný? 

V praxi, při servisních zásazích se velice často setkáváme s technicky nesprávným zhotovením prostupů střešní krytinou pro potrubí k solárním kolektorům. Je to dáno jednak méně zkušenými zhotoviteli, jednak neznalostí dané tématiky. Často jsou to právě nepříliš erudovaní zhotovitelé, kteří montují konstrukci pro solární kolektory a zajišťují si prostupy pro potrubí k solárním kolektorům. Neznalost pramenící z malého počtu realizací (nezkušenost), neochota učit se novým věcem a finanční úspora na doplňkovém materiálu jsou hlavní příčinou zatékání do střešního pláště a jeho znehodnocování. Prostupy střešní krytinou jsou jedním z ukazatelů zručnosti řemeslníka, kterému jste se rozhodli zadat zakázku na realizaci solárního systému. Než se rohodnete komu zakázku zadáte, myslete na to, že umístěním kolektorů na střechu se pod kolektory minimálně 10 – 20 let nepodíváte. Nejideálnější je osobní dohled při realizaci samotné. 

Prostupy betonovou krytinou 

Jak montáž solárních kolektorů, tak zhotovení prostupů je na tomto typu střechy nejjednodušší. Na našem trhu se zpravidla nejčastěji vyskytují betonové střešní krytiny KM Beta, Bramac apod. Prostup pro solární potrubí lze vytvořit vylomením plastové mřížky ve větrací tašce. Pokud je třeba lze použít 2 větrací tašky, jak pro přívod, tak odvod potrubí. U betonových krytin jsou však zpravidla větrací otvory dostatečně velké pro obě potrubí. Pokud vznikne nějaký volný prostor mezi taškou a potrubím, lze jej vyplnit dodatečnou izolací. Na obrázku je betonová větrací taška KM Beta, kterou lze použít jako prostup pro solární potrubí.

Větrací taška vhodná k prostupu pro solární potrubí

Prostupy pálenou taškou 

Montáž konstrukce pro solární kolektory u těchto krytin bývá zpravidla obtížnější, než u betonových krytin. Je to dáno zámky na pálených taškách. Pálené tašky nelze tak jednoduše vysunovat jako betonové. Časově náročnější, avšak výhodnější je odkrýt tu část střechy, po které je třeba se při montáži pohybovat. U moderních krytin, Tondach, Bramac apod. se prostupy pro potrubí řeší pomocí větracích tašek.  

Prostupy u eternitových střech 

Celkově montáž na eternitové střeše je značně náročná. Většina těchto střech  je poznamenána stářím a jsou velmi náchylné na praskání. Ať již dojde k poškození eternitové šablony ploché čtvercové, nebo vlnitého eternitu, následná oprava je velmi časově náročná. Zároveň je třeba dbát důsledně bezpečnostních předpisů, neboť práce na těchto střechách je se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Na tento typ střech lze použít střešní doplňky určené pro krytinu z kanadské šindele - plastové větrací tašky. Vysoká míra zručnosti a kvalitně provedené izolační práce jsou jednou z věcí, na které je třeba klást zvýšené nároky. Pokud nelze zajistit prostup díky střešním doplňkům, je třeba zhotovit individuální, speciální prostup pro solární potrubí. Obrázek zobrazuje možnost použití plastových větracích tašek pro solární potrubí.

Prostupová taška na eternit pro solární potrubí

Prostupy plechovou střechou 

Potrubní prostup na plechové střeše lze zajistit pomocí prostupových manžet. Jedná se o prvek, který je pogumovaný s plechovým rámem a gumovým těsněním. Tyto manžety jsou v tomto případě nejpoužívanějším prvkem při řešení prostupů plechovou krytinou a jsou hojně využívány. Dalším možným řešením bývá využít speciální tašky k tomuto účelu určené přímo výrobci takových krytin. Druhů plechových krytin, jejich tvarů, povrchových úprav nebo barevných odstínů existuje nepřeberné množství. Na obrázku je zobrazena prostupová manžeta vhodná pro solární potrubí.

Prostupová manžeta na solární potrubí

Individuální prostupové řešení 

Pokud máte krytinu, na kterou nelze použít jakýkoliv střešní doplněk nabízený na trhu, nezbývá, než prostup pro solární potrubí zhotovit individuálně. K vytvoření kvalitního prostupu je třeba používat nejlepší možné tmely, lepidla, olověné střešní pásy či instalatérské armatury (odpadní kolena apod). 

Vždy je třeba dbát na důsledné zaizolování proti zatékání a vzlínající vodě. Zhotovení prostupů pro solární potrubí je jedním z ukazatelů kvalitně odvedené práce při realizaci solárního systému. Ideální umístění prostupu solárního potrubí je pod solárním kolektorem. Z estetického hlediska je to nejlepší volba. Z praktického hlediska je takto řešený prostup chráněn solárními kolektory. Na níže uvedeném obrázku je prostup solárního potrubí skrze střešní folii, vlepení koleno do střešní tašky a bezpečností zabezpečení proti vodě olověnou folií.

Izolace solárního potrubí při střešní foliiIndividuální prostup pro solární potrubíPřekrytí solárního prostupu olověnou folií

Naše firma si zakládá na precizním zhotovení díla, které je vizitkou naší práce.