Automatický režim chrání solární systém

Automatický režim regulace

Solární regulátor zajišťuje správný chod solární soustavy. Nastavení se provádí zpravidla pouze 1x a to při prvotním spouštění. Menu regulátorů bývá obsáhlé, má celou řadu různých nastavení, ochranných režimů, možnosti regulace teplot, nastavení spínání a vypínání solárního čerpadla a podobně. Solární regulátor aktivně měří teplotní rozdíl mezi nádrží a čidlem v solárním kolektoru. Na základě nastaveného rozdílu teplot dochází ke spínání čerpadla a přenosu teplonosné kapalinu ze solárních kolektorů na výměník předávající teplo. Lze nastavovat teplotní diferenci při které má dojít k sepnutí a vypnutí čerpadla, ochranné funkce v podobě ochrany zatuhnutí čerpadla, možnost protimrazové ochrany, nastavení maximální teploty pro chod čerpadla, minimální teploty na kolektorech k spuštění čerpadla, možnost regulace otáček čerpadla, zvuková signalizace při hlášení poruch apod.

Vypadne proud co ted?

Pokud dojde k výpadku proudu, většina regulátorů uchová v paměti prvotní nastavení a není třeba nic dělat. Jediná věc, kterou regulátor není schopen přenastavit je zpravidla pouze čas ( pokud jeho zobrazením regulátor disponuje). Jestliže byl výpadek elektrické energie delší, pravděpodobně dojde na solárních kolektorech ke stagnaci. Většina regulací chrání zbývající součásti solárního systému odpojením čerpadla od elektrické energie při teplotě nad cca 110°C na solárních kolektorech. Takto je zabezpečeno, že vroucí kapalina, zplynované médium  zůstane v kolektorech, kterým neuškodí. Jakmile se kapalina v solárních kolektorech ochladí, zpravidla při západu slunce, nebo menším slunečním svitu, regulace sepne čerpadlo a  dojde k opětovnému běžnému chodu solární sestavy. Pokud je teplota na kolektorech vyšší než 110°C , solární regulátor díky automatickému režimu, ochraně brání spuštění solárního čerpadla, před možným poškozením ostatních součástí solárního kolektoru. Vzhledem k minimálním výpadkům elektrické energie na našem území, není třeba zajišťovat pro solární regulaci záložní zdroj. Jeho údržba, výměna baterií, by přesáhla náklady případnou denní nefunkčnost solární soustavy při výpadku proudu.

Vysoká teplota na panelu- neodborná obsluha

Solární kolektory se selektivní vrstvou běžně dosahují vysokých teplot atakující i 200°C. Kolektory jsou na takové teploty testovány a nehrozí žádné riziko poškození. Provoz je zabezpečen solárním regulátorem v automatickém režimu. Není žádoucí přepínat  automatický režim za manuální. Obrázek níže zobrazuje poškození solárního čerpadla vzniklé neodborným zásahem, obsluhou, kdy při stagnaci solárních kolektorů došlo uživatelem ke spuštění manuálního režimu a sepnutí čerpadla. Čerpadlem protekla vroucí nemrznoucí směs, která zapříčila jeho poškození a oběžné kolo čerpadla bylo přímo roztaveno. Pokud nevíte a neznáte zásady ovládání solární regulace, raději se vyhněte jakémukoliv nastavování. Při servisních zásazích jsme se setkali se špatnou funkcí solárního systému zapříčiněnou špatnou obsluhou a nevhodným přenastavením různých hodnot solární regulace. Užitečná rada zní: pokud něčemu nerozumíme, je lepší do ničeho nezasahovat. Kdo nic nedělá, nic nepokazí. Solární regulátor v automatickém režimu ovládá solární systém bezchybně. Jedna z věcí, kterou by měl uživatel ovšem umět, je nastavení teplot ohřevu TUV tak, aby si případně teplotou na výstupu vody z bojleru přizpůsobil svým požadavkům. Více skutečně není třeba a jakýkoliv další zásah může být pouze ke škodě. Automatický režim hlídá správnou funkčnost celého solárního systému k užitku uživatele.

Obrázky poničeného čerpadla při neodborné obsluze

poškozená hřídel solárního čerpadlaposkozene obezne kolo cerpadla

 

Čištění kolektorů

Solární panely je třeba udržovat čisté

Vliv čistoty kolektorů na jejich výkon a funkčnost

Při zanedbání pravidelného čištění solárních kolektorů ať plochých deskových nebo trubicových se snižuje přísun slunečního záření, který je pro správnou funkčnost kolektorů zásadní. Proto je nezbytné pro vysokou účinnost a návratnost investice potřeba udržovat právě vnější plochu panelů, resp. kolektorové plochy čistou. Největší důraz klademe samozřejmě na zasklení kolektorů a to jak plochých deskových, tak trubicových vakuových. Výrobci a prodejci těchto panelů tedy ne zcela správně uvádějí, že panely jsou naprosto bezúdržbové a nevyžadují žádnou speciální péči. Čas od času je třeba kolektory zkontrolovat, zda je kolektorová plocha čistá.

Proč je důležité solární kolektory čistit?

Znečištění solárních kolektorů způsobuje ztrátu výkonu a významný pokles efektivity celé solární soustavy. Solární kolektory jsou sice částečně čištěné deštěm a větrem, to však z plochy kolektoru neodnese všechna znečištění a na ploše kolektoru se usazují další nečistoty a bez čištění se snižuje úroveň výkonu. Znečištění se netýká pouze modulů umístěných pod mírným úhlem, z nichž se nečistoty přirozenou cestou hůře dostávají, ale i modulů umístěných až pod úhlem 65°. Naklonění panelů potom nestačí k tomu, aby z nich déšť a vítr odstraňoval nečistoty. Obzvláště v lokalitách trpících průmyslovými exhalacemi, v oblastech se silným automobilovým provozem a častým smogem se na skle kolektoru usazuje prach, mastnoty a různé chemikálie z exhalací, na panelech instalovaných v oblastech s enormním výskytem pylových částic se kromě prachu hromadí ve velké míře i pyl. Dalším problémem může být např. i ptačí trus, nebo spadané mokré listí v podzimních měsících.

Znečištění povrchu kolektoru se začne projevovat podle stavu ovzduší zhruba po roce provozu, pak již nános nečistot začíná bránit přístupu slunečního světla. Samočistící schopnost povrchu kolektoru je sice vysoká, ale přeci jen omezená, zvláště v nepříznivých podmínkách. Vlivem znečištění se snižuje propustnost krycí plochy panelu pro sluneční světlo, infračervené a ultrafialové záření. Již po dvou až třech letech může výkonnost    kolektoru klesnout i o 15% a během dalších let dále ubývá. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat spojení skla a kovových součástí kolektoru, kde jsou ještě příznivější podmínky pro usazování nečistot. Lze použít jednoduchou radu: pokud se Vám zdá, že výkon solární soustavy poklesl a není již takový dostatek teplé vody jako v předešlých letech, je na čase zkontrolovat kolektory od případných nečistot.

Způsoby čištění solárních kolektorů

Záleží hlavně na klimatických podmínkám v místě instalace. Solární kolektor instalovaný v místech např. velkého výskytu ptactva, v blízkosti frekventovaných komunikací nebo v průmyslových oblastech se doporučuje čistit častěji dle míry znečištění. Odhalit tu správnou dobu jistě i pro laika nebude nikterak složité.

Technologie čištění se volí podle druhu a míry znečištění. Mastné povlaky z průmyslových exhalací nejlépe odstraní přídavek roztoku příslušného čistidla a mycí vody. Asi nejúčinnější je umývaní tlakovou vodu s přísadou vhodného čistícího prostředku, který navíc v dalším provozu znesnadňuje usazovaní nečistot na skle panelu. Při větším znečištění je možné použití např. mopu nebo kartáče pro odstranění větších mechanických částic případně ptačího trusu a důkladné ostříkání tlakovou vodou s čistidlem. Čistící prostředky s povrchově aktivními přísadami usnadňují stékání vody ze skla kolektoru a tak brání usazování nečistot. U rozsáhlých solárních ploch se používá strojní čistící technologie. V žádném případě nedoporučujeme čistění pomocí chemických agresivních látek, které by mohli poškodit nejen kolektorovou plochu, ale i další součásti kolektoru, zejména pak EPDM pryžovou izolaci mezi rámem kolektoru a zasklením. Pravidelná údržba potom zvýší životnost a výkonnost celého solárnímu systému. Očistit solární kolektory není nikterak těžké, provést to může kdokoliv. Dobrá rada na závěr: kolektory čistěte brzy z rána nebo navečer, kdy jsou vychladlé a kolektorová plocha není pod intenzivním záření slunce. Předejdete tak případnému poškození skla.

Armatury ke kolektorům

Armatury a způsoby propojení solárních kolektorů

Varianty propojení solárních kolektorů

Český trh se solárními kolektory je nasycen celou řadou různých dovozců. Každý výrobce solárního kolektoru používá určitý způsob výroby, kterým určuje jak budou kolektory mezi sebou propojeny, případně jaké armatury k připojení solárních kolektorů do systému použít. Další způsoby a typy spojování kolektorů, ty méně časté nebudeme v našem článku popisovat a budeme se věnovat výhradně těm nejčastěji používaným. My našim zákazníkům dodáváme armatury nejvyšší kvality ke všem námi nabízeným solárním sestavám.

Svěrné šroubení ke kolektorům

Nejčastěji jsou vývody kolektoru z měděné trubky o průměru 22 mm. Průměry se mohou lišit. Způsob spojování jednotlivých kolektorů je buď pomocí mosazných svěrných šroubení, lisováním nebo pájením tvrdou pájkou. Postupně se přechází od pájení k používání právě svěrných šroubení, které celou montáž značně časově urychlí a zároveň se praxí tyto spoje ověřili jako velmi spolehlivé. Jedná se o mosazné kroužky, které se šroubováním matice zalisují díky konusu protikusu do zbytku vývodu kolektoru. Při použití svěrného šroubení je nutné dodržet spolehlivé zasunutí Cu trubky do fitinky. Zároveň je nutné při utahování postupovat dle doporučení dodavatele, aby nedošlo k poškození kolektoru (např. vlivem utržení Cu trubky od zbytku sběrače kolektoru) . Pokud je třeba kolektory demontovat, je nutné velmi pečlivé rozebírání těchto spojů, aby nedošlo k poškození a opětovná montáž se obešla bez dalších komplikací. V našich instalacích používáme svěrná šroubení jak na spojení, tak na vstup, výstup i zaslepení kolektoru. Jedná se o fitinky renomovaných výrobců z Itálie (Tiemme), Kiwa (holandsko). Tyto armatury jsou extrémně spolehlivé a jejich zpracování je na vysoké úrovni, fitinky snadno odolávají stagnačním teplotám kolektorů a nedochází k jejich poškození. Nutno podotknout, že se na českém trhu stále setkáváme s různými náhražkami těchto armatur, jejichž provedení je na velmi nízké úrovni. Konkrétně se jedná např o výstup kolektoru vyráběný českým výrobcem. Viz foto níže. Pokud budeme srovnávat, působí rozdíl generačním odstupem při výrobě. 

Lisované spoje

Jsou oblíbené pro možnost rychlého spojení. Tyto spoje jsou spolehlivé, nicméně je nutné dodržet jejich použití ve vztahu k maximální možné teplotě systému. Tyto instalační požadavky jsou velmi zásadní, zamezují poškození těsnících kroužků v průběhu stagnace solárních kolektorů. V opačném případě je rozebírání takto vytvořeného spoje velmi komplikované a pokud jsou armatury nalisovány na krátký konec Cu potrubí, jejich oprava může končit až výměnou celého kolektoru.

Pertly s převlečnou maticí

Další z variant jak propojit solární kolektory opatřený vývodů Cu potrubí Pertlem s integrovanou převlečnou maticí. Tento způsob spojování urychluje montáž. Spojování a rozebírání těchto spojů je velmi jednoduché. V podstatě stačí mezi matici a šroub použít vhodné těsnění a řádně dotáhnout. Těsní se na plochu a je třeba použít vhodné těsnění. Sílu k zatažení je nutno volit přiměřeně, aby nedošlo ke zborcení pertlu. Následná oprava by byla velmi komplikovaná a časově náročná. Nevýhodou těchto spojů bývá snad jen transport, který může zachycením matice poškodit Cu trubku sběrače kolektoru, může dojít k jejímu ohnutí, případně vylomení celé matice. Stejně tak je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pečlivosti při umísťování kolektorů na konstrukci, aby spoje byly řádně proti sobě osazeny.

Porovnání českého výstupu kolektoru TWI s italským Tiemme 

Český výstup solárního kolektoru s manuálním odvzdušněním a jímkou čidla

český výstup kolektoru s manuálním odvzdušněním


Italská armatura Tiemme s automatickým odvzdušněním

tiemme výstup kolektoru


Srovnání armatur

srovnani solarnich armatur ceske zahranicni


Svěrné šroubení Tiemme

Svěrné šroubení používáné na propojení kolektorů od italské firmy Tiemme

Svěrné šroubení Tiemme