Armatury ke kolektorům

Armatury a způsoby propojení solárních kolektorů

Varianty propojení solárních kolektorů

Český trh se solárními kolektory je nasycen celou řadou různých dovozců. Každý výrobce solárního kolektoru používá určitý způsob výroby, kterým určuje jak budou kolektory mezi sebou propojeny, případně jaké armatury k připojení solárních kolektorů do systému použít. Další způsoby a typy spojování kolektorů, ty méně časté nebudeme v našem článku popisovat a budeme se věnovat výhradně těm nejčastěji používaným. My našim zákazníkům dodáváme armatury nejvyšší kvality ke všem námi nabízeným solárním sestavám.

Svěrné šroubení ke kolektorům

Nejčastěji jsou vývody kolektoru z měděné trubky o průměru 22 mm. Průměry se mohou lišit. Způsob spojování jednotlivých kolektorů je buď pomocí mosazných svěrných šroubení, lisováním nebo pájením tvrdou pájkou. Postupně se přechází od pájení k používání právě svěrných šroubení, které celou montáž značně časově urychlí a zároveň se praxí tyto spoje ověřili jako velmi spolehlivé. Jedná se o mosazné kroužky, které se šroubováním matice zalisují díky konusu protikusu do zbytku vývodu kolektoru. Při použití svěrného šroubení je nutné dodržet spolehlivé zasunutí Cu trubky do fitinky. Zároveň je nutné při utahování postupovat dle doporučení dodavatele, aby nedošlo k poškození kolektoru (např. vlivem utržení Cu trubky od zbytku sběrače kolektoru) . Pokud je třeba kolektory demontovat, je nutné velmi pečlivé rozebírání těchto spojů, aby nedošlo k poškození a opětovná montáž se obešla bez dalších komplikací. V našich instalacích používáme svěrná šroubení jak na spojení, tak na vstup, výstup i zaslepení kolektoru. Jedná se o fitinky renomovaných výrobců z Itálie (Tiemme), Kiwa (holandsko). Tyto armatury jsou extrémně spolehlivé a jejich zpracování je na vysoké úrovni, fitinky snadno odolávají stagnačním teplotám kolektorů a nedochází k jejich poškození. Nutno podotknout, že se na českém trhu stále setkáváme s různými náhražkami těchto armatur, jejichž provedení je na velmi nízké úrovni. Konkrétně se jedná např o výstup kolektoru vyráběný českým výrobcem. Viz foto níže. Pokud budeme srovnávat, působí rozdíl generačním odstupem při výrobě. 

Lisované spoje

Jsou oblíbené pro možnost rychlého spojení. Tyto spoje jsou spolehlivé, nicméně je nutné dodržet jejich použití ve vztahu k maximální možné teplotě systému. Tyto instalační požadavky jsou velmi zásadní, zamezují poškození těsnících kroužků v průběhu stagnace solárních kolektorů. V opačném případě je rozebírání takto vytvořeného spoje velmi komplikované a pokud jsou armatury nalisovány na krátký konec Cu potrubí, jejich oprava může končit až výměnou celého kolektoru.

Pertly s převlečnou maticí

Další z variant jak propojit solární kolektory opatřený vývodů Cu potrubí Pertlem s integrovanou převlečnou maticí. Tento způsob spojování urychluje montáž. Spojování a rozebírání těchto spojů je velmi jednoduché. V podstatě stačí mezi matici a šroub použít vhodné těsnění a řádně dotáhnout. Těsní se na plochu a je třeba použít vhodné těsnění. Sílu k zatažení je nutno volit přiměřeně, aby nedošlo ke zborcení pertlu. Následná oprava by byla velmi komplikovaná a časově náročná. Nevýhodou těchto spojů bývá snad jen transport, který může zachycením matice poškodit Cu trubku sběrače kolektoru, může dojít k jejímu ohnutí, případně vylomení celé matice. Stejně tak je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pečlivosti při umísťování kolektorů na konstrukci, aby spoje byly řádně proti sobě osazeny.

Porovnání českého výstupu kolektoru TWI s italským Tiemme 

Český výstup solárního kolektoru s manuálním odvzdušněním a jímkou čidla

český výstup kolektoru s manuálním odvzdušněním


Italská armatura Tiemme s automatickým odvzdušněním

tiemme výstup kolektoru


Srovnání armatur

srovnani solarnich armatur ceske zahranicni


Svěrné šroubení Tiemme

Svěrné šroubení používáné na propojení kolektorů od italské firmy Tiemme

Svěrné šroubení Tiemme

 

Kroupy a solární systém

Odolnost solárních kolektorů vůči kroupám

vakuove kolektory trubkove a kroupy

 

Častou otázkou budoucích zákazníků je do jaké míry jsou solární systémy, potažmo kolektory odolné vůči kroupám. V článku shrneme všechna důležitá fakta, která potřebujete vědět o odolnosti solárních kolektorů vůči kroupám a povětrnostním vlivům v ČR. Od vzniku programu Nová zelená úsporám garantovaného SFŽP ČR vzrostla v naší republice poptávka po realizaci solárních systémů k ohřevu vody, případně ohřevu vody a přitápění v dotačních programech C 3.1 a C 3.2. Značný nárust zaznamenaly samozřejmě také instalace trubicových vakuových kolektorů. Praxe ukázala, že servisní úkony poptávají z 80% právě majitelé vakuovách trubicových systémů. Tato statistika jasně vypovídá o vhodnosti těchto systémů v naší republice a o kvalitě těchto produktů a jejich zpracování. 

Vakuové trubicové kolektory a jejich odolnost vůči kroupám

Často jsou používány klamné reklamy o výhodnosti těchto systémů a jejich odolnosti vůči krupobytí. Mylný dojem, který podtrhuje údajnou odolnost vakuových trubic vůči kroupám bývá povýšen zdůrazněním prodloužené záruky  na vakuové systémy ze strany dodavatele.  Takto zákazník může získat produkt, který svými technickými parametry a vlastnostmi nevyhovuje dané realizaci, není přizpůsoben místním podmínkám. Namísto úspory energií takové instalace, servisní zásah prodražuje náklady na provoz o desetitisíce korun.  Celkově kolektory a jejich odolnost vůči působení vnějších vlivů, obzvláště pak odolnost vůči kroupám je dána především sílou, tlouškou solárního skla. Toto sklo bývá o síla cca 1.6mm, naproti tomu sklo deskových kolektorů je 2x tak silnější. V případě, že se vám dostane tvrzení, že solární kolektory jsou odolné kroupám, zvažte co je vlastně kroupa a co je již kalamitní ráz. Věřte, že vaše šance uhádat záruku na solární kolektory v případě poškození kroupami jsou minimální. Živelná pohroma a kroupy coby fyzické poškození pak není možno vyreklamovat. Většina firem se obrní tvrzením, že jste si měl solární systém nechat pojistit apod. Solární vakuové kolektory jsou známy tím, že po každé zajímavější kroupové přeháňce řeší jejich majitelé opravy, případně výměny za jiný, šetrnější typ solárního kolektoru k jejich peněžence. Jedním z příkladů je třeba kroupová přeháňka v r. 2016 v jižních Čechách.

Je po kroupách a co teď?

Z praxe musíme konstatovat, že výměna jednotlivých poškozených vakuových trubic, není tak jednoduchá záležitost, jak je mnohými prodejci prezentováno.  Díky působení vnějších vlivů na jednotlivé plastové díly, či rovnou použitím nevhodných materiálů se plastové příchyty poškozených vakuových trubic velmi obtížně vysouvají z hliníkových drážek v profilech solární konstrukce. To co zákazník v daný okamžik platí je: objednání náhradních trubic, doprava, demontáž poškozených trubic, montáž nových. Setkali jsme se s případy, že náhradní trubice konkurenční firmy byly dražší, než naše nabídka demontáže a montáže kompletních nových solárních ploch. Otázkou zůstává, proč montovat, opravovat typ solárních kolektorů, které vykazují takovouto náchylnost k poškození krup.  Přírodní jev, který je v České republice tak častý. Pokud přesto chcete investovat do těchto systémů, důrazně doporučujeme je pojistit. Alespoň se tak vyhnete obrovské investici v řádu desetitisíců při opravě solárního systému.

Fotogalerie trubkových vakuových kolektorů

Trubkový vakuový systém po přeháňce krup

trubkove kolektory a kroupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektor trubkových vakuových kolektorů

reflektor vakuovych trubicovych kolektoru

Rozbité solární sklo trubkových kolektorů pěkně pohromadě

 

sklo trubkovych kolektoru po kroupách

Náhrada poničeného systému za deskové kolektory

 deskove solarni kolektory v novem kabate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deskové kolektory a kroupy

Naše firma preferuje solární deskové kolektory, renomovaných výrobců, které jsou v našich klimatických podmínkách vyzkoušeny po celá desetiletí a vykazují minimální poruchovost. Konkrétněji, ze stovek našich realizací jsme ještě nikdy nereklamovali solární kolektor, který by byl poškozen kroupami. Síla solárního skla deskového plochého kolektoru je 3.2mm. Minimalizujeme riziko poruchovosti a naši zákazníci tak získávají maximální možnou kvalitu solárních kolektorů, kterou můžeme nabídnout.

Návratnost termického solárního systému

Návratnost termického solárního systému

S rozvojem národních dotačních programů a zejména v rámci programů Zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám (NZÚ) nastal zřetelný nárust instalací solárních sestav pro přípravu TUV. Statistiky NZÚ ukazují, že solární tepelné soustavy pro ohřev vody, případně v kombinaci s přitápěním ve srovnání s jednoúčelovými fotovoltaickými systémy určenými pouze pro ohřev vody jsou stále technologií, do které se vyplatí investovat.

Solární sestavy nabízí na českém trhu desítky dodavatelů. Většina společností nabízí ploché deskové kolektory, pouze některé firmy v řádu jednotek nabízí trubicový vakuový kolektor. Investičních náklady (pro běžný rodinný dům), které zahrnují: solární kolektory, potrubí a tepelné izolace kolektorového okruhu, solární zásobník teplé vody, nemrznoucí kapalinu, regulaci, pojistné a zabezpečovací prvky, montáž a dopravu, se pohybují v širokém rozmezí mezi 90 až 250 tis. Kč dle jednotlivé solární sestavy. Cenový rozdíl je dán různými typy a počty solárních kolektorů, čerpadlových jednotek, solárních zásobníků a dalších komponent. V rámci programu Nová zelená úsporám pro zhodnocení instalace se užívá metoda výpočtu podle TNI 73 0302 a to s ohledem na účinnostní charakteristiky konkrétních nabízených solárních kolektorů,  jednotné klimatické údaje a jednotná potřeba tepla na přípravu teplé vody pro daný počet osob. Měrné využitelné zisky solárních soustav se potom pohybují mezi 430 a 520 kWh/m2.rok. Vysoké hodnoty měrných zisků nad hladinou 400 kWh/m2.rok souvisí s relativně úsporným dimenzováním plochy solárních kolektorů v nabídkách, odrážejícím se v solárním pokrytí potřeby tepla mezi 52 a 60 %, s výjimkou nabídek s trubkovými kolektory s pokrytím pouze 39 %. Pokud se zaměříme na měrné zisky jednotlivé soustavy lze vyvodit, že čím menší kolektorová plocha, tím bude stoupat hodnota měrného zisku soustavy. U takovéto soustavy bude zároveň klesat % podíl pokrytí tepla TUV. Předimenzované solární soustavy poskytnou zákazníkovi zase vyšší procentuelní pokrytí, ale menší měrné zisky na m2 plochy solárního kolektoru. Větší pokrytí v souvislosti s menším měrným ziskem kolektorového pole je dáno častější stagnací solárních kolektorů, kdy při nahřátí zásobníku na požadovanou teplotu již nebudete teplotní zisk solárních kolektorů nijak zužitkovávat.

Nejvýznamějším faktorem pro stanovení ekonomické úspory je skutečná úspora energie. Úspora energie ale v žádném případě není rovna energetickému přínosu solární soustavy, neboť je ovlivněna účinností dalších dodatkových zdrojů, jejiž energii solární soustava nahrazuje. Pro konkrétní nabídky solárních tepelných soustav pro ohřev vody v rodinném domě lze vyhodnotit a porovnávat energetické a ekonomické parametry. Je zřejmé, že návratnost různých solárních soustav nabízených pro jednu konkrétní instalaci se liší. Nicméně ze vzorku trhu lze učinit obecnější závěry. Návratnost solárních tepelných soustav pro ohřev vody bez využití dotace se pohybuje mezi 12 a 15 lety, pokud nepočítáme extrémy. V případě využití dotace 35 tis. Kč v rámci oblasti podpory C.3.1 programu Nová zelená úsporám by reálná návratnost klesla na rozmezí 8 až 12 let. Nutno zároveň vzít v potaz ceny energií potřebných k ohřevu teplé užitkové vody, které každý rok stoupají závratným tempem. Samozřejmě solární systém se může ekonomicky vrátit i dříve. Čím více ohřáté vody odeberete a vyhnete se stagnaci solárních kolektorů, tím více bude stoupat měrný zisk kolektorového pole a návratnost celého systému bude rychlejší. Z výše uvedeného vyplývá, že solární systémy k ohřevu TUV se nejrychleji vrátí při vyšším odběru TUV, v rodinách s větším počtem obyvatel. Přesto největší poptávka po solárních systémech je z domácností se 2 až 4 členy.

Životnost solárních kolektorů je ovšem 25 až 30 let. Pokles jejich účinnosti s časem je nevýznamný a tak dvojnásobně převyšuje jejich životnost návratnost investičních nákladů. U solárních zásobníků se životnost pohybuje mezi 10 až 15 lety avšak ta  závisí vždy na jejich tlakovém namáhání, zvoleném materiálu, údržbě atd. Nemrznoucí teplonosná kapalina degraduje především u předimenzovaných solárních soustav s častými stagnačními podmínkami doprovázenými varem kapaliny.