Samotížné solární systémy

Samotížné solární systémy dodáváme pro objekty, kde spotřeba teplé užitkové vody není více, než 300 l. Zároveň způsob montáže solárního systému musí splňovat předpoklady pro správnou funkčnost samotížného systému. Tento systém je tak vhodný pro až 6 osob. 

Z technického hlediska je nutné, aby solární zásobník samotížného systému byl umístěn výškově nad solárními panely. V praxi se to řeší tak, že solární kolektory se dají níže k okapům, bojler pro samotížný solární systém se umístí například na půdě nebo přichytí ke krokvím. Pokud je primární okruh naplněn nemrznoucí směsí, lze ho využívat i celoročně. 

Důležitým předpokladem celoročního provozu je také umístění samotného zásobníku. Ten by se měl nacházetjak již bylo řečeno vzhledem ke gravitačnímu principu cirkulace (teplonosná kapalina stoupá vzhůru do zásobníku a studená klesá, tímto dochází k jeho ohřevu) nad úrovní samotných kolektorů a z důvodů ochrany před mrazy nejlépe v zateplené části půdy, nebo podkroví. Pokud tyto předpoklady stavební úpravy nesplňují, je třeba zvážit samostatnou izolaci takového zásobníku, aby v důsledku mrazu nemohlo dojít k jeho poškození.Dříve se u těchto systémů instalovaly podobně jako u otopných systémů otevřené expanzní nádrže,které vyrovnávají roztažnost teplonosné kapaliny, nicméně moderní systémy díky své konstrukci již takové opatření nevyžadují.

Samotížný systém má dvě nesporné výhody.Obejde se naprosto bez el. energie. Další výhodou je jeho spolehlivost a snadná montáž, kterou je na rozdíl od soustav s nuceným oběhem možno zvládnout svépomocí se základním technickým vybavením a vědomostmi.

Nevýhodou gravitačních-samotížných systémů je, že cirkulace kapaliny probíhá při teplotách nad 40°C. Proto nevyužijete nízkointenzivní sluneční záření např. v zimních měsících. (Kolektor neohřeje kapalinu na dostatečnou teplotu, aby začala cirkulovat).

samotizne solarni systemy kocianSamotížný systém - výhody 

  • téměř nulové provozní nádkladyzapotřebí je pouze kontrolovat nemrznoucí směs
  • bez nutnosti připojení elektrické energie pro funkčnost solárního systému
  • možnost alternativního ohřevu el. patronou, krb. vložkou, kotlem na TP
  • vysoká úspora při ohřevu TUV
  • témeř absolutní bezporuchovost
  • beztlakový solární systém
  • stavebnicový typ
  • snadná montáž pro zručného člověka

Tyto solární systémy dodáváme v objemech bojleru 160, 200, 320 l. Adekvátně k tomu se dimenzují solární kolektory. Nejčastější použití je v chatách, rekreačních střediscích, dětských táborech apod.Solární sety kupujeme od renomovaných výrobců se zkušenostmi při výrobě přes 30 let. Tyto systémy jsou generační záležitost, jejich spolehlivost je maximální. Vyrobeny a namontovány byly miliony těchto produktů.

Podrobné informace a technické parametry námi dodávaných samotížných sestav.