SERVIS SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ

Provádíme komplexní servis všech termických solárních systémů po celé České republice.

technické kontroly

PŘEDSEZÓNNÍ PROHLÍDKY

OPRAVY A PŘETĚSNĚNÍ

VÝMĚNY VADNÝCH SOUČÁSTÍ

Demontáže- montáže systémů

Servis solárních systémů

Profesionalita

Veškeré práce provádí odborně vyškolený tým s ohledem na kvalitu a funkčnost.

Kdy je třeba provést servis?

Za slunného dne vám neteče teplá voda. 
Teplota na kolektorech je přes 100° C a solární zásobník se neohřívá.
Prosakují spoje na solárním systému.
Tlak solárního systému klesl pod 1 bar.
Průtokoměrem proudí degradovaná, tmavá solární směs.
Solární systém je zavzdušněn.
Čidlo kolektoru hlásí chybu.
Nejpozději po 5ti letech užívání systému.

Jak servis probíhá?

Systém řádně prohlédneme, zjistíme závady a navrhneme způsob jejich odstranění. Zkontrolujeme tlak na solárním systému a expanzní nádobě. Případné netěsnosti přetěsníme. Zajistíme správné nastavení a funkčnost solární regulace. Naplníme solární systém nemrznoucí směsí a odvzdušníme. Opatříme systém potřebnými armaturami apod. Po dokončení servisu vyhotovíme předávací protokol s výčtem závad a způsobu odstranění.

Cena

Cenu servisních prací odvozujeme od množství zjištěných závad a složitosti jejich odstranění, časové náročnosti, ceny jednotlivých či náhradních  komponent, nákladů na dopravu, případně dalších způsobilých nákladů.