Dřevostavby- vaše úsporné bydlení

Dřevostavby se v České republice stávají čím dál populárnějšími. Zákazníci, kteří volí mezi stavbou zděného domu a dřevostavbou se rozhodují na základě celé řady nejrůznějších faktorů. Faktem zůstává, že dřevostavbu můžete zřídit relativně rychle, za určitých okolností ji lze přemísťovat mezi pozemky apod. To co nás ovšem nejvíce zaujalo je náklady na provoz takovéto stavby. Dobře provedená dřevostavba se dokáže vejít s náklady za vytápění i do 4.000,- Kč za rok. Toto je cena, která zajistí, že investované finance do dřevostavby se jednoznačně vyplatí. V průběhu životnosti dřevostavby úspory za vytápění přesahují samotnou cenu za její pořízení. Kvalitní izolace v kombinaci se špičkově provedenou prácí srazí náklady dřevostavby na její provoz. Faktem zůstává, že dřevostavby jsou více populární mimo  ČR, ovšem tento trend se začíná obracet a čím dál více lidí vzhlíží k dřevostavbám jako k ideální možnosti pro vytvoření svého nového domova. 

Pro solární systémy na dřevostavbách neplatí žádná speciální pravidla. Ani technologická ani co se uplatnění dotace NZÚ týká. Řídí se úplně stejnými zákony a pravidly jako u zděných objektů. Myslete ale při instalaci termických systémů na sedání masivní dřevěné stavby. U nich je nezbytné zhotovit rozvody z potrubí, které umožňuje dilataci.

Výhody solárního ohřevu:

  • Významně snižujete energetickou náročnost dřevostavby
  • Snižujete náklady na ohřev vody.
  • Náklady na provoz solárního systému jsou nízké, a to i u celoročního provozu.
  • Na pořízení solárních systémů můžete čerpat i dotace v programu Nová zelená úsporám.

Při použití solárního systému dojde ke značnému snížení energetické náročnosti budovy. Celková úspora může být až 60 % nákladů při ohřevu teplé užitkové vody a je zde i možnost alternativního doohřívání TUV. Provozní náklady solárního čerpadla jsou velmi nízké včetně celoročního provozu systému. Pokud využijete i možnost čerpání dotací z programů Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace, můžete docílit ohřevu vody pomocí solární energie v dřevostavbě, chatě, zahradním domku či chalupě docela snadno. Jde o velmi ekonomické řešení současné doby.

Solární kolektory musí odpovídat normě ČSN EN 12975. Jejich důvěryhodnost zvýší doklady prodejce o zkouškách výkonu a spolehlivosti. Evropská certifikace kvality pro solární kolektory je označena jako Solar Keymark a garantuje účinnost zařízení a dlouhou životnost výkonosti. Standardní záruční doba je 5 let. Solární soustava na ohřev vody může pracovat bez nuceného oběhu vody, což se hodí jen pro velmi malé systémy. Skládají se ze slunečních kolektorů, zásobníku na teplou vodu, expanzní nádoby, oběhového čerpadla, potrubí, bezpečnostních a ovládacích ventilů, elektronické regulace a teplotního čidla. Regulace přehledně zobrazuje všechny důležité parametry systému a udává informace o množství dodané solární energie.

Solární ohřev na dřevostavbách

Pokud Vás zaujaly dřevostavby, můžete si vybrat nějakou z celé řady variant, kterou zhotovitelské firmy. Rádi Vám ve spolupráci s vybranou firmou zhotovíme solární ohřev vody na klíč a snížíme tak ještě více náklady na provoz vašeho nového domova.

Solární kolektory na ohřev pro dřevostavby