Solární ohřev bazénové vody

Jedním z nejvyužívanějších způsobů v důsledku akumulace tepelných zisků v letních měsících je využití solární techniky k ohřevu vody v bazénech. Efektivita těchto řešení se zobrazuje zejména k nízké náročnosti dosažení požadované teploty (do 30°C). Zapojení solárních soustav u sezonních bazénů není složité, neboť bazénová voda může protékat přímo solárními kolektory-plastovými absorbéry. U profesionálního řešení se jedná o celoroční využití, kdy je použit výměník tepla a ohřev je řešen plochými selektivními kolektory.

Ohřev plastovými solárními kolektory

Zásobníkem a zároveň spotřebičem tepelné energie solárního systému je vlastní bazén a hydraulické schéma se skládá pouze z primárního okruhu. Tento typ solárního systému lze tedy použít ideálně pro otevřené venkovní bazény. Provoz tohoto zařízení se omezuje na letní sezonu a bazénová voda je současně i teplonosnou kapalinou. Vzhledem k vysokým letním teplotám se využívá levnější varianta kolektorů, a materiály použité k jejich výrobě nemusí splňovat takové nároky jako u systémů s celoročním provozem. Jedná se zpravidla o nezasklené plastové kolektory s absorpční plochou např. z PP nebo EPDM. Protože tyto absorbéry neobsahují žádný druh tepelné izolace ani krytí (sklo), dochází zde k vysokým tepelným ztrátám. Tyto kolektory se vyrábějí v různých tvarových provedeních, desky, pásy, spirály, apod. Plastové absorbéry jsou pro toto použití vhodné také z důvodu vysoké odolnosti proti chemickým přísadám, které bazénová voda obsahuje. Zapojení tohoto systému lze provést dvěma nejčastějšími způsoby a to tak, že filtrační čerpadlo běží celou provozní dobu a kolektorové pole se zapojí na jednu společnou větev filtrace. Zde je třeba také předpokládat při návrhu bazénového čerpadla s odporem  a tlakovou ztrátou v kolektorech. Důležitým předpokladem pro správnou funkci je také správné snímání teplot na výstupu z bazénu a na samotných kolektorech. Na základě teplotního rozdílu se potom  trojcestným ventilem buď přimíchává ohřátá voda z kolektorů, nebo se do okruhu kolektoru přepne celý průtok. Pokud jsou kolektory v neaktivním režimu, má tedy voda tendenci z něj odtéci, ale trojcestný ventil nebo zpětná klapka tomu zabraňuje. Samozřejmě v případě, kdy je kolektor umístěn nad hladinou bazénu. Nevýhodou těchto kolektorů je jejich sezonní provoz, protože v zimě by došlo k zamrznutí teplonosného média, v tomto případě bazénové vody, a k poškození plastového absorbéru mrazem.

 

Ohřev deskovými solárními kolektory

Pro bazény s celoročním provozem předpokládáme jeho zastřešení popř. umístění v pevné konstrukci jako např. uvnitř budovy samotné.  Důležitým předpokladem je zde nejen správné hydraulické zapojení celé soustavy, ale také zvýšený nárok na stavbu samotnou, s ohledem na použité izolační materiály. Jedná se především o co největší zamezení tepelných ztrát, jako je tomu např. u vytápění budov a objektů. Ohřev bazénu zde řešíme zasklenými plochými kolektory se selektivním povrchem- vzhledem k jejich celoročnímu provozu. Jedná se tedy o plnohodnotné kolektory používané i k ohřevu TUV či přitápění.  Teplonosnou kapalinou je v tomto případě nemrznoucí směs a solární okruh je oddělen od bazénové vody tepelným výměníkem. Tepelný výměník se umísťuje nejčastěji před dávkovače chemikálií potřebných pro udržování kvality bazénové vody. Ohřev bazénové vody lze realizovat pomocí různých druhů tepelných výměníků. Mezi nejčastěji používané patří trubkové tepelné výměníky z nerezavějící oceli řady OVB, titanové výměníky určené pro slanou vodu, deskové výměníky OVBD, keramické výměníky OVBC apod. Zapojení solární soustavy pak může být paralelně mimo filtrační okruh, nebo přímo do okruhu filtračního čerpadla. Profesionální řešení ohřevu bazénové vody selektivními deskovými kolektory se nejčastěji využívá realizací u již instalovaných solárních systémů k ohřevu TUV či  přitápění, kde lze takto bazénovou vodu ohřívat na základě tepelných přebytků celé solární soustavy. Samozřejmostí je dnes již možnost nastavení priority jednotlivých ohřevů mezi zásobníkem TUV, akumulačním zásobníkem a ohřevem bazénu. Na obrázku níže můžete vidět schéma zapojení solárního systému k ohřevu TUV a přitápění s možností ohřevu bazénu přes trojcestný ventil napojený na bazénový výměník.

Schéma zapojení solárního ohřevu bazénu přes bazénový výměník

 

Dimenzování solárního systému

Dimenzování profesionálních solárních systémů k ohřevu bazénu je závislé na jeho velikosti (objemu ohřívané vody), požadované teplotě, lokalitě, sklonu a orientaci vůči světovým stranám apod. U nekrytých bazénů lze použít výpočtové vodítko, kdy plocha plastového absorbéru by měla být mezi ½ až ¾ plochy bazénu. U krytých bazénů se jedná o 1/3 až 2/3 plochy bazénu.

 

Investice do solárního ohřevu bazénové vody

Stejně jako u dalších využití solárního termického systému je nutné zvážit nejen technickou, ale také ekonomickou stránku takové investice. V současné době se nabízí celá řada inovativních levnějších i dražších řešení, která se více čí méně osvědčila co se nejen kvality týče ale i finálním výsledkem.  

Na solární ohřev bazénové vody nelze čerpat dotace z podpory Nová zelená úsporám ani z žádného dalšího dotačního titulu. Pokud však již vlastníte solární systém k ohřevu TUV či přitápění, tento systém lze s největší pravděpodobností rozšířit i o ohřev bazénové vody s podstatně nižšími náklady.