Máte elektrický bojler a chcete ohřívat vodu soláry?

Přechod z elektrikou ohřívaných zásobníků vody bývá mezi klienty nejčastější. Důvodem je vysoká úspora nákladů při ohřevu teplé užitkové vody solárním systémem. Většina zákazníků využívá k ohřevu vody levnější sazbu s nočním proudem, zpravidla označenou dodaveteli elektrické energie D25d. Tato sazba Vám zůstane i při přechodu na solární systém, neboť ten je alternativně dohříván elektrickou topnou patronou. Získáte tak výhodu, kdy k ohřevu TUV budete užívat převážně sluneční energii a zároveň lze využívat nízký tarif na všechny spotřebiče domácnosti. Elektrická topná patrona dohřívá solární zásobník v období kdy je nedostatek slunečního svitu a solární kolektory nepokrývají svým výkonem požadavky na potřebu TUV rodinného domu. Stávající zásobník vody se demontuje a nahradí solárním zásobníkem s tepelným výměníkem. Tepelný výkon solárních kolektorů je sveden do výměníku umístěného při spodní části bojleru. Solární regulace dává pokyn k sepnutí čerpadla na základě rozdílu teplot mezi solárními panely (čidlo TS1) a čidlem umístěným v jímce zásobníku TS2. Solární čerpadlová jednotka zajistí cirkulaci nemrznoucí směsi mezi kolektory a zásobníkem, dokud nedojde k jeho celkovému ohřátí na požadovanou teplotu, nebo teplota na kolektorech neklesne pod požadovanou hodnotu. Elektrická topná patrona se umísťuje zpravidla do 1/2 výšky solárního zásobníku. Toto umístění patrony zajistí, že dojde k nahřátí pouze horní poloviny solárního zásobníku a v případě, že následně bude dostatek slunečního svitu, solární kolektory ohřejí bojler v celém jeho objemu. Umístění elektrické topné patrony ve středu zásobníku má významný vliv na správné dimenzování solárního systému. Zpravidla se při instalaci volí solární zásobníky vody o 1.5 až 2 x větším objemu, než doposud Vámi užívaný elektrický bojler. Jen tak lze zajistit co největší míru úspory elektrické energie a podpořit nejlepším možným způsobem návratnost investice do solárního systému. Regulace elektrické topné patrony je zajištěna termostatem s nastavitelnou požadovanou teplotou. Výkon elektrické topné patrony je nejčastěji v rozmezí 2 až 5 kW, v závislosti na velikosti zásobníku vody. Patrona je opatřena ochrannou tepelnou pojistkou. Níže uvedené schéma ilustruje možnost zapojení solárního systému k ohřevu TUV k Vašemu rozvodu teplé užitkové vody.

Obrázek obsahuje pouze schématické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost. Ke stažení v pdf: Schéma zapojení solárního systému

Schéma: solární ohřev TUV s elektrickým dohřevem

Schema solarni ohrev tuv s elektrickou patronou

 

Legenda 
V TUV Výstup teplé užitkové vody
ZK Zpěná klapka
TSV Termostatický směšovací ventil
EP Elektrická topná patrona s termostatem
EX Expanzní nádoba
VSV Vstup studené vody
NV  Napouštěcí a vypouštěcí ventil
VV  Vypouštěcí ventil
UV  Uzavírací ventil
PV Pojistný ventil
C Solární oběhové čerpadlo
TS1 Teplotní čidlo kolektoru
TS2 Teplotní čidlo nádrže