Kdy lze solárním systémem přitápět?

Úspora a životnost solárního systému

Dobrým argumentem pro umístění solárních termických systémů na rodinných domech je vysoká variabilita jejich umístění na rozlehlých plochách střech, které tím pádem nemusí sloužit pouze jako ochrana před deštěm a klimatickými podmínkami, ale umožňující rentabilní využití sluneční tepelné energie a šetřit fosilní energetické zdroje, které jsou stále dražší. Použitelné zisky solárního tepla lze maximalizovat, pokud je celý systém přizpůsoben skutečnému profilu spotřeby tepla. Solární tepelné systémy mohou tedy významně přispět k úsporám energie, a tím snížit náklady majitelů na provozní náklady celé budovy. Taková investice do solárního energetického systému umožňuje přinejmenším částečně oddělit náklady na výrobu tepla od rostoucích elektrické energie nebo plynu. V současné době fungují správně technologicky navržené, pečlivě nainstalované a pravidelně servisované solární energetické systémy bez problémů a dokáží již plnohodnotně nahradit původní energetické zdroje.

Servisní a provozní náklady

Náklady na údržbu velkých systémů se pohybují kolem 1 až 1,5% investičních nákladů ročně - přibližně stejné jako u konvenčních kotlů. Sluneční tepelné systémy mají životnost přibližně 20 až 25 let, což přesahuje životnost konvenčních kotlových systémů, které obvykle pracují přibližně 15 let. Nespornou výhodou jsou samozřejmě také nízké provozní náklady kdy ve výsledku cca asi 1kWh elektrické energie dojdeme celkové k výrobě kolem 40 k 50kWh tepla. Přirozeně to záleží do značné míry na složitosti systému.

Svěřte se odborníkům

V posledních letech se používané technologie dostaly na vrchol známých možností a tím se komerční konkurenceschopnost systémů využívajících solární energii ve srovnání s klasickými systémy kotlů zvýšila. Pro systémy ohřevu vody a přitápění pro rodinné domy a domácnosti však není k dispozici dostatek odborných publikací a normovaných postupů, které by mohli pomoc projektantům a technikům při návrhu a realizaci solárních systémů. Kombinované systémy pro ohřev vody, jakož i systémy, které jsou integrovány do topných sítí, vyžadují vysoce detailní naprojektování a dimenzování s ohledem na správnou funkčnost a celkovou návratnost celé takové jednotky. Ne každá budova je však vhodná pro instalaci solárního systému s možností přitápění. U novostaveb, které se po většině případů snaží být koncipovány jako nízkoenergetické nebo pasivní jednotky lze nejsnáze tento koncept uplatnit již v době realizace projektu. U stávajících budov je však třeba nejprve posoudit současný stav stavebních konstrukcí a technologie vytápění a požadavek na přitápění musí být analyzován a optimalizován. V obou případech musí být komponenty a technické řešení pečlivě naprojektováno a dimenzováno, aby bylo celé řešení takové soustavy ziskové. U každého systému existuje alternativa, pomocí kterých lze snížit spotřebu konvenční energie v budově. Například snížení nákladů na vytápění je výrazně ovlivněno izolací budovy a kvalitou oken. Vytápění potom lze efektivně zajistit pomocí např. nízkoteplotního vytápění s kondenzačním kotlem, moderního vytápění podlahovými sestavami, kombinací fotovoltaiky a termických systémů, nebo pomocí tepelných čerpadel. Při dimenzování solární termické soustavy se musí brát v úvahu všechna realizovaná opatření, protože pokud je solární energetický systém předimenzován nebo poddimenzován, jeho účinnost se výrazně sníží.

V praxi bychom měli tedy dodržovat určitou kontinuitu postupu instalace primárních zdrojů:

  1. minimalizovat energetické zátěže objektu, pokud je budeme doplňovat solárním systémem sloužícím i pro přitápění (tepelná izolace, modernizace oken, apod.)
  2. instalace vysoce účinného kotle, jehož výkon bude přizpůsoben požadavkům na spotřebu vytápění
  3. instalace solárního systému, který bude přizpůsobený tak, aby vyhovoval snížené spotřebě s ohledem na primární zdroj vytápění.

Tento postup doporučujeme konzultovat v rámci zachování konjunktivity výstavby s všemi dodavateli těchto technologií a projektantem. Solární termické systémy určené pro ohřev vody a přitápění fungují nejúčinněji v objektech, které jsou využívány celoročně. Nejen v letních měsících, kdy nároky na přitápění jsou prakticky nulové a takováto investice nepřináší žádné zisky. Nesmíme zapomenout, že solární systém pro přitápění je pouze doplňkový zdroj tepla, který může i chladnějších, ale slunečných dnech předehřát topný okruh, nikoliv ho zcela nahradit. Obecně lze říct, že je hospodárnější instalovat solární termální systém pro přitápění v nových domech než ve stávajících.

Pokud uvažujete o přitápění solárním systémem, zjistíte v následujícím článku, zda je takový systém pro Vás vhodný. Komu se vyplatí solární ohřev vody?