Jak na solární ohřev vody svépomocí?

Plánování realizace systému

Pokud uvažujte o vybudování solárního systému k ohřevu vody svépomocí, je třeba vše dopředu řádně promyslet. Jednotlivé komponenty solárního systému lze pořídit dnes na internetu výhodně, zpravidla se ale jedná o solární sety, které neobsahují vše zcela potřebné. Je zde celá řada komponent a příslušenství, které je v potřebných délkách, počtech a objemech závislé od jednotlivé instalace. K ceně solárního systému se dopočítáte sečtením ceny solárního setu, propojovacího potrubí, nemrznoucí směsi v potřebném objemu, propojovacích armatur a potřebného nářadí, které pokud nechcete kupovat, bude třeba si ho pronajmout v nějaké z půjčoven.

Předpoklady k instalaci a vyhodnocení smysluplnosti

Profesionálové si zpravidla poradí s instalací solárního systému během jediného dne. Není třeba ovšem spěchat, zvláště pokud solární systém chceme zbudovat bez dodatečných komplikací. Než se pustíme do výčtu potřebných komponent a znalostí, podotýkáme, že instalaci solárního systému by měli provádět osoby způsobilé jak po technické stránce, odborné, tak by se mělo jednat o osoby zručné. Dalším faktem je, že svépomocné montáže solárních systému k ohřevu vody se spuštěním programu Nová zelená úsporám přestaly vyplácet. Státní fond aktuálně hradí až 40% způsobilých nákladů, což odpovídá přibližně částce 35.000,-Kč. Pokud tuto částku tedy odečteme od výše instalace provedené odbornou firmou, zjistíme, že svépomocí nejsme schopni v dané cenové relaci solární systém zhotovit.

Složení solárního systému v rámci ESHOPu

Solární systémy jsou nabízeny ve variantách dle počtu osob, velikosti solárního zásobníku a solárních kolektorů. Nabídky bývají přehledné a lze se v nich snadno orientovat. Rady jak vybrat solární systém naleznete zde: jak vybrat solární systém.

Vybraný solární set se skládá nejčastěji z následujících komponent: solární kolektory 1-2 kusy (či více), solární zásobník (vybírejte min. 200 a více), čerpadlová jednotka, solární regulátor, expanzní nádoba, propojovací armatury k solárním kolektorům, konstrukce v závislosti na typu střechy. Dopočítáme délku potrubí potřebného ke zhotovení solárního systému  a objednáme nemrznoucí směs. Nemrznoucí směsi je třeba objednat alespoň 20l navíc. Toto se bude hodit při odvzdušňování systému.

Instalace solární konstrukce a kolektorů

Řádně si rozměříme prostor v jakém chceme umístit solární kolektory na střeše domu. Nezapomínejme, že nelze zůstat pouze u náčrtu, ale je třeba si ověřit, zda lze skutečně do očekávaných míst solární konstrukci namontovat a kolektory k ní přichytit.

Zkontrolovat musíme zvláště zda lze v určeném místě přichytit háky solární konstrukce, jak udělat a kudy vést prostupy pro potrubí k solárním kolektorům. Závisí zda jsou v daném místě krokve či háky budou přišroubovány např. skrze prkna apod. Háky konstrukce by měli být rozvrženy tak, aby solární kolektory podepírali rovnoměrně a konstrukce s kolektorem nemohla způsobovat jeho prověšení, ve kterém by do budoucna mohla vzniknout netěsnost hydraulického okruhu nebo jiný problém např. se zatékáním do střešního pláště. Po řádném upevnění konstrukce zhotovíme prostupy střešní krytinou a připravíme si solární potrubí v dostatečné délce. Situování prostupů volíme v místech kde budou solární kolektory tak, aby je po instalaci překrývaly. Z estetického hlediska budou následně vidět pouze kolektory a veškeré prostupy zůstanou nimi zakryty. Další výhodou takto umístěných prostupů je jejich krytí před povětrnostními vlivy a podobně. Na zhotovenou konstrukci umístíme kolektory dle montážních instrukcí dodávaných k instalaci solárního systému. Hydraulicky propojíme kolektory s potrubním vedením, které je zakončeno v technické místnosti.

Instalace solárního zásobníku a čerpadlové jednotky

V technické místnosti provedeme demontáž stávajícího bojleru a instalujeme nový solární zásobník, provedeme jeho napuštění užitkovou vodou. Dle potřeby následuje připojení zásobníku k alternativnímu ohřevu: plynovým kotlem, kotlem na TP, krbovou vložkou, elektrickou topnou patronou. Pokud máme solární zásobník připojen na TUV a alternativní zdroj, pokračujeme umístěním čerpadlové jednotky a expanzní nádoby v technické místnosti. Čerpadlovou jednotku propojíme s potrubím od solárních kolektorů a pokračujeme dále do výměníku v zásobníku vody. Jednotku napojíme na expanzní nádobu, kterou před zavěšením zkontrolujeme, případně natlakujeme na požadovaný provozní tlak. Provedeme elektroinstalaci solárního regulátoru k čerpadlové jednotce a připojení teplotních čidel. Solární regulátor, nastavíme na požadované hodnoty.  

Tlaková zkouška a plnění systému nemrznoucí směsí

Pokud máme solární systém připojen, provedeme tlakovou zkoušku. Po jejím úspěšném absolvování můžeme přistoupit k plnění solárního systému nemrznoucí směsí. Solární systém odvzdušníme povolením šroubu u separátoru vzduchu a pokračujeme v odvzdušnění čerpadlovým vozíkem určeným k plnění solárních systémů nemrznoucí směsí. Regulátorem průtoku nastavíme požadovaný průtok nemrznoucí směsi v solárním systému. Průtokoměrem ověříme zda kapalina systémem cirkuluje a systém řádně funguje. Průtokem lze také zjistit hydraulicky správné zapojení solárního systému a jeho tlakovou ztrátu. V tento moment lze solární systém považovat za zhotovený. Následujících pár dní jen kontrolujeme těsnost provedených spojů, které mohou vlivem změny teplot pracovat, případné netěsnosti přetěsníme.

Doporučení před instalací svépomocí

Ke zhotovení solárního systému je zapotřebí zručnost, zkušenost a celá řada nejrůznějšího nářadí. Pokud si na instalaci nevěříte, raději se do ní nepouštějte. Svépomocnou montáž bude provázet značné riziko s vyřízením případné reklamace,  kde většina výrobců vyžaduje, aby instalaci prováděla osoba způsobilá pro montáže solárních systémů. Vyhnete se tak problémům s dokončením rozdělané práce, do které se instalatéři a topenáři neradi pouštějí. Vícenáklady , které by vám tímto krokem vznikly značně převýší výše zmíněnou instalaci na klíč v rámci dotace programu Nová zelená úsporám. Pokud se rozhodnete pro cenově výhodnější montáž solárního systému na klíč, získáte nejen jistotu odborné montáže, ale také  plnohodnotnou záruku na solární systém a možnost pozáruční záruky, či servisu odborným zhotovitelem.