Solární zásobníky Cosmo

Stojatý zásobník vody pro ohřev pitné vody s nepřímým ohřevem, použitelný ve všech topných a solárních soustavách. Využití nejnovějších technických poznatků a nejmodernějších technologií společně s letitými zkušenostmi firmy COSMO v oboru přípravy teplé vody (TV) jsou předpokladem pro kvalitní úroveň tohoto výrobku. Samotné technické řešení je jednoduché, spolehlivé a při použití vysoce kvalitních materiálů zaručuje ohřívači COSMO E DUO minimální poruchovost a dlouhou životnost. Zásobník je vyroben ze speciálního ocelového plechu dle EN 12897 a jeho povrch stejně jako jeho 2 vevařené pevné trubkové výměníky jsou chráněny před korozí smaltem vypalovaným při teplotě 850 °C (DIN 4753). Emailované, hladké a proti otěru odolné povrchy jsou chemicky neutrální nezávislé na agresivitě vody a na materiálu potrubního vedení. Ochraně proti korozi a potřebné úpravě vody dále napomáhá vložená magneziová anoda, kterou lze nahradit anodou elektrickou. K čištění zásobníku slouží boční čistící a revizní otvor o světlosti 110 mm (příruba 150 mm), do něhož lze také osadit elektrické topné těleso nebo trubkový výměník (platí pro E 300K – 500). Zásobník E DUO lze dále pro bivalentní ohřev osadit elektrickým topným tělesem 1 ½“ Pro snímání teploty jsou určeny 2 vevařené jímky na čidla a teploměr (bez regulátoru). Izolace je tvořena tvrdou polyuretanovou bezfreonovou silnou pěnou (energetická třída B). Vnější plášť je z ekologicky nezávadné molitanové bílé návlekové fólie s černými plastovými kryty (horní víko, kryt příruby a elektrického topného tělesa). Zásobníkový ohřívač vody COSMO je nutno instalovat v místě, kde okolní teplota (prostoru) neklesá pod 0°C. Montáž a uvedení do provozu může provádět pouze odborná instalační firma. Všechny zásobníkové ohřívače vody COSMO jsou pro přepravu zajištěny vysoce kvalitním balením.

Hořčíková anoda

Ohřívače vody COSMO jsou opatřeny emailovým povlakem dle DIN 4753 a v každém ohřívači je umístěna hořčíková anoda. Anoda je ochranným prvkem vnitřních ploch ohřívače a podléhá opotřebení (rychlost spotřeby je závislá na kvalitě vody) Kontrolu stavu hořčíkové anody je třeba provádět nejméně jednou za 2 roky. Hořčíkovou anodu je nutno vyměnit, jestliže se při kontrole zjistí, že: - je zcela opotřebená - její délka činí méně než 50% počáteční délky - její průměr činí méně než 50% počátečního průměru - celkové opotřebení překračuje 50% Kontroly a výměny anody musí provádět osoba s příslušnou odbornou kvalifikací (nejlépe z osvědčené instalatérské firmy)

Cirkulace

V případě, kdy jsou odběrová místa značně vzdálená od ohřívače, se doporučuje použití cirkulačního potrubí, což zajistí stálou teplotu TV v odběrných místech. Do cirkulačního obvodu je třeba instalovat cirkulační čerpadlo ovládané časovým programem nebo teplotou. S ohledem na ztráty v cirkulačním obvodu může být připojeno pouze jedno čerpadlo a cirkulační potrubí musí být dobře zaizolována. Pokud není cirkulace použita, je nutno cirkulační nátrubek zaslepit (zkontrolovat uzavření).

ohřívač vody cosmo cce duo

Popis zásobníku

  •  velmi dobrý poměr cena/výkon 
  •  vysoké výkonové číslo tzn. vysoký výkon v přípravě TV 
  •  varianta 300 l zásobníku se sníženou výškou jen 1334 mm! 
  •  při pravidelné údržbě dlouhá životnost 
  •  možnost zapojení cirkulace TV s využitím COSMO čerpadla
  •  jednoduchá montáž a snadný transport 
  •  2 výměníky umožňují využití 2 zdrojů topné vody 
  •  připojení několika odběrových míst teplé vody 
  •  nízké tepelné ztráty dle ErP štítku třída B 
  •  možnost vestavby 2 el. topných těles nebo trubkového registru
Technická specifikace
Typ E DUO 200 E DUO 300 E DUO 300 S E DUO 500
Jmenovitý objem 196 l 299 l 303 l474 l
Třída energetické účinnosti BB BB
Tepelná ztráta dle ErP 52 W 65 W 69 W 78 W
Výška zásobníku 1473 mm 1834 mm 1334 mm 1961 mm
Průměr zásobníku600 mm 650 mm 700 mm 750 mm
Hmotnost 75 kg 106 kg 100 kg 143 kg
Řez zásobníkem
bojler cosmo cce duo
Pojistný ventil

Rozvod vody se zásobníkovým ohřívačem musí být vybaven pojistným ventilem, zvoleným podle příslušných norem, který bude možno odpojit od zásobníku. Pojistný ventil je nutno namontovat na potrubí studené vody. Mezi zásobníkem a pojistným ventilem se nesmí montovat žádná uzavírací armatura ani zúžení nebo síta jak např. odlučovače kalu. Pojistné ventily musí být namontovány v místech umožňující snadný přístup a musí být umístěny v blízkosti ohřívače TV. Vnitřní průměr přívodního potrubí k pojistnému ventilu musí být: - ne menší než největší vnitřní průměr přívodního nátrubku pojistného ventilu - vypočten tak, aby tlaková ztráta v tomto potrubí při průtoku rovném maximální propouštěcí schopnosti pojistného ventilu nepřekročila 3 % hodnoty otvírací tlaku pojistného ventilu.