Pokles tlaku na solárním systému

tlak solárního systémuPřed uvedením solárního systému do provozu by měla firma provádějící instalaci provést tlakovou zkoušku, aby došlo k ověření těsnosti spojovaných částí systému. Pokud je tlaková zkouška úspěšná dojde k plnění primárního okruhu solárního systému vhodnou nemrznoucí směsí. Solární systém se řádně odvzdušní a nastaví na provozní tlak. Tento tlak by se v průběhu několika let měl měnit jen minimálně. Samozřejmostí zůstává, že bude reagovat na teplotní roztažnost kapaliny, kdy v důsledku zimního období může dojít k poklesu tlaku na solárním systému a naopak v létě, kdy solární systém generuje nejvíce přebytků tepelné energie dochází vlivem roztažnosti kapaliny k zvýšení tlaku na solárním systému. Tlak bude v rámci provozu kolísat, což je zcela přirozené. Tento tlak by ovšem neměl spadnout pod stanovou mez. Nejlépe je si nechat poradit a na tlakoměru ihned po instalaci označit tuto mezní hranici. Zpravidla je tlakoměr k tomu účelu vybaven červenou, stavitelnou rafikou. Pokud dojde k poklesu tlaku je třeba hledat příčinu. Předně bychom měli dbát servisních intervalů. První servisní prohlídka by měla proběhnout nejpozději 5 let od instalace a uvedení solárního systému do provozu. Pokud jste tento interval přesáhli, je třeba co nejrychleji si sjednat termín a objednat servisní zásah.


Možné příčiny poklesu tlaku solárního systému

Netěsnost v okolí čerpadlové jednotky a solárního zásobníku

Nejčastější příčinou poklesu tlaku na solárním systému je vznik netěsnosti na armaturách a jednotlivých komponentech.  Tuto netěsnost lze velmi snadno objevit důkladným ohledáním solárního systému, potrubí a jeho komponent. Tyto netěsnosti, vady by měli být co nejdříve odstraněny odborně způsobilou osobou pověřenou pro montáž  a servis solárních systémů. Netěsnosti lze rozdělit na vady materiálu či špatně odvedenou prvotní instalaci. Zkušenosti nám říkají, že téměř v 99% se jedná o špatně provedenou práci. Solární systémy, potažmo komponenty jsou velmi odolné a poškození, vady vznikají jen v minimální míře.

Netěsnost na kolektorech

Pokud je solární systém bez zjevných úniků média, nemrznoucí směsi, může se jednat  o únik na střeše domu, v místech solárních kolektorů. Netěsnosti přímo u solárních kolektorů jsou u deskových kolektorů zcela výjimečné. Pokud ovšem máte vakuový systém, netěsnosti na těchto kolektorech bývají relativně běžné. Je to způsobeno vysokými teplotami při stagnacích kolektorů, kdy těsněné plochy nedokáží dlouhodobě odolávat a spoje povolí, či přez ně začně médium vzlínat nebo rovnou obsáhleji unikat.  Únik nemrznoucí směsi na kolektoreh lze také vizuálně pozorovat nebo na střeše objevit odbarvené plochy krytiny, kudy stékala nemrznoucí směs. Netěsnost na kolektorech umístěných na střeše domu doporučujeme nechat zkontrolovat odborníky a zbytečně neriskovat pohyb ve výškách.

Únik tlaku systému vs expanzní nádoba

Další možnou příčinou poklesu tlaku na solárním systému je únik vzduchu v expanzní nádobě, kdy se nemrznoucí směs přepustí do takto  nově vzniklého prostoru v objemu expanzní nádrže. Mnohdy stačí pouze nastavit tlak  expnzní nádoby na správnou hodnotu. Tento úkon je ovšem určen odborníkům a nedoporučujeme jakýkoliv svémocný zásah do solárního systému, který by mohl navodit havarijní situaci.

Únik média skrze výměník

Poškození výměníku může být způsobeno fyzicky nebo různými dlouhodobými negativními vlivy, které by mohly mít vliv např. na prorezavění výměníku apod. Únik média skrze výměník do solárního zásobníku na vodu je velmi nepravděpodobný.  Je to dáno rozdílnými tlaky jednotlivých systémů, kdy na vodovodním řádu máte zpravidla nastaven větší tlak než na solárním systému. Pokud by přeci jen došlo k narušení solárního výměníku s největší pravděpodobností by se aktivovala ochrana na solárním systému přetlakovým ventilem. 

Únik přes přetlakový ventil

Solární přetlakový ventil je nastaven na 6 Bar a bývá součástí čerpadlové skupiny.Toto je velmi pravděpodobná a častá příčina úniku tlaku a jeho snížení pod provozní hodnoty na vakuových solárních systémech. Špatně nastaven tlak na primárním solárním okruhu a v expanzní nádobě způsobí, že při ohřátí solárního zásobníku a vlivem následné stagnace již není expanzní nádoba schopna pojmout vzniklý objem nemrznoucí směsi a nutnou část  kapaliny odvede přetlakovým ventilem.

Co dělat při poklesu tlaku solárního systému?

Nejsnadnější variantou a nejlepší radou je zavolat technika a objednat si servis. Minimum osob, které nejsou způsobilé k servisním zásahům na solárních systémech dokáží jejich vady odstranit a uvést solární systém do provozu. Servis solárních systémů patří k žádaným službám z naší nabídky.