Topné patrony
Regulus

KVALITNÍ VÝROBEK

Elektrická odporová poniklovaná tělesa s delším netopícím koncem s termostatickou hlavicí určená pro ohřev stojaté otopné vody nebo nemrznoucí směsi v kombinovaných akumulačních nádržích nebo pro ohřev pitné vody v zásobnících TV. Nejsou určena do nádrží a zásobníků z nerezavějící oceli. 
Tělesa se instalují ve vodorovné poloze, tak aby byla celá omývána pracovní kapalinou, kabelovou vývodkou dolů. Připojují se do zásuvky kabelem s unischuko vidlicí. Elektrické topné těleso se skládá z poniklovaného topného tělesa s vnějším závitem G 6/4“, provozního termostatu s kapilárou nastavitelného v rozsahu od 0±5 °C do 90±3 °C (dolní teplota je z výroby omezena na cca 15 °C jako ochrana proti případnému zamrznutí a horní teplota je omezena na 60 °C pro použití v zásobnících teplé vody) se spínací diferencí 5±1 °C. 
Dále z bezpečnostního kapilárového termostatu s ručním resetem při poklesu teploty pod 40 °C, s nastavením 99 °C s tolerancí nastavení +0 °C, -10 °C, napájecího kabelu 3×1,5 mm² se zásuvkovou vidlicí. Délka přívodního kabelu je 3 m. Krytí je IP40.

Elektrická topná jednotka

Barevné provedení solárních kolektorů

Dokumenty ke stažení

Návod ke stažení
Produktový list
Technický list

Montáž

 • Elektrické topné těleso našroubujte do příslušného nátrubku opatřeného vnitřním závitem G 6/4“ tak, aby kabelová průchodka směřovala kolmo dolů. K utěsnění doporučujeme použít těsnící vlákno, konopí, teflonovou pásku nebo těsnící tmel pro rozebíratelné spoje.
 • Pro ohřev vody v zásobníku teplé vody otevřete ventil na vstupu studené vody, naplňte zásobník vodou a odvzdušněte ho otevřením kohoutku teplé vody. 
 • Knoflík termostatu nastavte na požadovanou teplotu. Knoflík termostatu doporučujeme nastavit na 60 °C. Tato teplota zaručuje optimální provoz topného tělesa a současně poskytuje ochranu před tvorbou legionely, úsporu nákladů, zpomalení tvorby usazenin.

Elektrická instalace, obsluha, kontrola, údržba

 • K čištění vnějších částí topného tělesa používejte tkaninu a vhodný čistící prostředek. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla, přípravky na bázi ropy a pod. 
 • Pokud je voda ohřívaná topným tělesem tvrdá, je vhodné nejméně jednou za rok zbavit topné těleso usazenin. Před čištěním nejprve odpojte těleso od přívodu el. energie. Potom vypusťte vodu ze zásobníku, příp. akumulační nádrže, a demontujte topné těleso. Plastovou nebo dřevěnou špachtlí oškrábejte ztvrdlé usazeniny z topného tělesa a těleso opláchněte vodou. Při čištění dbejte na to, abyste nepoškodili niklovou ochrannou vrstvu tělesa. 
 • Po vyčištění namontujte těleso zpět podle tohoto návodu, naplňte zásobník nebo akumulační nádrž vodou, odvzdušněte a natlakujte. 
 • Poté zkontrolujte, jestli kolem závitu tělesa neprosakuje voda. 
 • Nakonec těleso připojte k přívodu el. energie. Elektrické topné těleso se připojuje do el. zásuvky 1/N/PE AC 230 V 50 Hz el. sítě flexi přívodem. 
 • Topné těleso nepoužívejte pokud je poškozený el. přívodní kabel nebo vidlice přívodního kabelu.
 • Veškeré opravy svěřte odborné firmě. Před uvedením elektrického topného tělesa do provozu se přesvědčte, že topné těleso je ponořeno ve vodě. 
 • Výrobce nenese odpovědnost za vady (např. zanesení tělesa vodním kamenem) způsobené nevhodnými provozními podmínkami.

Stav tělesa v provozu

 • Při dosažení bezpečnostní teploty odpojí bezpečnostní termostat topné těleso od přívodu el. energie. Bezpečnostní termostat je samočinně nevratný. 
 • Po vychlazení zásobníku nebo nádrže pod 40 °C se jeho opětovné sepnutí provede zamáčknutím tlačítka po odšroubování víčka na krytu topného tělesa a topné těleso je znovu připraveno k použití.

Technická specifikace


ETT-M-1.2 kWETT-M-2.0 kW
ETT-M-2.4 kW
ETT-M-3.0 kW
Zapojení1 PE-N AC 230 V/50Hz1 PE-N AC 230 V/50Hz3 PE-N AC 400 V/50Hz3 PE-N AC 400 V/50Hz
LN-netopící konec (mm)180180180180
L-délka topného tělesa (mm)300350420450