V čem se liší jednotlivé typy solárních kolektorů?

Solární kolektory lze dělit podle řady možností. Nejčastější dělení kolektorů je dle druhu použité teplonosné látky. V našich klimatických podmínkách je pro většinu solárních kolektorů používána nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu. Absorbér kolektoru je tvořen zpravidla trubkami, kterými protéká teplonosná směs a přenáší teplo z kolektoru na výměník. Solární kapalinové kolektory dle konstrukčního uspořádání dělíme na následující druhy.

Plochý nekrytý kolektor

Nejčastěji se jedná o nezasklený, plastový solární kolektor určený k ohřevu bazénové vody. Plast je odolný UV záření. Díky absenci zasklení dochází k lepším optickým vlastnostem tohoto kolektoru. Odpadá zde ztráta odrazem na zasklení. Nevýhodou jsou vysoké tepelné ztráty, omezená odolnost vůči špatným podmínkám a trvanlivost. Výkon a účinnost těchto kolektorů je ovlivňována okolním prostředím, teplotou, větrem apod. Tyto kolektory lze použít k nízkoteplotnímu ohřevu vody. 

Plochý neselektivní kolektor

Jedná se o zasklený solární kolektor s kovovým absorbérem. Povrch absorbéru bývá zpravidla opatřen černým pohltivým nátěrem. Tento typ kolektoru je vhodný k předehřevu vody. Uplatnění nalezne mezi zahrádkáři, lze jej použít na chatách a podobně. Jsou to převážně levné sezónní kolektory.

Plochý selektivní kolektor

Zasklený solární kolektor s kovovým absorbérem a selektivním povrchem. Sklo kolektoru bývá čiré nebo texturované.Tyto kolektory jsou u nás nejčastěji používané. Dle statistik z roku 2010 bylo těchto solárních kolektorů nainstalováno téměř 74.000 m2. Uplatnění naleznou při ohřevu teplé užitkové vody  a přitápění. Absorbér může být celoplošný nebo dělený do lamel. Spojení trubek s absorbérem lze provést laserově, ultrazvukem nebo nalisováním. Rám kolektoru bývá buď výlisek nebo složenina jednotlivých profilů. Lisovaný rám bývá těsný a kolektor je tak více odolný degradaci vlivem vlhkosti. Naproti tomu kolektor složený z více částí má zpravidla otvory, které zabezpečují jeho řádné odvětrávání. Tyto profily jsou pak buď slepeny nebo snýtovány k sobě. Nýtovaný kolektor v naší nabídce je Immo Logis GSS 200. Mezi kolektory s lisovanou vanou patří kolektory Apollon. Lepené kolektory nabízíme od firmy TWI- solární kolektory řady Sun Wing.

Plochý vakuový kolektor

Jedná se o deskový kolektor s kovovým selektivním absorbérem. Tlak uvnitř kolektoru je nižší, než atmosférický tlak. Tyto kolektory lze použít k ohřevu vody, ohřevu vody a přitápění. Díky sníženému tlaku v kolektoru dochází k nízkým tepelným ztrátám. Skříň kolektoru je vyrobena jako bezešvá vana a to díky požadavkům na co nejlepší těsnost. Aby sklo neprasklo díky rozdílnému tlaku, bývá zpravidla vyztuženo různými podpůrnými elementy. Pro případ úniku vakua je kolektor opatřen vývěvou k jeho opětovnému zavakuování. Vakuové kolektory nemají zadní tepelnou izolaci absorbéru. 

Trubkový vakuový kolektor

Solární kolektor opatřený plochým nebo válcovým selektivním absorbérem, který je umístěn ve skleněné vakuové trubici. Tyto kolektory lze rozlišit dle předávání tepla na přímo protékaný regist nebo teplenou trubici. Jsou to trubkové kolektory s válcovým zasklením. Vakuum minimalizuje přenos tepla a k přenosu dochází výhradně sáláním absorbéru. Na dně vakuové trubice lze pozorovat stříbrnou barvu usazeného baria. V kolektoru je getr, který slouží pro vyloučení výskytu zbytkových plynů. Pokud dojde k poškození solární trubice, getr změní barvu na hnědou, bílou nebo zprůhlední. Takto lze rozlišit poškozené vakuové trubice od funkčních. Dalším faktorem jak lze zjistit poškození kolektoru je ohřátá trubice. Standardně by měla být povrchová teplota na úrovni teploty okolí. Nízká tepelná ztráta způsobí v případě zapadání kolektoru sněhem jeho absolutní nefunkčnost i při slunečném počasí. Velkou nevýhodou je tak čekání na postupné odtávání vlivem působení slunečního záření. Dle konstrukce lze vakuové kolektory rozdělit na kolektor s jednostěnnou trubkou a plochým absorbérem (starší typy, původně se vyráběly v USA a Evropě) a kolektory s dvojstěnnou trubkou a válcovým absorbérem. (Je to čínský typ kolektoru. Výroba je převážně v Číně). Dle konstrukce je lze rozdělit na: 1. přímo protékané (koncentrické potrubí, U- registr) 2. s tepelnou trubicí (suché a mokré napojení). Vakuové kolektory jsou zpravidla velmi málo odolné vůči kroupám. V tomto ohledu je možnost poškození značně vysoká a doporučujeme zákazníkům tyto systémy nechat pojistit.