Nemrznoucí směs v solárním systému a její výměna

vymena nemrznouci smesi solarniho systemuSolární systémy na ohřev vody k celoročnímu využití se plní nemrznoucí směsí. Tyto směsi se skládají z inhibitorů koroze, vody  a glykolu. Směs cirkuluje v uzavřeném okruhu a zabraňuje poškození solárních systémů v zimním období. Nemrznoucí kapalina mění své skupenství v závislosti na teplotě kolektoru. Při teplotách až -30°C se mění na ledovou kaši, která svým skupenstvím brání roztržení sběrače absorbéru tlakem zmrzlé kapaliny. Zároveň má tato kapalina vysokou teplotu varu čímž zajistí provozní funkčnost solárního systému a lepší převod tepelné energie z kolektorů do výměníku v nádržích. Solární systémy zpravidla pracují v teplotách do 110°C , následně dochází k vypnutí čerpadla solárním regulátorem. Inhibitory koroze obsažené v nemrznoucí směsi zajišťují lepší ochranu solárního okruhu a výměníků (zpravidla železných) umístěných v solárních zásobnících. Záruka na nemrznoucí směs je udávána výrobcem v délce 5ti let. Po tomto období se doporučuje nemrznoucí kapalinu nahradit směsí novou.

Kdy vyměnit nemrznoucí směs v systému?

V průběhu užívání solárního systému, přenosu tepelné energie ze solárních panelů přes čerpadlovou jednotku do solárních nádrží dochází k degradaci této směsi. Směs degraduje vlivem několika faktorů. V období vyššího slunečního svitu, menšího odběru TUV, vlivem mrazu. K zjištění nezámrzných hodnot nemrznoucí směsi a stanovení bodu tuhnutí se používá refraktometr. Opticky lze rozeznat degradovanou kapalinu i skrze sklíčko průtokoměru umístěné na čerpadlové jednotce pod čerpadlem. Pokud je kapalina silně zabarvená či se v kapalině při průtoku tvoří shluky apod. je nejvyšší čas přistoupit k její výměně. Ignorování těchto varovných signálů může mít za následek poškození čerpadla, tlakoměru, průtokoměru a zanesení celého solárního systému degradovanou směsí. Extrémní situace nastává při dlouhodobém opomenutí servisních intervalů a pokud se k tomu přidá únik nemrznoucí směsi s poklesem tlaku solárního systému na 0, může být systém již velmi znečištěn. V těchto případech se může v solárním systému vytvořit hmota podobná řídkému asfaltu. Čištění a znovu uvedení do provozu takto poškozených systémů bývá zpravidla problémové, časově náročné a finančně nákladné. Doporučujeme provádět výměnu nemrznoucí směsi každých 5 let při servisování solárního systému. Objem kapaliny v běžných solárních systémech rodinných domů bývá při velikosti solárního zásobníku 200 až 300 l, do 20 m potrubí, v objemu od 25 do 40 l. Pokud máte zájem o výměnu solární nemrznoucí směsi ve vašem systému, můžete nás kontaktovat pomocí formuláře v sekci servis.