Solární zásobníky 

Důležitou součástí každé solární- tepelné soustavy jsou zásobníky tepla, které slouží k akumulaci a uchovávání zisků tepelné energie získané provozem takové soustavy. U solárních soustav je to dáno především nepravidelnou dodávkou sluneční energie zajišťující přeměnu na tepelnou energii. Aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího využití solární energie, je správný a optimalizovaný návrh takového zásobníku jedním z předpokladů pro fungování celé soustavy. Proto také takové zásobníky označujeme jako srdce celé solární soustavy. Jako základní kritéria pro takový návrh musíme brát v zřetel nemálo faktorů a to zejména kapacitu zásobníku v závislosti na účinnosti solární soustavy, a z ekonomického hlediska jeho cenu vztaženou k životnosti a funkcím, které má zásobník plnit pokud se máme bavit o návratnosti solárního setu. 

Podle principu časové využitelnosti zásobníky rozlišujeme na denní nebo vícedenní, které využívají akumulace tepla krátkodobě a zásobníky dlouhodobé, které jsou schopny naakumulovanou energii udržovat a uchovávat pro delší časové období. U těchto dlouhodobých hovoříme nejčastěji jako o akumulačních nádržích, které se nejčastěji používají u velkoplošných solárních soustav, kde se pro přenos výkonu solárních kolektorů využívá např. externích tepelných výměníků. Využívány jsou zejména při soustavách s podporou vytápění  a zpravidla nedisponují teplosměnnou plochou. Nevýhodou takové akumulace tepla je vzhledem k velkým objemům jednak jejich konstrukční a tím pádem finanční náročnost, ale také změna teplot v průběhu ukládání vody  s ohledem na využitelnost a tepelné ztráty. Pro praktické využití a funkčnost se používají zásobníky tlakové. 

Základním zástupcem zásobníků tedy zůstávají navrhované zásobníky pro primární okruh solární soustavy. Jsou to zásobníky monovalentní s jednou teplosměnnou plochou. Ta může být realizována v podobě vnitřního spirálového výměníku u stacionárních vertikálních bojlerů, nebo celoplošným výměníkem, kdy k přenosu tepelné energie slouží vnitřní plášť. S takovým případem se setkáme např. u horizontálních zásobníků. Dodatkový zdroj tepla v tomto případě neovlivňuje teplotu v solárním zásobníku a solární zisky jsou velmi vysoké. Je to dáno konstrukčním řešením a materiály, které se při výrobě používají.  

Zásobníky opatřené dvěma výměníky nazýváme bivalentními, kdy další výměník funguje jako alternativní pro dohřev zásobníku v zimním období nebo při dnech s malým dopadem slunečních paprsků na solární kolektory. Připojitelnost je velice variabilní, např. lze jej dopojit k plynovému kotli, kotli na tuhá paliva, krbovou vložku atd. Dolní výměník je tedy určen pro přenost tepla od kolektorů a horní výměník je napojen na dodatkový zdroj. Standardně jsou takové bojlery opatřeny otvorem pro elektrickou patronu, a to zpravidla v polovině zásobníku, aby bylo dosaženo maximálně využití zdroje ze solárních kolektorů na poměr objemu vody. 

Pro návrh vhodného typu zásobníku tak musíme zohledňovat nejen jeho finanční pořizovací hodnotu, ale mnoho dalších parametrů. Je to také spolehlivost, nízká poruchovost, snadná údržba i instalace. Dále  v dalších případech jeho ergonometrické parametry, chcete-li rozměry v závislosti na umístění v technické místnosti. Jelikož se takový zásobník stává na dobu několika let součástí interiéru tak významným prvkem je také jeho designové zpracování a celkový vzhled.  

V naší praxi se zaměřujeme na osvědčené a kvalitní produkty. Seřadit uvedené zásobníky dle kvality a životnosti není jednoduché a je přímo závislé na  poruchovosti k objemu instalací. Všechny zásobníky disponují vyměnitelnou hořčíkovou anodou a mělo by na nich docházet k pravidelné údržbě ve formě výměny této anody a čistění vnitřní části zásobníku.  

Nejčastěji instalujeme solární zásobníky bulharského výrobce Tesy. Jejich obrovskou předností je kvalita, životnost, design, rozměry, rozmístění jednotlivých vstupů. Další výhodou jsou vnitřní závity na zásobníku, čímž je vyloučeno jejich poškození vlivem transportu.  Jedná o špičkový a velmi zdařilý produkt. Kvalitní izolace, minimální tepelné ztráty a designový látkový obal s plastovým víkem posouvají tento produkt mezi špičkové produkty svého druhu. 

Další osvědčenou značkou jsou bojlery COSMO. Jedná se o produkty německé firmy Gienger. Doposud neevidujeme žádnou reklamaci, jedná se o spolehlivý produkt. Nevýhodou těchto zásobníků je z instalačních důvodů pouze jejich výška. Zásobníky mají nízké tepelné ztráty, kvalitní izolaci a velmi povedený design. Povrch zásobníku je plastový stejně jako víko.  

Solární zásobníky českého výrobce DZD Dražice OKC NTRR SOL používáme při instalacích velmi zřídka. Jedná se také o nepřímotopné solární zásobníky určené k ohřevu vody solárním systémem. Nádoba ohřívače a výměník je svařenec ocelového plechu. Vnitřní část bojleru je smaltovaná. Ke snížení elektrického potenciálu a proti prorezavění bojleru je zásobník opatřen hořčíkovou anodou umístěnou v horní přírubě ohřívače.