Solární čerpadlo grundfos ump3

Solární čerpadlová jednotka Grundfos

Čerpadlová jednotka je určena k čerpání teplonosného média v solárních systémech s nuceným oběhem. UMP3 Solar je vysoce výkonné oběhové čerpadlo nabízející flexibilní řešení pro fototermické solární systémy. Jednotka je odolná nemrznoucím kapalinám solárních systémů a lze ji využít k systémům s krátkodobým přehřátím až 180 °C. Čerpadlová skupina má kryt je z EPP tepelně izolačního tvrzeného polystyrenu oddělujícího armatury od solárního regulátoru. Součástí jednotky je nízkoenergetické čerpadlo Grundfos řízené PWM signály, kulové ventily na stupačce i zpátečce jednotky, přetlakový solární ventil 6 bar, vypouštěcí, napouštěcí armatury, průtokoměr, masivní separátor vzduchu a armatura s manometrem k připojení expanzní nádoby pro solární systém. Dvoustupačková solární stanice má nainstalovány všechny potřebné armatury a komponenty. Vysoce efektivní provoz je dán stálým odlučováním vzduchu do masivního separátoru na zpětné větvi solární jednotky. Díky zabudovanému ventilu lze snadno měřit a nastavovat průtok nemrznoucí směsi solárním systémem. Aktuální teploty průtoku jsou znázorněny na teploměrech umístěných při ventilu na stupačce a zpátečce solární jednotky.  Výhodou jednotky je optimalizovaný design pro snadný přístup, inteligentní konfigurace a nepřekonatelná spolehlivost. Systém disponuje dvojitým odblokováním, které udržuje maximální spouštěcí moment až do 25Ncm.

Popis jednotky

Technické údaje
 • připojovací rozměr 3/4”
 • nápájení 240 V/ 50 Hz
 • EPP kryt jednotky
 • průtokoměr 2 -12 l.min-1
 • zpětné klapky
 • manometr
 • separátor vzduchu
 • nízkoenergetické čerpadlo Grundfos
 • přetlakový solární ventil 6 bar
 • keramická ložisková hřídel
 • inteligentní konfigurace
Stáhněte si
Návod k použití
Grundfos UMP3 leták
čerpadlová jednotka pro solární systémy
solární čerpadlová jednotka

Profily čerpadla

V továrním nastavení čerpadla SOLAR UPM3 Hybrid je profil PWM A na maximální otáčky viz PWM A profil. Bez připojení PWM běží profil PWM A na maximální otáčky. Oběhové čerpadlo může být řízeno pomocí externího ovládacího signálu PWM A (profil pro použití v otopných soustavách) nebo PWM C (profil pro solární regulátory s výstupem PWM) nebo bez signálu PWM (proporcionální tlak, konstantní tlak, konstantní otáčky). Ovládání čerpadla: po zapnutí čerpadlo běží na tovární nastavení nebo na poslední nastavení. Displej zobrazuje okamžitý výkon čerpadla.

Proporcionální tlak
Dopravní výška (tlak) se snižuje při klesajícím požadavku na vytápění a zvyšuje se s rostoucím požadavkem. Provozní bod oběhového čerpadla se bude pohybovat po zvolené křivce proporcionálního tlaku v závislosti na potřebě tepla v systému. Funkce AUTOADAPT umožňuje automaticky řídit výkon čerpadla v celém rozsahu daného profilu.

PWM Profile C (profil pro solární regulátory s výstupem PWM) 
Oběhové čerpadlo běží v závislosti na aktuální hodnotě signálu PWM až do nastavené křivky konstantních otáček. Rychlost se zvyšuje s rostoucí hodnotou signálu PWM. Bez signálu PWM oběhové čerpadlo neběží.

Volba nastavení 
Můžete si vybrat mezi zobrazením výkonu a zobrazením nastavení. Pokud stisknete tlačítko po dobu 2 až 10 sekund, přepne se uživatelské rozhraní na "volba nastavení", pokud je uživatelské rozhraní odemčeno. Jakmile se nastavení zobrazí, lze je změnit. Nastavení se zobrazí v určitém pořadí v uzavřené smyčce. Po uvolnění tlačítka se uživatelské rozhraní přepne zpět do zobrazení výkonu a poslední nastavení se uloží.

Funkce zámku kláves 
Účelem této funkce je blokování tlačítek, aby se zabránilo nechtěné změně nastavení a zneužití. Je-li aktivována funkce uzamčení tlačítek, budou všechna dlouhá stisknutí tlačítek ignorována. To zabrání uživateli vstupu do oblasti "volba režimu nastavení" a umožňuje uživateli vidět oblast "zobrazit režim nastavení". Pokud stisknete zámek tlačítek po dobu delší než 10 sekund, můžete přepínat mezi aktivací/ deaktivací funkce blokování tlačítek. Přitom všechny LED diody, s výjimkou červené LED, bliknou sekundu, což indikuje, že zámek je přepnut.

Provozní stav 
Když je čerpadlo v provozu, LED 1 je zelená. Čtyři žluté LED diody indikují aktuální spotřebu energie (P1). Je-li aktivní režim provozu, všechny aktivní LED diody stále svítí. Tímto způsobem je možno odlišit režim zobrazení, od režimu nastavení. Jestliže je oběhové čerpadlo zastaveno pomocí externího signálu, dioda LED 1 bliká zeleně.