Topné patrony
Dražice

KVALITNÍ ČESKÝ VÝROBEK

Šroubovací elektrická topná jednotka je určena výhradně k ohřevu vody. Je konstruována jako přídavný zdroj ohřevu v ohřívačích vody zapojených v systému se solárními kolektory. Je možné ji použít i jako přídavný zdroj ohřevu v akumulačních nádobách. Při dodržení instalačních podmínek ji lze použít i jako hlavní zdroj ohřevu ohřívače nebo pro jiné potřeby. Nesmí se použít do nerezových nádrží. Typy s prodlouženou chladící částí lze použít do akumulačních nádrží s označením v6 a v7.
Vodu ohřívá trubkové topné těleso. V jímce jsou umístěna čidla bezpečnostního a provozního termostatu (oba přístroje jsou v jednom bloku). Provozní termostat řídí nastavenou teplotu vody. Při jeho poruše vypne bezpečnostní termostat přívod elektrické energie ve všech pólech v teplotním rozsahu 0 - 90 °C. 
Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +2 °C až +45 °C a relativní vlhkostí max. 80 %.

Elektrická topná jednotka

Barevné provedení solárních kolektorů

Dokumenty ke stažení

Návod ke stažení

Konstrukce a rozměry tělesa

 • Topná jednotka se skládá z elektrického topného tělesa s připojovacím závitem G 6/4“
 • Pod krytem elektroinstalace je umístěn provozní termostat, bezpečnostní termostat, kontrolka chodu tělesa a připojovací svorkovnice. 
 • Pro použití ohřívačů v solárních systémech s dohřevem elektrickou energií jsou ohřívače vybaveny hrdlem G 6/4“ pro montáž pomocné elektrické topné jednotky. 
 • Krytí IP 44. 
 • Rozsah nastavené teploty 5°C - 74°C.

Montáž

 • Topná jednotka se našroubuje do hrdla ohřívače. Konec závitu je opatřen pryžovým těsněním.
 • Pro lepší těsnost doporučujeme šroubový spoj dotěsnit konopím, teflonovou těsnící páskou, nebo těsnícím tmelem (pozor - volit těsnící tmel na rozbíratelné spoje). Těleso řádně dotáhněte. 
 • Pokud kabelová průchodka nesměřuje kolmo dolů, povolte 4 šrouby na dně plastového krytu. Krytem otočte (max. o 180°) do požadované polohy a šrouby opět utáhněte. 
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k dotyku živých částí elektrického zapojení.
 • Prostor před připojovací armaturou rovnající se instalační délce + 50 mm je třeba nechat volný pro montáž - demontáž..

Instalační předpisy

 • V provozu musí být těleso a jímka čidel obklopeny dostatečně ze všech stran vodou.
 • Termickému proudění vody nesmí být bráněno.
 • Montážní polohy - vodorovná nebo svislá zespodu.
 • Hrdlo 6/4" může být maximálně 70 mm dlouhé. Pokud bude delší je nutno použít variantu s prodlouženou chladící částí. Při délce hrdla do 100 mm musí být hrdlo ze strany vody rozšířeno nebo vysoustruženo v délce min. 40 mm na minimální průměr 50 mm. 
  Maximální tlak v nádobě je 10 barů.

Elektrická instalace, obsluha, kontrola, údržba

 • Přívodní kabel protáhněte vývodkou a zapojte podle schématu pro příslušný typ topné jednotky. Topná jednotka se připojuje k elektrické síti 230 V (400 V) / 50 Hz pevným připojením vodičem s odpovídajícím průřezem a příslušným jištěním k danému výkonu topného tělesa.
 • Upozornění: Instalaci provádějte podle platných ČSN.
 • Jednoduché ovládání spočívá pouze v nastavení požadované teploty na ovládacím knoflíku termostatu. Rozsah nastavení 5 - 74 °C. Doporučená nastavená teplota je cca 60 °C. Symbol * pojistka proti zamrznutí 5 - 8 °C. Svítící kontrolka signalizuje těleso v chodu.
 • Údržba spočívá v odvápnění topného tělesa v určitých časových intervalech volených podle tvrdosti vody v místě užívání. Poškození topného tělesa vlivem vápenných usazenin není výrobcem uznáno jako důvod k reklamaci
 • V případě použití topné jednotky v akumulačním ohřívači se může zvýšit opotřebení anodové ochrany ohřívače

Technická specifikace


TJ 6/4´´ - 2 kWTJ 6/4´´ - 2.5 kW
TJ 6/4´´ - 3.3 kW
TJ 6/4´´ - 4.5 kW
Zapojení1 PE-N AC 230 V/50Hz1 PE-N AC 230 V/50Hz3 PE-N AC 400 V/50Hz3 PE-N AC 400 V/50Hz
Doba ohřevu z 10°C na 60°C (cca 150l)4.5 hod4 hod2.7 hod2 hod
Doba ohřevu z 35°C na 60°C (cca 150l)2.2 hod2 hod1.5 hod1 hod
Délka tělesa (mm)380405325500
Hmotnost (kg)1.21.31.72