Elektrické topné patrony Dražice

Popis funkce

Šroubovací elektrická topná jednotka je určena výhradně k ohřevu vody. Je konstruována jako přídavný zdroj ohřevu v ohřívačích vody zapojených v systému se solárními kolektory. Je možné ji použít i jako přídavný zdroj ohřevu v akumulačních nádobách. Při dodržení instalačních podmínek ji lze použít i jako hlavní zdroj ohřevu ohřívače nebo pro jiné potřeby. Nesmí se použít do nerezových nádrží. Typy s prodlouženou chladící částí lze použít do akumulačních nádrží s označením v6 a v7.
Vodu ohřívá trubkové topné těleso. V jímce jsou umístěna čidla bezpečnostního a provozního termostatu (oba přístroje jsou v jednom bloku). Provozní termostat řídí nastavenou teplotu vody. Při jeho poruše vypne bezpečnostní termostat přívod elektrické energie ve všech pólech v teplotním rozsahu 0 - 90 °C. Výrobek doporučujeme používat ve vnitřním prostředí s teplotou vzduchu +2 °C až +45 °C a relativní vlhkostí max. 80 %.

Konstrukce a základní rozměry

Topná jednotka se skládá z elektrického topného tělesa s připojovacím závitem G 6/4“. Pod krytem elektroinstalace je umístěn provozní termostat, bezpečnostní termostat, kontrolka chodu tělesa a připojovací svorkovnice. Pro použití ohřívačů v solárních systémech s dohřevem elektrickou energií jsou ohřívače vybaveny hrdlem G 6/4“ pro montáž pomocné elektrické topné jednotky. Krytí IP 44. Rozsah nastavené teploty 5°C - 74°C


TJ 6/4´´ - 2 kWTJ 6/4´´ - 2.5 kW
TJ 6/4´´ - 3.3 kW
TJ 6/4´´ - 4.5 kW
Zapojení1 PE-N AC 230 V/50Hz1 PE-N AC 230 V/50Hz3 PE-N AC 400 V/50Hz3 PE-N AC 400 V/50Hz
Doba ohřevu z 10°C na 60°C (cca 150l)4.5 hod4 hod2.7 hod2 hod
Doba ohřevu z 35°C na 60°C (cca 150l)2.2 hod2 hod1.5 hod1 hod
Délka tělesa (mm)380405325500
Hmotnost (kg)1.21.31.72
Montáž 

Topná jednotka se našroubuje do hrdla ohřívače. Konec závitu je opatřen pryžovým těsněním, pro lepší těsnost doporučujeme šroubový spoj dotěsnit konopím, teflonovou těsnící páskou, nebo těsnícím tmelem (pozor - volit těsnící tmel na rozbíratelné spoje). Těleso řádně dotáhněte. Pokud kabelová průchodka nesměřuje kolmo dolů, povolte 4 šrouby na dně plastového krytu. Krytem otočte (max. o 180°) do požadované polohy a šrouby opět utáhněte. Zkontrolujte, zda nedošlo k dotyku živých částí elektrického zapojení.
Prostor před připojovací armaturou rovnající se instalační délce + 50 mm je třeba nechat volný pro montáž - demontáž.

Elektrická instalace, obsluha, kontrola a údržba

Přívodní kabel protáhněte vývodkou a zapojte podle schématu pro příslušný typ topné jednotky. Topná jednotka se připojuje k elektrické síti 230 V (400 V) / 50 Hz pevným připojením vodičem s odpovídajícím průřezem a příslušným jištěním k danému výkonu topného tělesa.
Upozornění: Instalaci provádějte podle platných ČSN.
Jednoduché ovládání spočívá pouze v nastavení požadované teploty na ovládacím knoflíku termostatu. Rozsah nastavení 5 - 74 °C. Doporučená nastavená teplota je cca 60 °C. Symbol * pojistka proti zamrznutí 5 - 8 °C. Svítící kontrolka signalizuje těleso v chodu.
Údržba spočívá v odvápnění topného tělesa v určitých časových intervalech volených podle tvrdosti vody v místě užívání. Poškození topného tělesa vlivem vápenných usazenin není výrobcem uznáno jako důvod k reklamaci. V případě použití topné jednotky v akumulačním ohřívači se může zvýšit opotřebení anodové ochrany ohřívače.

Instalační předpisy
  • V provozu musí být těleso a jímka čidel obklopeny dostatečně ze všech stran vodou.
  • Termickému proudění vody nesmí být bráněno. 
  • Montážní polohy - vodorovná nebo svislá zespodu. 
  • Hrdlo 6/4" může být maximálně 70 mm dlouhé. Pokud bude delší je nutno použít variantu s prodlouženou chladící částí. Při délce hrdla do 100 mm musí být hrdlo ze strany vody rozšířeno nebo vysoustruženo v délce min. 40 mm na minimální průměr 50 mm. 
  • Maximální tlak v nádobě je 10 barů.
Návod k obsluze