Zásobníky
Cosmo

OVĚŘENÝ PRODUKT

Stojatý zásobník vody pro ohřev pitné vody s nepřímým ohřevem, použitelný ve všech topných a solárních soustavách. Využití nejnovějších technických poznatků a nejmodernějších technologií společně s letitými zkušenostmi firmy COSMO v oboru přípravy teplé vody (TV) jsou předpokladem pro kvalitní úroveň tohoto výrobku. Samotné technické řešení je jednoduché, spolehlivé a při použití vysoce kvalitních materiálů zaručuje ohřívači COSMO E DUO minimální poruchovost a dlouhou životnost

Zásobník je vyroben ze speciálního ocelového plechu dle EN 12897 a jeho povrch stejně jako jeho 2 vevařené pevné trubkové výměníky jsou chráněny před korozí smaltem vypalovaným při teplotě 850 °C (DIN 4753). Emailované, hladké a proti otěru odolné povrchy jsou chemicky neutrální nezávislé na agresivitě vody a na materiálu potrubního vedení. Ochraně proti korozi a potřebné úpravě vody dále napomáhá vložená magneziová anoda, kterou lze nahradit anodou elektrickou. K čištění zásobníku slouží boční čistící a revizní otvor o světlosti 110 mm (příruba 150 mm), do něhož lze také osadit elektrické topné těleso nebo trubkový výměník (platí pro E 300K – 500). Zásobník E DUO lze dále pro bivalentní ohřev osadit elektrickým topným tělesem 1 ½“ Pro snímání teploty jsou určeny 2 vevařené jímky na čidla a teploměr (bez regulátoru). Izolace je tvořena tvrdou polyuretanovou bezfreonovou silnou pěnou (energetická třída B). Vnější plášť je z ekologicky nezávadné molitanové bílé návlekové fólie s černými plastovými kryty (horní víko, kryt příruby a elektrického topného tělesa). 

Zásobníkový ohřívač vody COSMO je nutno instalovat v místě, kde okolní teplota (prostoru) neklesá pod 0°C. Montáž a uvedení do provozu může provádět pouze odborná instalační firma. Všechny zásobníkové ohřívače vody COSMO jsou pro přepravu zajištěny vysoce kvalitním balením.

Bojler s jedním výměníkem

Solární bojler COSMO s jedním výměníkem

Dokumenty ke stažení

Produktový list Technická data

Bojler se dvěma výměníky

solární zásobník Cosmo se dvěma výměníky

Výhody solárního zásobníku

 • Velmi dobrý poměr cena/výkon.
 • Vysoké výkonové číslo tzn. vysoký výkon v přípravě TV.
 • Varianta 300 l zásobníku se sníženou výškou jen 1334 mm.
 • Při pravidelné údržbě dlouhá životnost.
 • Možnost zapojení cirkulace TV s využitím COSMO čerpadla.
 • Jednoduchá montáž a snadný transport.
 • 2 výměníky umožňují využití 2 zdrojů topné vody.
 • Připojení několika odběrových míst teplé vody.
 • Nízké tepelné ztráty dle ErP štítku třída B.
 • Možnost vestavby 2 el. topných těles nebo trubkového registru.

Hořčíková anoda

Ohřívače vody COSMO jsou opatřeny emailovým povlakem dle DIN 4753 a v každém ohřívači je umístěna hořčíková anoda. Anoda je ochranným prvkem vnitřních ploch ohřívače a podléhá opotřebení (rychlost spotřeby je závislá na kvalitě vody). Kontrolu stavu hořčíkové anody je třeba provádět nejméně jednou za 2 roky
Anodu je nutno vyměnit, jestliže se při kontrole zjistí, že: 

 • je zcela opotřebená 
 • její délka činí méně než 50% počáteční délky
 • její průměr činí méně než 50% počátečního průměru
 • celkové opotřebení překračuje 50% 

Kontroly a výměny anody musí provádět osoba s příslušnou odbornou kvalifikací (nejlépe z osvědčené instalatérské firmy)

Cirkulace

V případě, kdy jsou odběrová místa značně vzdálená od ohřívače, se doporučuje použití cirkulačního potrubí, což zajistí stálou teplotu TV v odběrných místech. Do cirkulačního obvodu je třeba instalovat cirkulační čerpadlo ovládané časovým programem nebo teplotou. S ohledem na ztráty v cirkulačním obvodu může být připojeno pouze jedno čerpadlo a cirkulační potrubí musí být dobře zaizolována. Pokud není cirkulace použita, je nutno cirkulační nátrubek zaslepit (zkontrolovat uzavření).

Pojistný ventil

 • Rozvod vody se zásobníkovým ohřívačem musí být vybaven pojistným ventilem, zvoleným podle příslušných norem, který bude možno odpojit od zásobníku. 
 • Pojistný ventil je nutno namontovat na potrubí studené vody. 
 • Mezi zásobníkem a pojistným ventilem se nesmí montovat žádná uzavírací armatura ani zúžení nebo síta jak např. odlučovače kalu. 
 • Pojistné ventily musí být namontovány v místech umožňující snadný přístup a musí být umístěny v blízkosti ohřívače TV.

Vnitřní průměr přívodního potrubí k pojistnému ventilu musí být:

 • Ne menší než největší vnitřní průměr přívodního nátrubku pojistného ventilu 
 • Vypočten tak, aby tlaková ztráta v tomto potrubí při průtoku rovném maximální propouštěcí schopnosti pojistného ventilu nepřekročila 3 % hodnoty otvírací tlaku pojistného ventilu.

Technická specifikace

Typ E DUO 200 E DUO 300 E DUO 300 S E DUO 500
Jmenovitý objem 196 l 299 l 303 l474 l
Třída energetické účinnosti BB BB
Tepelná ztráta dle ErP 52 W 65 W 69 W 78 W
Výška zásobníku 1473 mm 1834 mm 1334 mm 1961 mm
Průměr zásobníku600 mm 650 mm 700 mm 750 mm
Hmotnost 75 kg 106 kg 100 kg 143 kg