3 minut/y čtení (567 slov)
Doporučené

Automatický režim chrání solární systém

Automatický režim chrání solární systém Ochranu solárnímu systému poskytne automatický režim regulacer

O vše se postará automat

O správný chod solární soustavy se stará solární regulátor. Nastavení regulace se provádí zpravidla pouze 1x a to při prvotním spouštění

 • Menu regulátorů bývá obsáhlé, má celou řadu různých nastavení, ochranných režimů, možnosti regulace teplot, nastavení spínání a vypínání solárního čerpadla a podobně. 
 • Lze nastavovat teplotní diferenci při které má dojít k sepnutí a vypnutí čerpadla.
 • Ochranné funkce v podobě ochrany zatuhnutí čerpadla, možnost ochrany zamrznutí kapaliny v primárním okruhu solárního systému.
 • Nastavení maximální teploty pro chod čerpadla.
 • Minimální teploty na kolektorech k spuštění čerpadla
 • Možnost regulace otáček čerpadla
 • Zvuková signalizace při hlášení poruch apod.
 • Solární regulátor aktivně měří teplotní rozdíl mezi ohřívanou nádrží a čidlem v solárním kolektoru. Na základě nastaveného rozdílu teplot dochází ke spínání čerpadla a přenosu teplonosné kapalinu ze solárních kolektorů na výměník předávající teplo. 

Výpadek proudu váš solární systém nijak neohrozí!

 • Pokud dojde k výpadku proudu, většina regulátorů uchová v paměti prvotní nastavení a nemusíte nic dělatJediná věc, kterou regulátor není schopen přenastavit je zpravidla pouze čas (pokud jeho zobrazením regulátor disponuje).
 • Jestliže byl výpadek elektrické energie delší, pravděpodobně dojde na solárních kolektorech ke stagnaci
 • Většina solárních regulátorů chrání zbývající součásti solárního systému odpojením čerpadla od elektrické energie při teplotě nad cca 110°C na solárních kolektorech. Takto je zabezpečeno, že vroucí kapalina, zplynované médium zůstane v kolektorech, kterým neuškodí. Jakmile se kapalina v solárních kolektorech ochladí, zpravidla při západu slunce, nebo menším slunečním svitu, regulace sepne čerpadlo a dojde k opětovnému běžnému chodu solární sestavy. Pokud je tedy  teplota na kolektorech vyšší než 110°C , solární regulátor díky automatickému režimu, ochraně brání spuštění solárního čerpadla, před možným poškozením ostatních součástí solárního systému. 
 • Vzhledem k minimálním výpadkům elektrické energie na našem území, není třeba zajišťovat pro solární regulaci záložní zdroj. Jeho údržba, výměna baterií, by přesáhla náklady případnou denní nefunkčnost solární soustavy při výpadku proudu.

Manuální zásah do provozního režimu může zničit čerpadlo.


Máte na panelech vysokou teplotu? Je to běžný jev, ignorujte ho!

Poškození oběžného kola neodbornou obsluhou
 • Solární kolektory se selektivní vrstvou běžně dosahují vysokých teplot atakující i 200°C. Těmto jevům se říká stagnace a dochází k nim, když dojde k zastavení přenosu tepelné energie ze solárních kolektorů. 
 • Kolektory jsou na takové teploty testovány a nehrozí žádné riziko poškození. 
 • Bezpečný provoz je chráněn solárním regulátorem v automatickém režimu.  
 • Pokud nevíte a neznáte zásady ovládání solární regulace, raději se vyhněte jakémukoliv nastavování. Při servisních zásazích jsme se mnohokrát setkali se špatnou funkcí solárního systému zapříčiněnou špatnou obsluhou a nevhodným přenastavením různých hodnot solární regulace.
 • Užitečná rada zní: pokud něčemu nerozumíme, je lepší do ničeho nezasahovat. Kdo nic nedělá, nic nepokazí.
 • Solární regulátor v automatickém režimu ovládá solární systém bezchybně.
 • Jedna z věcí, kterou by měl uživatel ovšem umět, je nastavení teplot ohřevu TUV tak, aby si případně teplotou na výstupu vody z bojleru přizpůsobil svým požadavkům.
 • Více skutečně není třeba a jakýkoliv další zásah může být pouze ke škodě. Automatický režim hlídá správnou funkčnost celého solárního systému k užitku uživatele.

Nezasahujte a neměňte nastavení solární regulace pokud nevíte co děláte.

Zde vložte nadpis...

Solární ohřev a kotel na tuhá paliva
Solární technologie: Co je lepší pro vaši domácnos...