Opravíme Váš solární systém! Solární systémy zažívají rozmach, kterému výrazně napomohly dotace programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR. Jednotlivé dotační programy na energeticky úsporné zdroje, solární systémy začali před více, než 10-ti lety.  Za tu dobu se na našem trhu objevila celá řada firem a různých produktů. Dá se hovořit o tom, že trh ...
Celý článek
Nejžádanější sestavy najdete v ceníku Jestli si chcete vybrat solární systém rychle bez hlubší snahy pochopení dimenzování jednotlivých komponent, můžete si vybrat z naší stávající nabídky v sekci ceník solárních systémů. Naleznete zde nejčastěji navrhované solární systémy převážně pro rodinné domy. Systémy jsou navrhované obecným způsobem s přihlé...
Celý článek
Nejčastěji používaná čidla v solárních systémech PT 1000 V solárních systémech k ohřevu TUV se používají nejrůznější druhy teplotních čidel. Každý výrobce solární regulace nabízí jakou součást solárního systému až 3 teplotní čidla. Nejčastěji využívaná jsou čidla PT 1000. V teplotním snímači je zabudovaný platinový měřící odpor. Při změně...
Celý článek
Špatný prostup je dřív nebo později průšvih! V praxi, při servisních zásazích se velice často setkáváme s technicky nesprávným zhotovením prostupů střešní krytinou pro potrubí k solárním kolektorům. Je to dáno jednak méně zkušenými zhotoviteli, jednak neznalostí dané tématiky. Často jsou to právě nepříliš erudovaní zhotovitelé, kteří montují konstr...
Celý článek
Varianty propojení solárních kolektorů Český trh se solárními kolektory je nasycen celou řadou různých dovozců. Každý výrobce solárního kolektoru používá určitý způsob výroby, kterým určuje jak budou kolektory mezi sebou propojeny, případně jaké armatury k připojení solárních kolektorů do systému použít.  Další způsoby a typy spojování kolekto...
Celý článek
Nemrznoucí směs v solárním systému Solární systémy na ohřev vody k celoročnímu využití se plní nemrznoucí směsí. Je to proto, aby se využilo větších tepelných zisků i v zimním období, kdy sice svítí slunce, ale přes den venku mrzne. Další podstatnou výhodou je, že solární systémy naplněné nemrznoucí kapalinou není třeba v zimním období vypouštět.&n...
Celý článek
Instalatér solárních termických soustav (kód:23-099-M) / certifikace MPO Rozhodli jste se pro pořízení solárního systému na ohřev TUV a hledáte nyní možnost montáže, kterou svěříte do rukou neodborné osoby? Chceme Vás tímto upozornit na rizika, kterým se tímto krokem vystavujete. Stejně jako v jiných specifických technických oborech, také v provádě...
Celý článek
Máte kombinovaný bojler a chcete ohřívat vodu soláry? Pokud vlastníte kotel na tuhá paliva budete pravděpodobně ohřívat vodu v kombinovaném bojleru. Je známá věc, že ohřev vody je největší žrout energie, takže spousta rodinných domů ohřívá vodu v topnou sezónu kotlem. Aby se zbytečně nevyhazovaly peníze spousta z nás ohřívá vodu kotlem i přes ...
Celý článek
Pozor na Legionellu! Legionella pneumophilla je bakterie způsobující onemocnění podobné zápalu plic – tzv. legionářskou nemoc. Je to vodní bakterie, které se daří a rozmnožuje se v teplé vodě. Byla izolována z mnohých běžně dostupných zařízení kolem nás jako například bojlerů, strojů na výrobu ledu, sprch, atd.  Důvodem jejího názvu je první p...
Celý článek
Největší úspora: přechod z elektrického bojleru na solár Přechod z elektrikou ohřívaných zásobníků vody bývá mezi klienty nejčastější. Důvodem je vysoká úspora nákladů, které docílíte změnou způsobu ohřevu vody solárním systémem.Většina zákazníků využívá k ohřevu vody v rodinných domech levnější sazbu s nočním proudem, zpravidla ozna...
Celý článek
Solární kolektor je motor celého solárního systému Solární kolektory jsou alfa a omega celého solárního systému.  Vybíráme je podle toho na co je chceme použít. Někdo chce levně ohřívat bazén, jiný chce ušetřit náklady za ohřev vody, další člověk má zájem o solární přitápění. Toto je v podstatě mezník, který určuje jaký typ solá...
Celý článek
Lze solárními panely přitápět? Před detailnějším rozborem tohoto způsobu přitápění podotýkáme, že se jedná pouze o stručný výčet návrhu, dimenzování, způsobu provedení, výhodách a nevýhodách provedení solárního systému s podporou vytápění. Problematika solárního ohřevu TUV s přitápěním je obsáhlá a technologicky složitá.  Často se setkává...
Celý článek
Také jste slyšeli, že vakuové trubice jsou modernější a účinnější?  Někteří zákazníci se setkají s termínem, že vakuové solární systémy jsou účinnější, než solární systémy na bázi plochých kolektorů.  Takovéto argumenty jsou zcela liché. Slovo účinnost solárního kolektoru je zde bráno jako stěžejní argument pro prodej, bez jakékoliv znalo...
Celý článek
Zjistěte jaké kolektory zvolit: Vakuové nebo deskové

Montujeme takové kolektory, které vydrží. Je to vlastně hlavní důvod, proč v naší nabídce nenajdete vakuové trubicové kolektory.

Pokud má kolektor vydržet 30 let, je třeba ho instalovat v souladu s lokalitou, pro kterou je určen.

Celý článek
O vše se postará automat O správný chod solární soustavy se stará solární regulátor. Nastavení regulace se provádí zpravidla pouze 1x a to při prvotním spouštění.  Menu regulátorů bývá obsáhlé, má celou řadu různých nastavení, ochranných režimů, možnosti regulace teplot, nastavení spínání a vypínání solárního čerpadla a podobně.  Lze nast...
Celý článek

Zvýšení cen energií v roce 2020

Letošní rok přináší v segmentu jak domácností, ale i podnikatelském  zvýšenou finanční zátěž v podobě prudkého nárustu cen energií. Největší dopad bude mít nejspíše na domácnosti, závislé na vytápění elektrickou energií.  Dle mediálních zdrojů by se mělo jednat o nárust přibližne 5% pro domácnosti využívající elektrickou energii pro běžné spotřebiče nebo svícení, nicméně vyšší finanční zátěž se předpokládá u domácností s elektrickým ohřevem vody a vytápěním. Zde meziroční nárust může dosáhnout až 25%. Nejmenší zátěž by měli pocítit obyvatelé připojení k dálkovému topení od teplárenských společností a to z důvodu snížení sazby DPH z 15% na 10%, kdy toto z velké části kompenzuje zvýšení ceny elektřiny a nemělo by se dostat nad 5%. V některých obcích ale může dojít i k mírnému poklesu ceny. Jedná se ovšem spíše o lokální vyjímky.

Zajímavá situace na trhu s elektrickou energií započala na tuzemském trhu již v loňském lednu, kdy skupina ČEZ prudce zdražila v sazbě D02, tedy v segmentu odběratelů s nižší spotřebou a pro domácnosti  využívající elektřinu k vytápění se zdražení prakticky nedotklo, tak letošní situace je diametrálně odlišná, a ČEZ tak otevřel cestu ke zdražení pro další významné distributory.

Pro nezávislé porovnání cen energií doporučujeme kalkulátor TZB-Info: https://kalkulator.tzb-info.cz/

Zde můžeme srovnat vývoj cen mezi loňským a letošním rokem. Docházíme tak ke zjištění, že např. nízký tarif  u skupiny ČEZ zdražil o 67% na 2140 Kč vč. DPH, u vysokého tarifu byl nárust o 32,5% na 2213 Kč. Cenovou politiku a tah na zákazníka těchto největších hráčů na trhu lze do jisté míry odrazit přechodem ke konkurenci a ušetřit tak řádově tisíce korun ročně, samozřejmě i s ostatními zajímavými podmínkami např. co se fixace ceny týká.

V případě zdražení cen zemního plynu tento nárust nebude na takové úrovni jako u elektrické energie. Nicméně ceny se mohou u různých dodavatelů výrazně lišit. Nevýznamnější dodavatel  plynu společnost Innogy by se měl pohybovat jako každoročně v nárustu kolem 5%, ovšem reakce ostatních dodavatelů zřejmě na sebe nenechá dlouho čekat a u menších dříve výhodných dodavatelů zaznamenáme až 10% meziroční nárust. Děje se tak navzdory celosvětovému poklesu cen plynu na světových trzích. Například v případě ČEZ Prodej se jedná o vyjímku kdy šla s cenou od počátku loňského roku o 25%. Společnosti jako Centropol Energy, nebo E.ON  zůstali na hranici cca 8% zdražení. Energetický regulační úřad ERÚ vyhlašuje každé čtvrtletí indikativní cenu. Jedná se o doporučení, jak by cena měla vypadat. Nižší cena by se měla týkat domácností, které plyn využívají k vytápění, vyšší se týká ohřevu TUV. Největší cena za MWh se tak samozřejmě promítne u domácností používající plyn pouze k vaření. Ovšem jak už bylo zmíněno, jedná se o doporučené ceny, A tak realita ve většině případů značně zaostává a ve většině případů jsou ceny nastaveny nad limitem doporučeným ERÚ.

Celý článek

ČASTÉ DOTAZY 

V následujícím přehledu se pokusíme odpovědět na nejčastější dotazy našich zákazníků, kteří si chtějí pořídit solární systém pro ohřev TUV nebo přitápění. Jedná se o zjednodušený souhrn, jelikož k problematice každého odvětví se věnujeme podrobněji v jednotlivých článcích na našem webu. 

 

JAKÉ JE IDEÁLNÍ UMÍSTĚNÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ? 

V zásadě musíme vycházet z co největšího využití slunečních paprsků dopadajících na solární kolektor. Z geografického hlediska v našich podmínkách je nejvýhodnější orientace na jižní, potažmo jihozápadní světovou stranu. Z technického hlediska je nejvýhodnější umístění solárních kolektorů na konstrukci střech šikmých i plochých s ohledem na minimalizaci např. mechanického poškození nebo na dopad slunečního záření na plochu kolektoru. 

https://solarni-ohrev-vody.cz/umisteni-solarniho-systemu


KOLIK DOKÁŽE SOLÁRNÍ SYSTÉM USPOŘIT A JAKÉ JSOU TEPELNÉ ZISKY? 

Základním předpokladem pro správně nadimenzovaný a zkonstruovaný solární systém je energie. Pokud se tedy bavíme o solárních systémech, jako pohonná energie slouží tedy slunce. Není třeba spekulovat, k výpočtu předpokládaných tepelných zisků solární soustavy slouží speciální softwary k tomu určené. 

Celý článek

Vážení zákazníci,

velice nás mrzí, v jaké situaci se ocitla naše společnost s ohledem na vývoj situace a opatření způsobených virovou pandemií Covid 19. Stejně jako většina odvětví z oblasti obchodu a služeb jsme byli nuceni omezit naše podnikatelské aktivity s ohledem na vládní nařízení a ne naší vinou bylo třeba velkou část poptávek resp. zakázek odložit nebo zrušit z mnoha důvodů, které ze současné situace vyplývají.

Ačkoliv nám současná situace plně neumožňuje, jak již bylo řečeno uspokojit všechny dotčené strany, naše pracovní tempo zůstává nedotčené. Vaše poptávky budeme nadále evidovat a společně budeme hledat nejpřívětivější řešení dodávek technologií a služeb našim zákazníkům. S našimi zahraničními i tuzemskými dodavateli jsme za léta podnikání vyvinuli pevné vazby, které nezůstaly ani v této těžké době přerušeny a aktivně společně hledáme řešení pro další úspěšné obchodní vztahy.

Se slibnými nadějemi na další vývoj řešení vzniklé situace jsme schopni připravovat projekty k Vašim investicím v oboru solárního ohřevu vody. Nasmlouvané zakázky budou v nejbližších možných termínech zrealizovány s plnou garancí podpory jak technické, tak administrativní pro případy řešení v dotačním programu NZÚ. Můžete se na nás samozřejmě obracet i ve věcech servisních zásahů, abyste nezůstali bez teplé vody a abychom Vám potvrdili náš přístup také v lidské rovině. Montáže i servisní zásahy provádí naši pracovníci v souladu s nařízením Vlády ČR i usneseními MZ ČR souvisejícími s ochranou zdraví i majetku v dnešní krizové situaci a nevystavujeme tak Vás, naše zákazníky ani naše pracovníky žádným zbytečným rizikům nákazy Covid 19.

Věříme, že situace v naší zemi se v nejbližší době přinejmenším stabilizuje a umožní nám opět v co největší míře uspokojovat nejnáročnější požadavky Vás, našich zákazníků.

Celý článek

Chcete vědět jak šetřit s teplou vodou?

Mnoho z nás již napadlo, jakým způsobem nejvíce a nejefektivněji ušetřit za náklady spojené s ohřevem teplé užitkové vody.

Máme zde pro Vás několik tipů a rad, které které Vám s tímto problémem mohou pomoci. Ohřev TUV zabírá až 20% všech nákladů domácností. Teplá voda zaujímá v rozpočtu domácností druhé místo, před ní je výdej peněžních prostředků za vytápění. Tam padnou největší náklady co se výdajů za energie týká.

Pokud jste již vynaložili velké úsilí na snižování nákladů na vytápění vašeho domu a vaše účty jsou stále vyšší, než jste je chtěli mít, váš ohřívač vody může být viníkem. Zkuste spojit vytápění a ohřev vody, na trhu najdete takzvané kombinované kotle. Ty jsou na elektřinu a zároveň mají tepelný výměník.

Můžeme hovořit o správně vybraných spořičích vody, které nakombinujeme s triky, které nestojí ani korunu. Přesvědčte se, že ani větší úspora vody neznamená ztrátu pohodlí. Plýtvání vodou, je i plýtvání energií. Pojďme se podívat, jak můžeme ušetřit za teplou vodu a spotřebovanou energii a přesvědčte se, že šetřit vodou se vyplatí nejen Vaší peněžence, ale také s ohledem na životní prostředí.

České statistiky uvádějí, že máme nejnižší spotřebu na osobu a den kolem 40 l, což je v přepočtu na energii 2 kWh a naopak průměrná spotřeba je asi trojnásobná - 120 l, tedy 6 kWh. Nejvíce teplé vody použijeme na koupání a mytí nádobí pod tekoucí vodou. Je to zároveň i voda nejteplejší a méně vody s nižší teplotou spotřebujeme při sprchování či mytí rukou.

Celý článek

Jaké máme typy bojlerů?

Před pořízením zásobníku na TUV resp. bojleru bychom měli postupovat ve výběru podle některých zásadních kritérií. Doporučujeme také příčíst si náš článek průvodce výběrem bojleru. Měli bychom v první řadě vzhledem k velikosti zásobníku počítat, pro kolik osob v domácnosti teplou vodu potřebujeme, znát skutečnou spotřebu vody.

Dále vzhledem k dispozičním možnostem počítat s jeho rozměry a v neposlední řadě vědět, jaký zdroj energie bude k ohřevu bojleru využíván. Připojování těchto zařízení musí odpovídat příslušným normám a předpisům a instalaci je třeba svěřit k tomu oprávněné osobě. Určitě nic nezkazíte, pokud před koupí samotného bojleru budete jeho využitelnost a funkčnost konzultovat s odborníkem, nikoliv s prodavačem v marketu. Nejprve bychom měli zvolit zásobník podle typu konstrukce. Na trhu jsou běžně k dostání tři základní typy, a to tlakové, beztlakové a průtokové ohřívače. 


Co jsou to zásobníkové tlakové ohřívače?

  • Zásobníkové tlakové ohřívače se využívají pro centrální ohřev vody. Jsou to vlastně nejčastěji válce stacionární, závěsné, vertikální nebo horizontální konstrukce, které se nejčastěji umisťují do koupelny nebo sklepů. Jsou napojeny na centrální rozvodový systém a teplá voda z nich podle potřeby proudí do jednotlivých odběrných míst. Jejich kapacita bývá od 50l výše. 

Zásobníkové beztlakové ohřívače 

  • Beztlakový ohřívač zásobuje teplou vodou pouze jedno místo, např. jedno umyvadlo. Jde o menší zařízení instalovanou přímo v místě odběru. Jeho využití je např. v chatkách nebo malých objektech, kde potřebujeme zajistit minimální kapacitu teplé vody. 

Průtokové ohřívače vody - průtokáče

  • Průtokové ohřívače samostatný zásobník na vodu nemají. Ohřívají ji totiž přímo při jejím průtoku. Umisťují se v blízkosti vodovodních kohoutků přímo u odběrného místa a ohřejí právě tolik vody, kolik je aktuálně potřeba. Jejich využití je stejně jako u beztlakých ohřívačů v místech, kde řešíme minimální požadovanou potřebu teplé vody. 

Jednotlivé typy podle zdroje ohřevu: 

Elektrický bojler, klasika každé domácnosti

  • Je nejčastějším typem ohřívače a jeho princip je v podstatě takový, že zvolený objem vody ohřívá samostatné topné těleso nejčastěji vybavené termostatem na zvolenou teplotu. Náklady na pořízení nejsou vysoké a při zvolení kvalitní a osvědčené značky, správné údržbě a instalaci může sloužit po mnoho let. Z ekonomického hlediska je ovšem vzhledem k cenám elektrické energie tento způsob ohřevu nákladnější než ostatní varianty.  

Plynový bojler ohřeje vodu velmi rychle

  • Tento typ bojleru funguje na podobném principu jako elektrická varianta a hodí se všude tam, kde je odběr teplé vody pravidelný a častý. Jeho pořizovací cena je sice o něco vyšší, na druhou stranu může nabídnout nižší náklady na ohřev než elektrický bojler. 

Jak funguje kombinovaný bojler?

  • Kombinované bojlery vodu ohřívají převážně spojením elektrické energie s dalším zdrojem. Velmi časté je jako alternativní zdroj dopojení na plynový kotel, kotel na tuhá paliva nebo krbovou vložku. Solární zásobníky jsou tedy vlastně ve své podstatě kombinované bojlery, kdy ovšem jako primární zdroj slouží energie z kolektorů a alternativními zdroji jsou poté ostatní uvedené energie.  V závislosti na takovém solárním ohřevu a použité technologii je pořízení nákladnější, ovšem s jistotou, že se jedná o investici vratnou a dotovanou SFŽP ČR. 

Akumulační bojler 

  • Akumulační bojlery neohřívají vodu přímo, ale využívají naakumulované zbytkové teplo z dalších zdrojů. Spotřebovávají tak vlastně zbytkovou energii z kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel nebo třeba ze solárních panelů.  


Co takhle ušetřit na ohřevu vody a pořídit si solár?

Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.

 

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.