8 minut/y čtení (1665 slov)
Doporučené

Odchod od zásad: V ČR se u solárních systémů přehlíží funkčnost ve prospěch montáže

ceska-republika-a-fve-montaz---porovnani-s-termickymi-systemy Uspořit na nákladech znamená vybírat firmu rozumem.

Naše firma byla založena před mnoha lety, a cestu k instalaci solárních systémů na ohřev vody jsme si pečlivě prošlapali. Během všech let jsme k termickým systémům přistupovali s maximální zodpovědností, aby solární systémy přinášely svým majitelům co největší užitek a smysluplnost. U slova "užitek" se zastavíme, protože právě to bylo do teď základem rozhodování zákazníka o pořízení solárního systému.

Nejčastější otázkou zákazníka bylo: "Kdy se mi investice do solárního systému vrátí?" Bylo nutné počítat, zahrnout provozní náklady na solární systém, náklady na stávající ohřev vody a případně další přínosy, které instalace mohla přinést. Například, pokud zákazník vlastnil kombinovaný bojler a v létě soustavně topil, aby ušetřil za energie, již to nebylo nutné. Solární systém ho od tohoto "otravování" osvobodil a zároveň ušetřil za palivo, které by jinak bylo potřeba spálit k ohřátí vody. Ať už se jedná o plyn, elektřinu nebo tuhá paliva.

Informace před realizací termického systému k ohřevu vody

Je důležité znát vše o místu realizace: domu. Je váš dům správně orientován vůči světovým stranám? Na začátku se vždy zaměříme na adresu zákazníka, abychom zjistili přesnou orientaci domu z katastru nemovitostí či map a vyčetli přibližnou plochu střechy potřebnou k instalaci. Důležitý je také sklon střechy, na kterou se mají solární kolektory instalovat, protože odchylka od doporučení výrobce snižuje účinnost systému a jeho celkové procentuální pokrytí TUV. Mezi důležité aspekty patří také vzdálenost místa instalace solárních kolektorů od technické místnosti, kde bude solární zásobník umístěn a připojen na vodu. Ideální bývá vzdálenost do 20 m.

Kolik je na střeše místa pro solární kolektory?

Je potřeba znát přibližnou plochu pro instalaci. Nejlepší je, když mohou být kolektory umístěny v jedné řadě, typicky se instalují 2 až 4 solární kolektory, což obvykle nepředstavuje problém. Uvedený solární systém zabírá přibližně 4 až 10 m² plochy na střeše rodinného domu. Minimálními požadavky na potřebnou plochu střechy, dovolují instalovat všechny solární kolektory ve stejném sklonu.

Kolik osob žije v domácnosti? Jakou máte spotřebu vody.

Pro dostatečné pokrytí potřeb domácnosti musí být solární systém správně dimenzován. Dimenzování zahrnuje solární kolektory i objem solárního zásobníku vzhledem k počtu osob v domácnosti a alternativnímu způsobu ohřevu vody.

Laicky řečeno: čím budeme dohřívat zásobník vody , když nebude dostatek slunečního záření. Výkonné plynové kotle, nebo kotel na tuhá paliva mohou mít vliv na dimenzování solárního bojleru, neboť k ohřívání potřebného množství vody může docházet průběžně s jeho aktuálním odběrem. Přímo u plynových kotlů se tak naskýtá možnost volby i menšího objemu zásobníku. Vše za předpokladu, že stále bude docházet k optimálnímu pokrytí TUV v domácnosti.

Splňte podmínky a získáte dotaci.

Většina zakázek se dnes realizuje s možností získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Dříve bylo získání dotace závislé na schopnosti solárního systému generovat dostatečné množství energie. Dnes mnoho podmínek odpadlo, což více podporuje montáže z hlediska kvantity, než kvality. Ještě v roce 2013 a pár následujících letech bylo získání dotace závislé na schopnosti solárního systému generovat dostatečné množství energie potřebné k určitému % pokrytí potřeb tepla na TUV. Jedním z nejdůležitějších požadavků bylo % pokrytí tepla a měrný zisk z plochy kolektorů. Takovéto podmínky byly určitou zárukou toho, že majiteli se vložené prostředky do solárního systému vrátí, jeho instalace je smysluplná a ekonomicky zajímavá. Dnes máme na výběr. Můžeme montovat i solární systémy s jedním solárním kolektorem o ploše 1,8 m2 nebo fotovoltaické systémy o výkonu 2kWp. Tyto systémy mají zjevně pro zákazníka minimální přínos, ale za to jsou levné. Proto apelujeme na zákazníky, aby si raději připlatili a pořídili funkční systémy, než něco co výkonem připomíná spíše atrapu. Vy, zákazníci žádejte po firmách, aby instalovali funkční solární systémy.

Bezohledné instalace: Solární panely a ignorace ziskovosti systému

V poslední době došlo k ustupování od nároků na instalace solárních systémů v souvislosti s jejich užitkem pro zákazníka. Naše firma klade důraz na nejpřísnější podmínky, aby se neinstalovalo jen kvůli množství, ale s důrazem na kvalitu. Solární termické systémy představují výhodnou investici, pokud si vyberete správně. Zvolte si kvalitní realizační firmu, a vaše investice do solárních kolektorů na ohřev vody se může stát jedním z nejlepších ekonomických rozhodnutí ve vašem životě.

Je však důležité si uvědomit, že praxe s instalacemi fotovoltaických panelů je odlišná. Ty se často montují bez ohledu na skutečné potřeby zákazníka, optimální orientaci a sklon, což snižuje jejich efektivitu. To, co bylo kdysi standardem, je dnes opomíjeno v důsledku boomu ve fotovoltaice, který překročil všechny dosavadní normy. Dnes se FVE panely instalují bez ohledu na optimální orientaci nebo úhel. Vidíme, jak panely směřují na sever, severovýchod nebo západ, hlavní je, že jsou nainstalované. Když chybí na střeše místo, instaluje se kdekoliv – hlavně, aby se všechno vešlo, protože to znamená vyšší zisk pro firmu. Práci provádějí často neodborníci, protože poptávka je vysoká a práce musí být hotova co nejdříve. Firmy najímají nezasvěcené pracovníky, kterým nezáleží na kvalitě instalace, možných komplikacích nebo riziku zatékání do střechy. V důsledku tohoto nečekaného boomu řada firem zkrachovala, a tak zůstávají instalace nedokončené nebo bez možnosti reklamace, servisu či záruky. Situaci využívají nekvalitní firmy a další subjekty, které vznikly na základě této situace, včetně internetových stránek hodnotících kvalitu montáží jednotlivých firem, často za poplatek. Tento přístup vedl ke vzniku mnoha zbytečných subjektů. 

Na rozdíl od toho, trh s termickými solárními systémy na ohřev vody si kvalitu určuje sám. Dobré firmy na trhu obstojí, zatímco ty špatné zaniknou.

V důsledku rozšíření fotovoltaických panelů a vzniku nových firem bylo nainstalováno velké množství solárních systémů s různou kvalitou a efektivitou. Některé přinášejí zisk, jiné ne. Mnozí zákazníci se ocitli bez dodavatele, když firmy po inkasování záloh zkrachovaly. Po vybraných zálohách by jim zbývala už jen práce, záruky a servisy.

Masivní mediální kampaně přesvědčily mnohé z nás, že instalací FVE systému dosáhneme nezávislosti. Představa, že v případě výpadku proudu budou naše domácnosti osvětleny, zatímco sousedům zůstane tma, se ukázala jako nerealistická. Stali jsme se výrobci elektřiny, aniž bychom to ve skutečnosti chtěli. Realita ukázala, že soběstačnost je bez připojení k síti nemožná, a v obdobích s menším množstvím slunečního svitu fotovoltaika nedokáže pokrýt potřeby domácnosti.

Aktuální zprávy o 64 domech, které hořely kvůli fotovoltaickým systémům, vyvolávají otázky o bezpečnosti a potřebě vyšších standardů pro tyto instalace. Přestože se může zdát, že je to zanedbatelné procento, pro postižené rodiny to znamená ztrátu domova. V této souvislosti mě opravdu zajímá, zda by ti, kteří zažili požár způsobený fotovoltaickým systémem, opětovně zvolili instalaci této technologie na svůj dům.

Z hlediska finančního zisku se zdá, že nejvíce na fotovoltaice vydělávají velké energetické společnosti, které od domácností odkupují elektřinu za nízkou cenu a prodávají ji za vysokou.

Na druhé straně, investice do termických solárních systémů přináší úspory přímo majitelům bez nutnosti jakýchkoliv smluv či sdílení přebytků s třetími stranami. Zásadní rozdíl mezi oběma systémy je i v tom, že termické kolektory nejsou nijak závratně vyzdvihovány třetími stranami, už jen z důvodu, že nikdo kromě vás z nich užitek nemá.

Nesmysly o termických kolektorech

Je důležité upozornit, že na internetu kolují různé mýty a nesprávné informace o solárních termických systémech. Některé neinformované diskuse se týkají údajně složitého ovládání nebo rizika přehřívání těchto systémů. Cílem těchto dezinformací je odklonit potenciální zákazníky od zvažování termických systémů pro ohřev vody a přilákat je k výběru fotovoltaických panelů. Ve skutečnosti jsou termické solární systémy vybaveny plně automatickým ovládáním, které je z hlediska uživatelského komfortu na velmi vysoké úrovni. Tyto systémy jsou naprosto bezpečné a jejich pořízení představuje pro koncového uživatele velmi výhodnou investici v porovnání s fotovoltaickými panely.

Proč se ČR liší od ostatního světa?

Fotovoltaické systémy se začaly instalovat ve velkém množství, ale postupně se počet zájemců snižoval. Každý, kdo o ně stál, si již nejspíše pořídil. V důsledku toho se u mnoha firem nahromadily velké zásoby, které je nyní potřeba prodat. Situace se tak vrátila do bodu, kdy se lidem zdůrazňuje, že vedle vytápění je právě ohřev vody hlavním spotřebitelem energie v domácnosti. Dříve zdůrazňovaná věta "Termické solární systémy jen ohřívají vodu" ze strany firem zabývajících se fotovoltaickými systémy byla nahrazena tvrzením: "Největší spotřebič elektrické energie ve vaší domácnosti je bojler. Použijte fotovoltaické systémy k ohřevu vody a dosáhnete úspor."

Klademe nyní důraz na vysvětlování výhod termických solárních systémů pro ohřev vody, které jsou efektivnější a nevyžadují tak velkou plochu jako fotovoltaické panely. Nyní se však nabízí otázka proč by se měly instalovat fotovoltaické panely na ohřev vody, když existují termické solární systémy, které ohřívají vodu lépe než fotovoltaické elektrárny. Tento trend výrazně ovlivnil Státní fond životního prostředí s programem Nova zelená úsporám Light, který začal dotovat tyto systémy částkou 90 000 Kč, podobně jako termické kolektory. Avšak termické systémy za tuto částku nelze realizovat stejně zodpovědně. Na trhu se objevilo mnoho firem, které začaly nabízet FVE systémy na ohřev vody za symbolickou cenu, přičemž si ponechaly dotaci od zákazníka. Výsledkem bylo, že instalace prováděli často elektrikáři místo odborníků na topení a instalatéry, což vedlo k systémům s minimálním nebo žádným přínosem pro majitele. SFŽP ČR následně od 17.1.2024 zpřísnil podmínky pro získání dotace na ohřev vody pro fotovoltaické panely. Důvodem tohoto kroku byly dle ministra životního prostředí právě nepoctivé firmy z oblasti fotovoltaiky. Zdá se však, že podmínky jsou stále mírné a úspora pro rodiny instalací FVE panelů na ohřev vody zůstává i nadále pouze v hypotetické rovině.

Fotovoltaické systémy byly často připojovány k nedostatečně dimenzovaným bojlerům, což z pohledu instalatéra představuje problematické řešení. Na rozdíl od toho, termické solární systémy byly vyvinuty k efektivnímu ohřevu užitkové vody či podpoře vytápění, kde jeden velký stratifikační zásobník plně nahradí stávající bojler. Provoz solárních termických systémů je plně automatický, což znamená, že o ně nemusíte mít žádné starosti.

Ohřev vody a vytápění by měli zajišťovat odborníci na topení, nikoli elektrikáři. Zákazníkům nabízíme ověřenou kvalitu, bezpečnost a garantovanou návratnost investice do systémů, které slouží přímo vám, nikoli energetickým gigantům. Termické solární systémy jsou celosvětově preferovanou metodou ohřevu vody

Než se rozhodnete, jaký systém preferujete, doporučujeme si sednout, dát si kávu a promluvit si třeba s odborníkem na topení. Na českém trhu je řada kvalitních firem, jako příklad uvedeme třeba konkurenční JH Solar z Jindřichova Hradce. 

Naše firma se těší velké oblibě mezi zákazníky. Jako dodavatel solárních systémů, poskytujeme záruční i pozáruční servis. Naší prací je přinášet vám užitek z investice. Naši práci děláme rádi a zodpovědně.

Uvažujete o solárním systému? Obraťte se na nás

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Další výzva pro SFŽP v podobě samotížných systémů
Jak to vidí AI? Pořiďte si termický solární systém...