4 minut/y čtení (704 slov)

600 milionů na energetickou modernizaci

600 milionů na energetickou modernizaci bytových domů.

Na energetickou modernizaci bytových domů má jít 600 milionů korun z evropských dotací. Počítá s tím vládní návrh. Půjde o bezúročný úvěr, jeho minimální výše je 500 tisíc korun, maximální 90 milionů. Podpora se týká domů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení.  

Možnost instalace solárních panelů 

Čerpat ho mohou vlastníci domů a společenství vlastníků jednotek (SVJ) ve všech krajích kromě Prahy. Úvěr poskytne Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), kterému peníze následně proplatí Evropská komise. Úvěr lze použít například na zvýšení tepelně technických parametrů, na pořízení prvků stínění v exteriéru, pořízení systému nuceného větrání nebo výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní palivo za nový zdroj, který využívá plyn nebo obnovitelné zdroje energie. Dále může být úvěr využit třeba na instalaci solárních panelů nebo pořízení centrálního vytápění. 

Podpora úspor energie 

 Pro poskytnutí úvěru je nutné, aby celková úspora energie po modernizaci dosáhla nejméně pětiny v porovnání s původním stavem. Doba splácení je maximálně 20 let. Státní fond rozvoje bydlení shromažďuje peníze určené na podporu bydlení. Hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů. Loni v únoru schválila novelu zákona, podle níž by měl SFRB k nynějším aktivitám přidat například udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů nebo cestovní ruch. Měl by se také přejmenovat na Státní fond podpory investic (SFPI). Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení pro letošní rok meziročně klesnou o 13,3 procenta na 3,02 miliardy korun. Příjmy jsou naplánovány na 1,24 miliardy korun, meziročně téměř o tři pětiny více. V dalších dvou letech mají příjmy fondu dál růst a výdaje klesat. 

 

Výhody programu: 

 • SFRB přijímá žádosti do programu kontinuálně; 
 • program platí pro celé území České republiky mimo Prahu; 
 • úvěr je bezúročný; 
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFRB. 

Program se řídí nařízením vlády č. 16/2020 Sb., v platném znění. 

  

Úvěr lze využít na: 

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí;  
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru; 
 • rekuperaci; 
 • výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie;  
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží; 
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě;  
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií; 
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles; 
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona;  
 • výměnu oken a dveří; 
 • výměnu výtahu. 

  

Výše úvěru: 

 • nejméně 500 tisíc, nejvýše 90 milionů Kč;  
 • nejvýše 76 % celkových výdajů.  

  

Podmínky pro poskytnutí úvěru: 

 • musí být dosaženo nejméně 20% úspory spotřeby energie oproti stavu před modernizací;  
 • program se nevztahuje na bytové domy v Praze; 
 • žádost je podána před zahájením energetické modernizace. 

  

Úroková sazba: 

 • úvěr je bezúročný. 

  

Splatnost úvěru: 

 • maximálně 20 let. 

Kdo může žádat: 

 • vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům; 
 • společenství vlastníků; 
 • bytová družstva. 

Program platí pro celé území České republiky kromě hlavního města Prahy. 

  

Postup a proces žádosti: 

Povinné náležitosti k žádosti o poskytnutí úvěru lze podat osobně nebo poštou na pracovišti SFRB v Praze nebo v Olomouci, případně je také možné pro podání některých dokumentů využít datové schránky (datová schránka: wikaiz5). V případě, že bude žádost podána přes datovou schránku, potřebné doklady a dokumenty k  žádosti žadatel vyplní, podepíše a v úvodu datové zprávy vypíše seznam dokumentů, které zasílá. 

Splácení úvěru: 

 Po vyčerpání poskytnutého úvěru žadatel obdrží splátkový kalendář s měsíčními splátkami, které začne splácet od následujícího měsíce po vyčerpání úvěru. Doba splatnosti bude stanovena ve smlouvě o poskytnutí úvěru, splatnost může být až 20 let dle požadavku žadatele a schopnosti úvěr splácet. 

Zajištění úvěru: 

 Úvěr musí být dostatečně zajištěn. Zajištění úvěru se stanovuje individuálně dle typu příjemce úvěru. 

 Možné způsoby zajištění, popř. kombinace: 

 • vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy na bytový dům ve prospěch SFRB – u všech příjemců úvěru; 
 • zástavní smlouva k úvěrované nemovitosti, ručitelské prohlášení nebo směnka – převážně u bytových družstev a právnických osob; 
 • ručení dle  § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – pro SVJ. 

Více se dozvíte na webových stránkách SFRB http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-zateplovani/ 

REAKCE na COVID 19
Kvalita a životnost prvků solárního systému