7 minut/y čtení (1469 slov)

Kvalita a životnost prvků solárního systému

kvalita-solarni-prvku Kvalita jednotlivých prvků

Kvalita a životnost prvků solárního systému

Velice často se na nás obrací zákazníci s dotazy na kvalitu a životnost jednotlivých součástí solárního systému. Abychom mohli spolehlivě určit nejslabší článek začneme složením solárního systému. Vakuovým kolektorům a jejich porovnání s plochými kolektory jsme se věnovali v článku: vakuové nebo deskové kolektory. V tomto článku se budeme věnovat solárním systémům s deskovými kolektory.


Solární kolektory

U námi dodávaných solárních kolektorů značek Immo Logis a Apollon jsme se doposud nesetkali s jakýmkoliv poškozením či závadou. Těchto kolektorů jsme namontovali na rodinné domy v ČR tisíce. Jedná se o špičkové kolektory laserově svařované nýtované ploché deskové kolektory.

Solární deskové kolektory mají obecně dlouholetou životnost. Solární kolektor jako prvek může být poškozen buď fyzicky, například kroupami nebo roztržením či proděravěním části sběrače. Tyto faktory lze označit za vnější vlivy.

Poškození kroupami

U deskových kolektorů je velmi nepravděpodobné, kolektory jsou díky síle solárního skla velmi odolné. V naší historii jsme se nesetkali s poškozením skla u deskových plochých solárních kolektorů. Známe případy kdy kroupy byly tak velké, že nadělali důlky do profilu kolektoru, sklo však nijak neponičili. Došlo pouze k estetickému poškození, které lze pozorovat pouze z bezprostřední blízkosti kolektoru.

Poškození roztržením sběrače kolektoru

Připadá v úvahu pouze za předpokladu, že nemrznoucí směs cirkulující v uzavřeném solárním systému již neplní svoji funkci, je značně zdegradovaná a je již na konci své životnosti. Výše popsaná nemrznoucí kapalina neplní svůj účel a nechrání solární kolektory v zimním období před roztržením vlivem roztažnosti kapaliny. Pokud směs zamrzne v solárních kolektorech může dojít k roztržení sběrače kolektoru. Výrobci nemrznoucích směsí dávají zpravidla záruku 5 let na stálou kvalitu této směsi. Po uplynutí této doby by mělo dojít k výměně solární směsi.

Jsou známy případy kdy při svépomocné montáži solárních kolektorů došlo k napuštění solárního systému vodou z řadu. Montážníci zpravidla odsunou termín napuštění solárního systému nemrznoucí směsí. To, že došlo k roztržení sběrače kolektoru pak poznají dle úniku média z kolektorů a celkovému poklesu tlaku solárního systému. Takto realizované solární systémy považujeme za značně nezodpovědné, amatérsky provedené.

Poškození proděravěním sběrače kolektoru

K takovému poškození může dojít nesprávnou volbou média v uzavřeném solárním okruhu. Jsou známy případy, kdy zákazník sám napojil solární kolektory na ohřev bazénu napřímo, bez instalace bazénového výměníku. Pokud solárním kolektorem cirkuluje bazénová chlorovaná voda, solární kolektory Vám dlouho nevydrží. Chlorovaná voda postupem času udělá ze solárních kolektorů cedník.

Všechna výše uvedená případná poškození solárních kolektorů připadají v úvahu při hrubém zanedbání servisních intervalů či hrubém zanedbání jasně stanovených montážních postupů.

Pokud se budete tedy o solární systém řádně starat, bude Vám dobře sloužit po celá desetiletí.

Solární kolektory Sun WING T4 Alu

Jedná se o kolektory českého výrobce firmu T.W.I.. Kolektory tohoto výrobce lze nalézt na celé řadě rodinných montovaných domů RD Rýmařov. Tyto kolektory aktuálně bohužel nedodáváme, neboť se nám neosvědčili v porovnání s dalšími produkty. Značnou nevýhodou těchto kolektorů je nutnost montáže ochranného sítka při vstupu média do kolektoru. Pokud se toto sítko zanese, znemožní průtok nemrznoucí směsi a solární systém odstaví od provozu. Další nevýhodou bylo časté zavzdušňování kolektorů a jejich nemožnost opětovné funkce po dosažení stagnačních teplot bez dodatečného odvzdušnění. Mezi nevýhody patří komplikovaná demontáž kolektorů z konstrukce, kdy spodní rám kolektoru byl přišroubován závitořeznými šrouby s nosnou konstrukcí. Jakákoliv demontáž, např. při výměně střešní krytiny byla komplikovaná. Mezi výhody kolektorů patří snadná montáž a hydraulické propojení. Další vady na kolektorech této firmou jsou nám známy v případech, kdy na vývodu kolektoru byl použit pružný vlnovec, který se časem poškodil. Pozitivně hodnotíme přístup firmy, kdy takto poškozené kolektory vyměnili v rámci záruční 5ti leté lhůty. Klademe vysoký důraz na kvalitu a pečlivě vybíráme solární kolektory pro naše zákazníky. Tyto kolektory nesplňují naše očekávání a tak je máme v nabídce pouze okrajově.


Solární regulátory

Solární regulace jsou dnes již na vysoké úrovni a k poškození dochází zřídka. Solární regulátory Sorel, Tech i Resol chrání pojistky proti možnému přepětí v síti. Součástí každého regulátoru je i náhradní pojistka. Vzhledem k tomu, že se na nás zákazníci neobrací s poškozením regulace vlivem přepětí, lze usuzovat, že naše el. distribuční sít je již na vysoké kvalitativní úrovni a k takovýmto jevům dochází sporadicky.

Regulátory Sorel

U regulátorů Sorel STDC docházelo k poruchám na displeji, kdy tento mizel, nebyl čitelný, regulace přesto plnila řádně svoji provozní funkci. Původ poruchy není znám. Vyskytovala se velmi omezeně, historicky a nyní nejsou známy žádné nové případy poškození.

U regulátorů TDC1 a 3 jsou známy případy poškození relé č.1, kdy nedocházelo k řádnému spínání oběhového čerpadla solárního systému. I tyto poruchy se vyskytovaly historicky a novodobě nám nejsou hlášeny další poruchy tohoto typu. Lze dovodit, že výrobce podnikl všechny kroky k jejich nápravě.

Regulátory Tech

Jedná se o velice spolehlivé regulátory, jedinou dosud známou poruchou bylo zobrazení chybového hlášení na informačním displeji, které nešlo vymazat. Tato vada se vyskytla u 0,3% regulací a je vázána na období příchodu těchto regulátorů na náš trh. Posledních několik let jsou tyto regulátory zcela bezproblémové. Doporučujeme.

Regulátory Resol

Tyto regulace byly zcela bezproblémové. Jedinou nevýhodou je složité menu regulace, které není v češtině, čímž odsouvá tyto kvalitní produkty do ústraní.


Solární čerpadla

U solárních systémů doporučujeme používat čerpadla značek Wilo a Grundfos. Tato čerpadla jsou velice spolehlivá  a téměř nezničitelná. Případy poškození, které jsou nám známy byly zapříčiněny nesprávným zacházením a vlivem obsluhy solárního systému. Solární čerpadla jako součást celého systému jsou chráněna proti vysokým teplotám solárním regulátorem. Tento regulátor by měl vždy pracovat v režimu automatického provozu.

Jsou známy případy, kdy obsluha solárního systému volila manuální režim v době stagnace solárního systému. Sepnutím solárního čerpadla došlo k cirkulaci vroucí solární směsi napříč celým systémem a došlo k roztavení oběhového kola čerpadla.


Solární zásobníky vody

Obecně lze říci, že životnost solárních zásobníků je přímo závislá na kvalitě vody a servisních úkonech. K našim sestavám dodáváme solární zásobníky značek: Cordivari, Tesy, Cosmo a Dražice. Každý zásobník má své přednosti. Zaměřujeme se na kvalitu a zákazníkům dodáváme osvědčené produkty. Seřadit uvedené zásobníky dle kvality a životnosti není jednoduché a je přímo závislé na % poruchovosti k objemu instalací. Všechny zásobníky disponují vyměnitelnou hořčíkovou anodou a mělo by na nich docházet k pravidelné údržbě ve formě výměny této anody a čistění vnitřní části zásobníku.

Solární zásobníky Tesy

Nejčastěji instalujeme solární zásobníky bulharského výrobce Tesy. Jejich obrovskou předností je kvalita, životnost, design, rozměry, rozmístění jednotlivých vstupů. Další výhodou jsou vnitřní závity na zásobníku, čímž je vyloučeno jejich poškození vlivem transportu. Těchto solárních zásobníků jsme instalovali stovky a doposud nebyla uplatněna žádná reklamace. Z našeho pohledu se jedná o špičkový produkt. Kvalitní izolace, minimální tepelné ztráty a designový látkový obal s plastovým víkem posouvají tento produkt mezi premianty. Doporučujeme.

Solární zásobníky Cordivari

S těmito italskými zásobníky renomované firmy máme malou zkušenost. Zásobníky působí kvalitně, mají robustnější vzhled. Z instalačních důvodů považujeme jako nevýhodu umístění vypouštěcích armatur u dna solárního zásobníku. Povrch zásobníku je látkový s látkovým víkem, které dokonale chrání zásobník při transportu.

Solární zásobníky Cosmo

Jedná se o produkty německé firmy Gienger. Doposud neevidujeme žádnou reklamaci, jedná se o spolehlivý produkt. Nevýhodou těchto produktů je z instalačních důvodů pouze jejich výška. Uvítali bychom změnu v podobě vnitřních závitů namísto vnějších – závity by byly lépe chráněny proti poškození při transportu. Zásobníky mají nízké tepelné ztráty, kvalitní izolaci. Povrch zásobníku je plastový stejně jako víko. Zásobníky Cosmo lze vizuálně zaměnit s bojlery Dražice. Co do kvality považujeme bojlery Cosmo za jednoznačně lepší produkt, než výše uvedené DZD OKC NTRR SOL. Doporučujeme.

Solární zásobníky Dražice

Solární zásobníky českého výrobce ohřívačů vody používáme při realizacích zřídka. Pravděpodobně vlivem rozšíření těchto produktů evidujeme historicky celou řadu vad na těchto zásobnících. V posledních letech docházelo ze strany výrobce k výrobním změnám na těchto produktech, což v nás evokuje dojem, že stále ještě neznáme tu pravou cestu, kterou se při výrobě vydat. Mezi námi zjištěné vady bylo: proděravění při vstupu TUV do zásobníku, vady u výměníků tepla, stržené závity, praskající plastový obal. Výrobce vyžadoval přepravu těchto zásobníků pouze ve svislé poloze, aby nedošlo k možnému poškození. Zásobníky Dražice putují mnoha sklady, mnoha dodavateli a není v naší moci zajistit, že nedojde k poškození zásobníku, než se dostane na sklad k nám. Z těchto a dalších důvodů je volíme jako poslední možnost při našich realizacích. Jako další neduhy bychom jen okrajově uvedli: stržení závitů v konzolích na nožky zásobníku, v dalších stádiích výrobu k nevhodnému zafoukání polyuretanové pěny do závitu určenému pro umístění nožek bojleru. Další značnou nevýhodou je plastový povrch zásobníku, který se při demontáži z transportní palety velice snadno poškodí. Několikrát se také stalo, že zásobníky měli vlivem transportu sražené závity, což způsobuje značné komplikace při montáži. Bojlery o objemu 200 l nemají čistící přírubu, což je znevýhodňuje. S těmito zásobníky se nám bohužel pracuje nejhůře a je to takový trest za volbu českého produktu.

Závěrem hodnocení solárních bojlerů podotýkáme, že volbu zásobníku necháváme plně na odběrateli. Naše zkušenosti s jednotlivými výrobky poslouží pouze jako doporučení ke správné volbě.


Teplotní čidla

Teplotní čidla PT 1000 umístěná v solárních kolektorech mohou být poškozena vlivem vnějších vlivů. Mezi časté příčiny patří poškození čidla ptáky a kunami. Zjevně je čidlo vyráběno z materiálu, který láká uvedená zvířaty a ty daná čidla poškodí. Čidla se neopravují, nahrazujeme je novými. Tato poškození evidujeme v cca 2% realizací. Zabránit opětovnému poškození teplotního čidla kolektoru lze rozličnou důmyslnou ochranou.   

600 milionů na energetickou modernizaci
Zvýšení cen energií 2020