6 minut/y čtení (1215 slov)
Doporučené

Je lepší solární systém nebo tepelné čerpadlo?

Je lepší tepelné čerpadlo nebo solární panely? Dozvíte se výhody solárních kolektorů nad tepelným čerpadlem

Srovnáme si tepelné čerpadlo a solární panely

Jakmile svítí na solární panely slunce, dokáže solární systém vodu ohřát na jakoukoliv teplotu. Pokud je dostatek slunečního svitu, nic ho nezastaví. Tepelné čerpadlo dokáže vodu ohřát, ale ne tak efektivně jako solární panely. Spotřeba tepelného čerpadla oproti solárnímu systému je obrovská.

K čemu je tepelné čerpadlo a k čemu solární systém?

 • Solární systémy a tepelná čerpadla patří mezi nejefektivnější a nejekologičtější způsoby, jak uspořit finance. Oba tyto systémy dokáží ohřívat teplou vodu. Z druhého úhlu pohledu však je hlavní rozdíl v pořizovacích nákladech. Pro ohřev vody jsou výhodnější solární kolektory, zatím co tepelné čerpadlo je vhodnější k vytápění objektů.

Základní otázkou zůstává zda chcete ušetřit za ohřev teplé užitkové vody nebo řešíte nový způsob vytápění objektu.

 • Efektivita s jakou s minimálními náklady na energii dokáže termický solární systém ohřát vodu se nedá srovnat s žádným zařízením. Kvalita solárních kolektorů a technologie při jejich výrobě zaznamenaly v posledním desetiletí velké pokroky. Tepelné zisky dosahují vysokých hodnot a to v závislosti na místních podmínkách, jejich sklonu a orientaci k světovým stranám. Výkon dvou solárních panelů je srovnatelný s výkonem elektrické topné patrony v klasickém ohřívači.
 • Náklady na provoz solárního systému, který generuje tepelnou energii jsou minimální, neboť elektrický proud odebírá pouze čerpadlo a solární regulace. Tyto hodnoty jsou jen kolem 20 - 40 W. Tato hodnota je proměnná v závislosti na rychlosti otáček samotného čerpadla a příkonu regulátoru. 
 • Z výše uvedených údajů snadno spočítáme efektivitu solárního systému, kdy při spotřebě 35W získáme tepelný výkon větší než 2.8kW. Jedná se tedy o 80ti násobek vstupních hodnot odběru. Navíc ohřev vody tepelným čerpadlem znamená častější spouštění kompresu a to celoročně. Dochází tak k vyšším nárokům na tepelné čerpadlo, což se nepochybně promítne do nákladů spojených s jeho servisem, potažmo životnosti.
 • Pokud tyto parametry porovnáme s tepelným čerpadlem o příkonu 3,1kW a tepelném výkonu 13,6kW je COP 4.35 násobek vstupních hodnot.

K ohřevu vody je tedy solární termický systém téměř 20x úspornější než kvalitní tepelné čerpadlo.

Dá se vytápět solárními kolektory?

Solární panely na ohřev TUV a přitápění
 • Na nějaké velké přitápění solárním systémem raději zapomeňte!
 • Solární systémy s podporou přitápění se výkonově s tepelnými čerpadly nedají srovnávat. Je zde celá řada faktorů, které v porovnání těchto systému hrají důležitou roli. Pokud vycházíme z předpokladů a podmínek, za jakých tyto dva systémy nejefektivněji fungují, tak samozřejmě solární systém využívá největšího potenciálu ve slunečných obdobích. Solárnímu systému samozřejmě nepostačuje pouze světlo, ale je závislé na přímém slunečním záření, které dopadá na kolektory a ty potom generují tepelnou energii. Největší efektivita je v období od března do října až listopadu.
 • Tyto systémy jsou samozřejmě určeny pro celoroční provoz, ale v zimních měsících se na tento zdroj nelze spolehnout jako na hlavní pro ohřev vody. Proto se kombinuje s dodatkovými zdroji a zásobník je nutné k němu připojit a to s největším přínosem podle druhu využívaných zařízení v objektu. Co se týká solárních systémů využívaných i k přitápění tak jejich návratnost je nesrovnatelně horší, než pro ohřev vody. Také technologické řešení je na daleko pokročilejší úrovni a taková instalace nezkušeným „odborníkem" Vám nejenže neušetří ani korunu, ale vystavujete se riziku kompletní nefunkčnosti systému. 
 • Proto by tyto vyšší aplikace měli mít podporu ve fundovaných výpočtech a dimenzování všech parametrů celé soustavy. 

Tepelné čerpadlo zatopí, ale není to zadarmo

 • Výhoda tepelného čerpadla spočívá v jeho celoročním využití. Tepelné čerpadlo topí, když potřebujete. Spotřeba TČ je v závislosti na instalačních podmínkách a na okolní teplotě.
 • Pokud tepelné čerpadlo nestíhá dodávat dostatek tepelné energie do otopného systému, dochází k automatickému dotápění elektrokotlem, který bývá součástí tepelných čerpadel. Elektrokotel tepelného čerpadla se zpravidla připojuje na HDO, aby nedocházelo k jeho spínání ve vysokém tarifu elektrické energie.
 • Přesto je nutno říci, že tepelná čerpadlo jsou technologicky mnohem složitější, než třeba kotel na tuhá paliva a dochází tak k jejich častým poruchám. Nevýhodou tepelného čerpadla je zpravidla, že se pokazí v zimním období, když jej nejvíc potřebujete. K jeho opravě je třeba odborníků a opravy tepelných čerpadel bývají velmi finančně nákladné.

Když už máte tepelné čerpadlo, zkombinujte ho se solárním systémem!

Tepelné čerpadlo vzduch voda
 • Tepelné čerpadlo a systém pro solární ohřev vody spolu mohou velmi dobře spolupracovat
 • Kombinace dvou stále poměrně drahých zařízení ale má své nevýhody a to hlavně problematickou návratnost investic. Tu ale může zlepšit využití dotací a klesající cena obou technologií. Vzhledem k tomu, že tepelné čerpadlo a solární kolektory využívají jako médium vzduch a vodu a systém je možno vybavit různými typy akumulace, může mít kombinace tepelného čerpadla a solárních kolektorů překvapivě mnoho variant. 
 • Oba systémy mohou pracovat na sobě nezávisle. Pokud svítí slunce, nahřívá zásobník, odkud se bere teplo na ohřev vody a případně i na vytápění. S ohřevem vody solárními kolektory můžeme počítat zhruba od jara do podzimu. Není-li dostatek slunečního záření, spustí se tepelné čerpadlo a dohřeje vodu v zásobníku na požadovanou teplotu. V tomto případě vlastně tepelné čerpadlo nahrazuje obvykle používanou elektrickou topnou vložku respektive elektrokotel.
 • Každý solární termický systém potřebuje nějaký systém akumulace tepla. Souvisí to s nepravidelností slunečního svitu. V zásadě platí, že čím delší je doba, na jakou dokážeme teplo akumulovat, tím vyšší je stupeň využití solárních kolektorů. Akumulace tepla je výhodná i pro tepelné čerpadlo, protože umožní výrazné snížení četnosti zapínání/vypínání kompresoru. A to je jeden z důvodů proč i k tepelným čerpadlům se dovybavují technické místnosti akumulačním zásobníkem vody.

Pojďte s námi uspořit. Namontujeme Vám solární systém!

Vy vyplníte dotazník a my Vám připravíme nabídku, kterou neodmítnete.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.


Málo ohřátá voda od tepelného čerpadla? Pomůžeme vám!

Majitelé tepelných čerpadel nebývají spokojeni se způsobem ohřevu vody a její teplotou.

 • Velmi mnoho zákazníků přešlo na ohřev TUV a topení pomocí výše zmiňovaného tepelného čerpadla. Díky tomu, že demontovali původní zdroj vytápění, kotel na tuhá paliva, plynový kotel a podobně, jsou nyní nuceni spolehnout se při ohřevu teplé užitkové vody pouze na nově instalované tepelné čerpadlo. Toto ovšem mnohdy dokáže ohřát vodu na výrazně nižší teplotu, než předchozí zdroj topení.
 • Přece jen, tepelné čerpadlo i při nástřiku horkých par produkuje cca 63°C, započítáme-li tepelnou ztrátu při přenosu energie, (na deskový výměník tepla, nebo do akumulační nádrže) získáme nižší teplotu vody. Pokud máte menší zásobník vody, nebo vnořený bojler, může být tato změna ohřevu TUV pro Vás šokem. Další možnou nevýhodou je umístění zásobníku TUV uvnitř akumulační nádrže, nebo akumulační nádrž s průtočným výměníkem. V tomto případě je třeba nahřívat celou akumulační nádrž pomocí tepelného čerpadla celoročně.
 • Uspořené náklady za otop si krátíte díky nutnosti ohřívat větší objem vody pro Vaše potřeby celoročně, tedy i v okamžiku, kdy lze celý akumulační zásobník i se zásobníkem TUV ohřívat pomocí solárních kolektorů a to na mnohem vyšší teplotu. Často se tak stává, že majitelé tepelných čerpadel poptávají dopojení na solární systém. 
 • Solárním systémem lze dohřívat jak akumulační zásobník tepelného čerpadla, tak samotný zásobník TUV ( pokud je oddělen). Uvážíme-li, že solární systém začíná pracovat s příchodem slunečního svitu, lze velmi efektivně a úsporně ohřívat vodu právě tímto způsobem. Jak již bylo řečeno výše, další výhodou bude menší spotřeba energie tepelného čerpadla při celoročním ohřevu TUV a zároveň menší spínání kompresoru. 
 • Solárním systémem tak šetříte i opotřebovávání jednotlivých komponent tepelného čerpadla a vyhnete se tak častějším nákladům spojeným s jeho servisem.
Montáže v Jižních Čechách
Srovnání vakuových a deskových kolektorů

Související Články