2 minut/y čtení (314 slov)

ČR podporuje solární ohřev vody

Stát se rozhodl podporovat využití sluneční energie.

Dne 16. prosince 2019 vydala vláda České republiky usnesení č. 917 ke snižování emisí České republiky. V části III. tohoto usnesení vláda ukládá ministru životního prostředí, aby do 31.prosince 2029 podporoval opatření na urychlení výměny zdrojů tepla v domácnostech. Došlo k posílení závazku České republiky  v budoucnu dlouhodobě snižovat produkce oxidu uhličitého. S největší pravděpodobností tak dojde k poklesu podpory spalovacích zdrojů tepla na úkor sluneční, větrné, vodní a zemní energie. Již v roce 2050 by mělo dojít k dosažení uhlíkové neutrality. Lze očekávat, že Ministerstvo životního prostředí bude stále více podporovat právě takové zdroje tepla jako jsou solární kolektoru k ohřevu vody. Jisté je tedy to, že do budoucna budou solární systémy k ohřevu vody nadále podporovány, s největší pravděpodobností i po skončení aktuálně spuštěného dotačního programu Nová zelená úsporám 2013, který poběží až do roku 2021 a navázal na dříve tolik hojně využívaný program SFŽP ČR Zelená úsporám.

Snížení hodnocení PENB instalací solárního ohřevu vody

Všichni ti, kteří uvažují o stavbě domu se dnes již neobejdou bez průkazu energetické náročnosti budovy. Povinnost vyhotovení energetického průkazu je platná v rámci celé Evropské unie a bez jeho vyřízení nelze získat stavební povolení. Je povinností každého stavebníka si tento průkaz opatřit ke stávající projektové dokumentaci. Všechny novostavby, aby získali stavební povolení se musí vejít s PENB do hodnocení C, což odpovídá pro rodinné domy 98-142 kWh/m2 plochy. Dále je třeba splnit parametry na neobnovitelnou primární energii. Na výpočtu PENB se výrazně podílí i spotřeba energie na ohřev teplé užitkové vody. Energetický průkaz tak bezesporu přispěje k úspoře energie v rodinných domech. S neustálým zdražováním cen energií se tak již při plánování nového domu vyplatí uvažovat o způsobu snížení energetické náročnosti právě solárním systémem k ohřevu vody. Rodinné domy se výrazným způsobem podílejí na spotřebě energie v ČR. Stavebnictví je jeden z nejvhodnějších oborů, kde můžeme tuto spotřebu velice efektivně eliminovat. Všechny domy, které budou více energeticky nezávislé budou dosahovat i lepších cen na realitním trhu.

Dotační podmínky na solární ohřev vody
Solární ohřev a kotel na tuhá paliva