4 minut/y čtení (717 slov)

Dotační podmínky na solární ohřev vody

Dotace na solární ohřev vody – Nová zelená úsporám 

Dotace na solární systém

 

V roce 2013 byl spuštěn program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám, lze žádat dotaci na celou řadu nejrůznějších opatření, která se týkají úspory energií v rodinných a bytových domech. Dotaci na solární ohřev vody lze čerpat v oblasti podpory efektivního snižování zdrojů energie: Instalace solárních termických kolektorů C 3.1. Dotace se týkají dokončených rodinných domů a novostaveb včetně rozestavěných domů. O dotaci lze žádat kdykoliv, ať již před realizací či v jejím průběhu nebo po realizaci (instalaci) solárního systému k ohřevu vody. Při realizaci solárního systému na novostavbu RD je třeba pro načerpání schválené dotace doložit zápis do KN a přidělení čísla popisného dané nemovitosti. Můžete tak mít podanou žádost o dotaci, její schválení, avšak na prostředky budete muset počkat dokud řádně Vaši nemovitost nezapíšete do katastru nemovitostí.


Podmínky pro získání dotace

K úspěšnému získání dotace na solární ohřev musí být opatření realizováno odbornou, způsobilou firmou. Naše firma vlastní všechny potřebné certifikáty a osvědčení MPO o získání profesní kvalifikace (Instalatér solárních termických soustav 23-099-M) dle § 18 zákona č. 179/2006 Sb. Základní podmínkou programu je, že žadatelem je vlastník. Dotace bude proplacena pouze vlastníkovi a na jeho účet. Solární systém je třeba realizovat do 12 ti měsíců ode dne akceptace žádosti SFŽP ČR. Mezi způsobilé výdaje lze zařadit pouze faktury vydané max. 2 roky před datem evidence žádosti.

Zvýhodnění pro kraje

Žadatelé z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje jsou zvýhodněni o 10% vyšší dotací na realizované opatření. (U solárního systému na ohřev vody se jedná o dotaci 38.5000,- Kč) 


 

Nejdříve popíšeme nejrůznější mýty a fakta, která kolují o dotačním programu Nová zelená úsporám.

Mýtus 1: Vyřízení dotací je zdlouhavé a obtížné.  

Fakta jsou taková, že vyřídit dotaci na solární ohřev vody lze ve velmi krátké době a velmi snadno. Od roku 2013 jsme podali stovky žádostí o dotaci na solární ohřev vody. Všechny naše žádosti byly Státním fondem akceptovány, včas a v plné výši proplaceny. Veškerou administrativní činnost při podání žádosti řešení za zákazníka. Vypracujeme projektovou dokumentaci, podáme žádost o dotaci a zrealizujeme solární systém. Poskytujeme služby od A až do Z. Vše na klíč, bez starostí.

Mýtus 2: Dotace by nemusela být řádně proplacena.

Fakta hovoří jasně: od okamžiku podání žádosti o dotaci SFŽP ČR blokuje dané prostředky k Vaší žádosti a čeká se jen na realizaci daného opatření. Státní fond životního prostředí potřebuje zpravidla 3 týdny na kontrolu předložených dokumentů, vyplacení alokovaných prostředků na Váš účet lze tedy očekávat ve velmi krátké době.

Mýtus 3: Bez dotací to půjde levněji

Řešit solární ohřev vody bez využití dotace programu Nová zelená úsporám je nevýhodné. V dotačním programu C 3.1 solární ohřev vody je vše dotace až 50% uznatelných nákladů a max. 35.000,- Kč. Čísla hovoří jasně, bez dotačního programu solární systém levněji pořídit nelze. Dotace ve výši 50% je několikanásobně více, než zisk zhotovitele. Žádná případná sleva bez využití dotačního programu nedokáže nabídnout lepší cenu objednateli.

Mýtus 4: bez projektové dokumentace bude solární systém levnější

Pouze řádná projektová dokumentace a energetické hodnocení realizovaného opatření zaručí jeho optimální řešení. Projektová dokumentace začíná návrhem solárního systému a končí bilancí solárních kolektorů s řádně a jasně definovanými přínosy, úsporou a zisky dané soustavy. Námi vypracovaná projektová dokumentace zaručí maximální soulad mezi tím, co je uvedeno v žádosti o dotaci, a realizací samotnou. Státní fond životního prostředí poskytuje dotaci na projektovou dokumentaci pro solární ohřev v podoblasti C 3.5 a to v plné výši 5.000,- Kč. SFŽP ČR proplatí dotaci na projekt a uvedené prostředky načerpáte na váš účet. Projektová dokumentace Vás tak nebude nic stát.

 


Dotace na termické solární systémy a podmínky k jejímu získání

 Typ systému  Výše podpory  
 Solární termický systém na přípravu teplé užitkové vody C 3.1  50% nákladů, max. 35.000,- Kč 
 Zpracování odborného posudku C 3.5  5.000,- Kč
 Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy  ≥   350 [kWh.m-2.rok-1]
 Minimální pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody   50 [%]
 Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury  45 [l.m-2]

 

 Typ systému  Výše podpory  
 Solární termický systém na přípravu teplé užitkové vody a přitápění C 3.2  50% nákladů, max. 50.000,- Kč 
 Zpracování odborného posudku C 3.5  5.000,- Kč
 Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavy  ≥   280 [kWh.m-2.rok-1]
 Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavy  ≥ 2200
 Minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury  45 [l.m-2]
Solární ohřev vody a přitápění: úsporné a ekologic...
ČR podporuje solární ohřev vody