4 minut/y čtení (701 slov)
Doporučené

Hasit fotovoltaiku dost dobře nejde

Solární kolektory jsou proti fotovoltaice procházka růžovou zahradou. Solární kolektory jsou proti fotovoltaice procházka růžovou zahradou.

Bojíte se požáru fotovoltaiky? Oprávněně!

Na zásahy při vzniku požáru fotovoltaických elektráren na střechách domů v současné době neexistuje přesná metodika, která by určovala nějaké předepsané postupy. Hasičům při takovém zásahu komplikuje zásah celá řada nepříjemných okolností a velice často se stává, že z důvodu ohrožení zdraví hasičů dojde k ukončení hašení objektu a zásah se už pouze soustředí na to, aby se požár nerozšířil na okolní přilehlé objekty. V konečné fázi tedy dojde ke kontrolovanému vyhoření budovy

Dochází tak bohužel nejen k nenávratným ztrátám na majetku, ale nezřídka jsou ohroženy také lidské životy.

Co je tedy hlavním úkolem zasahujících hasičů?

 • Při vzniku takového požáru musí hasiči nejprve zajistit vypnutí proudu v celém objektu. Dále musí s nebezpečím výbuchu, budovu odpojit od přívodu plynu, jehož vedení může být porušené a bezpečnostní prvky nemusí řádně fungovat. 
 • Většinou je potřeba strhnou sádrokartony a palubky, aby se mohla odkrýt jednotlivá ohniska požáru a nemohlo dojít k jeho šíření nekontrolovatelným způsobem. 
 • Zapojení FVE však bývají různá, liší se nejen technologií provedení, ale také často neodborností instalačních firem a zasahující hasiči nemusí mít přesný přehled o možnostech takového odpojení. Hasiči se také musí důrazně vyhýbat kontaktu se všemi vodivými částmi střechy, aby neriskovali zásah elektrickým proudem, který jimi může při požáru procházet.
 • Odpojení střídače sice pozastaví přívod elektřiny do budovy, nicméně sestava FV panelů na střeše ji stále vytváří a celek je tak neustále pod proudem. Řešením tedy zůstává konektory, kterými jsou série panelů propojeny rozpojit pomocí izolovaných kleští, aby se vytvořila jednotlivá pole, která již budou mít omezený výkon a nebudou životu nebezpečná. 

Hašení fotovoltaiky je průšvih!

 • Problémem zůstává přístupnost kabeláže fotovoltaických panelů a hasiči se k ní ani nemají jak dostat. Navíc samotné umístění panelů, které v mnoha případech nebývá do pravidelné série, ale různě položené na střeše objektu a celé kolektorové pole se tak stává nepřehledným. 
 • Jiným způsobem zamezení dodávky elektrické energie je zakrytí panelů materiálem, který zamezí příjem solární energie. V podmínkách vzniklého požáru je efektivní využití a možnost jak jej provést prakticky nemožné, stejně tak proražení panelů, vzhledem k množství segmentů, které pracují nezávisle na sobě.
 • Fotovoltaický panel se skládá z křemíku, hliníku a skla. Hliníková konstrukce musí být vždy uzemněna. Kabeláž bývá většinou černá, konektory jsou označeny modrou a červenou barvou dle polarizace. Za nepříznivého počasí však celá sestava dokáže pracovat i na 5% výkonu a riziko zůstává i tehdy poměrně vysoké a závažné. Jeden FV panel může vytvářet stejnosměrné napětí mezi 30-40 V podle typu. Takové napětí je považováno při hašení za bezpečné. Ve výsledku, kdy je do série zapojeno více jednotek fotovoltaických panelů a napětí se pohybuje od 500-1000 V a proud 6A už se jedná o hodnoty životu nebezpečné a smrtelné. Samotný panel je svým složením a skladbou s ohledem na použité materiály nehořlavý. Hořlavá je tedy zejména jeho kabeláž.
 • Dalším rizikem je také nestejnoměrné zatížení střešní konstrukce, která při vzniku požáru zapříčiní její pád a zamezí tím pohyb a manipulaci hasičů na střeše zachvácené požárem.

Bezpečnost a zdraví na prvním místě

 • Stejně jako v jiných případech instalace aktivních technologií na váš dům je zcela zásadním a důležitým krokem správný výběr nejen ideálních sestav, jak z kvalitativního pohledu, výběru materiálů a celkové vhodnosti pořízení, ale také zejména pečlivý výběr firmy, které nesvěřujete do svých rukou pouze svůj domov, ale zejména životy své a svých blízkých. 
 • Při pohledu na statistiky závažnosti požárů elektrických zařízení nutno podotknout ovšem, že se nevyhýbají ani renomovaným produktům společnosti pana Musca
 • Když už jakoukoliv technologii, která nám má sloužit aby nám usnadnila život využíváme, je nutné s ohledem na výše zmíněné udržovat taková zařízení v provozuschopném stavu, nepodceňovat intervaly servisních kontrol a při jakýchkoliv pochybnostech o správném provozu taková zařízení odstavit okamžitě z provozu. Netýká se to pouze elektrických zařízení v domě, zahradě, podniku nebo ve vašem vozidle. Jedná se samozřejmě i o zařízení k vytápění objektu plynem, propanbutanové vařiče nebo trouby. 
 • Také termický solární systém potřebuje pravidelnou kontrolu a prohlídku a to odbornou firmou. Proto se do jakýchkoliv zákroků na solárním vedení nepouštějte sami a neodborným zásahem se nevystavujte ohrožení vašeho zdraví a života.

 Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jak správně vybrat solární kolektor?
Jak si správně vybrat solární systém?