4 minut/y čtení (725 slov)
Doporučené

Prevence a řešení hoření fotovoltaických panelů

Solární kolektory jsou proti fotovoltaice procházka růžovou zahradou. Solární kolektory jsou proti fotovoltaice procházka růžovou zahradou.

Základní doporučení pro hasiče při hašení FVE

 1. Vyhodnoťte rizika: Hasiči by měli posoudit rizika spojená s požárem způsobeným fotovoltaickými panely a přizpůsobit své postupy podle toho.
 2. Odpojte panel od zdroje: Před zahájením hašení by měl být systém odpojen od zdroje elektřiny.
 3. Použijte vhodné hašicí prostředky: Hasiči by měli používat hašicí prostředky a techniky vhodné pro hašení požáru způsobeného fotovoltaickými panely.
 4. Ochrana hasičů: Hasiči by měli být chráněni před nebezpečím elektřiny a dalšími riziky spojenými s požárem způsobeným fotovoltaickými panely.
 5. Sledujte zbytkové nebezpečí: I po hašení by mělo být monitorováno přítomné riziko, aby se zabránilo opětovnému vznícení.

Co je tedy hlavním úkolem zasahujících hasičů?

 • Hlavním úkolem je chránit lidi, majetek a okolí před nebezpečím ohně.
 • Při vzniku takového požáru musí hasiči nejprve zajistit vypnutí proudu v celém objektu. Dále musí s nebezpečím výbuchu, budovu odpojit od přívodu plynu, jehož vedení může být porušené a bezpečnostní prvky nemusí řádně fungovat. 
 • Většinou je potřeba strhnout sádrokartony a palubky, aby se mohla odkrýt jednotlivá ohniska požáru a nemohlo dojít k jeho šíření nekontrolovatelným způsobem. 
 • Zapojení FVE však bývají různá, liší se nejen technologií provedení, ale také často neodborností instalačních firem a zasahující hasiči nemusí mít přesný přehled o možnostech takového odpojení. Hasiči se také musí důrazně vyhýbat kontaktu se všemi vodivými částmi střechy, aby neriskovali zásah elektrickým proudem, který jimi může při požáru procházet.
 • Odpojení střídače sice pozastaví přívod elektřiny do budovy, nicméně sestava FV panelů na střeše ji stále vytváří a celek je tak neustále pod proudem. Řešením tedy zůstává konektory, kterými jsou série panelů propojeny rozpojit pomocí izolovaných kleští, aby se vytvořila jednotlivá pole, která již budou mít omezený výkon a nebudou životu nebezpečná. 

FVE panely jsou z materiálů, které mohou hořet velmi intenzivně

 • Hašení těchto požárů může být velmi obtížné a náročné. Problémem zůstává přístupnost kabeláže fotovoltaických panelů a hasiči se k ní ani nemají jak dostat. Navíc samotné umístění panelů, které v mnoha případech nebývá do pravidelné série, ale různě položené na střeše objektu a celé kolektorové pole se tak stává nepřehledným. 
 • Jiným způsobem zamezení dodávky elektrické energie je zakrytí panelů materiálem, který zamezí příjem solární energie. V podmínkách vzniklého požáru je efektivní využití a možnost jak jej provést prakticky nemožné, stejně tak proražení panelů, vzhledem k množství segmentů, které pracují nezávisle na sobě.
 • Fotovoltaický panel se skládá z křemíku, hliníku a skla. Hliníková konstrukce musí být vždy uzemněna. Kabeláž bývá většinou černá, konektory jsou označeny modrou a červenou barvou dle polarizace. Za nepříznivého počasí však celá sestava dokáže pracovat i na 5% výkonu a riziko zůstává i tehdy poměrně vysoké a závažné. Jeden FV panel může vytvářet stejnosměrné napětí mezi 30-40 V podle typu. Takové napětí je považováno při hašení za bezpečné. Ve výsledku, kdy je do série zapojeno více jednotek fotovoltaických panelů a napětí se pohybuje od 500-1000 V a proud 6A už se jedná o hodnoty životu nebezpečné a smrtelné. Samotný panel je svým složením a skladbou s ohledem na použité materiály nehořlavý. Hořlavá je tedy zejména jeho kabeláž.
 • Dalším rizikem je také nestejnoměrné zatížení střešní konstrukce, která při vzniku požáru zapříčiní její pád a zamezí tím pohyb a manipulaci hasičů na střeše zachvácené požárem.

Bezpečnost a zdraví na prvním místě

 • Stejně jako v jiných případech instalace aktivních technologií na váš dům je zcela zásadním a důležitým krokem správný výběr nejen ideálních sestav, jak z kvalitativního pohledu, výběru materiálů a celkové vhodnosti pořízení, ale také zejména pečlivý výběr firmy, které nesvěřujete do svých rukou pouze svůj domov, ale zejména životy své a svých blízkých. 
 • Při pohledu na statistiky závažnosti požárů elektrických zařízení nutno podotknout ovšem, že se nevyhýbají ani renomovaným produktům společnosti pana Musca
 • Když už jakoukoliv technologii, která nám má sloužit aby nám usnadnila život využíváme, je nutné s ohledem na výše zmíněné udržovat taková zařízení v provozuschopném stavu, nepodceňovat intervaly servisních kontrol a při jakýchkoliv pochybnostech o správném provozu taková zařízení odstavit okamžitě z provozu. Netýká se to pouze elektrických zařízení v domě, zahradě, podniku nebo ve vašem vozidle. Jedná se samozřejmě i o zařízení k vytápění objektu plynem, propanbutanové vařiče nebo trouby. 
 • Také termický solární systém potřebuje pravidelnou kontrolu a prohlídku a to odbornou firmou. Proto se do jakýchkoliv zákroků na solárním vedení nepouštějte sami a neodborným zásahem se nevystavujte ohrožení vašeho zdraví a života.

 Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Jak správně vybrat solární kolektor?
Jak si správně vybrat solární systém?