8 minut/y čtení (1663 slov)
Doporučené

Jak si správně vybrat solární systém?

Rádce s výběrem solárního systému S výběrem vám rádi poradíme

Nejžádanější sestavy najdete v ceníku

 • Jestli si chcete vybrat solární systém rychle bez hlubší snahy pochopení dimenzování jednotlivých komponent, můžete si vybrat z naší stávající nabídky v sekci ceník solárních systémů. Naleznete zde nejčastěji navrhované solární systémy převážně pro rodinné domy. Systémy jsou navrhované obecným způsobem s přihlédnutím k nejčastějším způsobům instalací solárních termických soustav v České republice.
 • Pokud chcete proniknout hlouběji do zákoutí dimenzování solárních soustav, právě vám je určen níže uvedený článek, který lze označit za malého průvodce výběrem solárního systému k ohřevu teplé užitkové vody. Pokud chcete doporučit vhodný solární systém a jeho návrh nechat zcela na nás, rádi vám pomůžeme.

 Na co se při výběru zaměřit?

1. Zaměřte se na deskové kolektory, jsou lepší!

 • Podle způsobu využití lze doporučit pro jednotlivé instalace různé typy solárních kolektorů. V  99% doporučujeme instalovat solární deskové ploché kolektory, které v České republice převažují nad vakuovými trubicovými systémy. 
 • K ohřevu TUV jsou sestavy solárních systémů na bázi deskových kolektorů vhodnější volbou. Deskové kolektory lze využít jak k solárnímu ohřevu vody, tak je lze uplatnit i v instalacích k přitápění objektů. Tyto sestavy mají vysokou účinnost, nedosahují vysokých stagnačních teplot, svojí vahou nepřetěžují střešní konstrukci, mají vysokou životnost (až 30 let), vyznačují se bezproblémovou funkčností, jsou nenáročné na provoz a vady se na nich vyskytují pouze ve výjimečných případech
 • Pokud Vás zajímají rozdíly mezi deskovými a vakuovými kolektory, můžete si přečíst článek o srovnání vakuových a deskových kolektorů.
...

Jak správně vybrat solární kolektor?

Solární kolektor je motor celého solárního systému. Solární kolektory jsou alfa a omega celého solárního systému.  Vybíráme je podle toho na co je chceme použít.
 • Nutno podotknout, že všechny instalace řešící primárně snížení nákladů na otopný systém, jsou ve svém základu finančně náročnější a jejich návratnost se tak značně prodlužuje. Doporučujeme tedy zákazníkům primárně řešit solární ohřev vody, neboť právě tato investice se vyplatí nejvíce a nejrychleji se vrátí v podobě úspor při spotřebě elektrické energie, plynu, uhlí apod.

2. Jak vybrat bojler k solárnímu systému?

Napoví Vám stávající bojler, jeho velikost a způsob ohřevu

Vyberte vhodné místo pro bojler
 • Velikost solárního zásobníku je jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivní komfortní využití solárního systému, výši úspor za ohřev TUV a návrh solárních kolektorů.
 • Při výběru velikosti bojleru se orientujte objemem vašeho stávajícího bojleru. Sami nejlépe víte, zda vám objem bojleru dostačuje.
 • Vzhledem k tomu, že solární bojlery jsou napojeny na ohřev elektrickou topnou patronou, plynem apod., doporučujeme přihlédnout k tomu, jaké skutečné množství vody denně ohříváte a jaká je její skutečná spotřeba.
 • Významnou roli hraje počet obyvatel domácnosti. Samozřejmě, že čím početnější rodina, tím vyšší náklady spojené s ohřevem TUV.
 • Pro navržení správné velikosti solárního zásobníku kalkulujeme s 50l ohřáté vody na osobu a den. Přihlédnout by se mělo také k umístění zásobníku, neboť jinou tepelnou ztrátu bude mít zásobník umístěný na půdě domu, jinou v technické místnosti, garáži, sklepě a podobně. S vyšší očekávanou tepelnou ztrátou se přikláníme k volbě objemově většího bojleru. Samozřejmě, že závisí také na tom jak jste zvyklí s vodou šetřit.
 • Objem solárního zásobníku by měl být 1.5 až 2x větší oproti vašem stávajícímu bojleru. Je to proto, že v topnou sezónu jsou solární bojlery alternativním způsobem (rozuměj elektrikou, plynem, kotlem na TP) dohřívány pouze v jeho horní části. Zvolíte-li tedy solární zásobník o velikosti 300 l a dohřev je řešen např. elektrickou topnou patronou, skutečné množství vody, které dohřejete elektřinou je cca 150 l. Pokud byste ohřáli plynem, elektrikou, kotlem na TP celý zásobník, solární kolektory nebudou mít kam přenášet tepelnou energii získanou ze slunečního záření. Ohřejete-li však alternativním způsobem pouze horní část bojleru, stále zde zůstává dostateční množství studené neohřáté vody, kterou mohou dohřát sluneční kolektory.
 • Solární systém ohřívá vody v topnou sezónu na maximum svého možného výkonu v souvislosti s dopadem slunečního záření. Pokud je slunce nedostatek, solární systém alespoň předehřeje vodu pro její dodatečný dohřev alternativním zdrojem. V období mimo topnou sezónu se zase o ohřev vody stará pouze solární systém a dohřívá celý objem solárního zásobníku na požadovanou teplotu.

Solární bojlery aneb jak ohřejete vodu, když nebude svítit?

 • Solární zásobníky se dodávají v různých variantách. Jako primární je vždy uvažován ohřev solárním systémem, alternativně lze zvolit dohřev elektrickou topnou patronou, plynovým kotlem, kotlem na TP, krbovou vložkou, tepelným čerpadlem apod. Plynový kotel dokáže zpravidla vodu ohřát při vyčerpání zásobníku velmi rychle. Podobně na tom budete pokud dohříváte zásobník kotlem na tuhá paliva a aktuálně topíte.
 • V případech alternativního dohřevu elektrickou topnou patronou, obzvláště tedy u solárních zásobníků s jedním výměníkem (solárním) přistupujeme ke spotřebě teplé vody důsledněji a zbytečně neplýtváme. Vycházíme především z faktu, že elektrická topná patrona ohřívá vodu v bojleru o něco pomaleji. Většina rodinných domů také využívá k ohřevu vody levnější tarif tzv. noční proud, který zpravidla běží 8 hodin denně, ale jen v určitý čas. Ti z vás, kteří mají nyní elektrické bojlery však o nic nepřijdou, většinou se chovají ke spotřebě vody tak, jak byli zvyklí u elektrických bojlerů.

3. Plocha kolektorů, lokalita, orientace, sklon - všechno má na něco vliv

Platí pravidlo, že čím větší solární systém, tím vyšší investice. Při dobrém plánování a očekávané spotřebě TUV se mohou velké solární soustavy vracet stejně efektivně jako menší solární systémy.

Kolik panelů budu potřebovat k ohřátí vody?

Solárním kolektorům by nemělo nic stínit
 • Počet solárních kolektorů je závislý na ploše 1 solárního kolektoru. Nejčastěji se montují solární systémy osazené kolektory o ploše 2.0m2 – 2,5m2 a počtu 2-3 ks. Počet kolektorů je závislý na objemu ohřívané vody, lokalitě, orientaci a sklonu. Proměnnou v této věci je počet obyvatel, kdy můžeme dopředu kalkulovat třeba s dospívajícími dětmi, které v budoucnu nebudou nadále sdílet stejnou domácnost. Naproti tomu jinak volíme sestavu pro mladou rodinu s dětmi, složené především z ženského pohlaví, které mohou více inklinovat k větším nárokům na hygienu a tím potažmo větší spotřebu teplé užitkové vody. Stejně tak se ale hodí solární systém i pro starší páry, které chtějí spořit nebo ohřívají vodu v kombinovaném bojleru a z jakýchkoliv důvodů je pro ně tento dohřev vody od jara do podzimu značně obtěžující.
 • Samozřejmě, že menší počet kolektorů bude mít vyšší využitelný zisk z celé solární soustavy, neboť z nich takzvaně vyždímeme maximum možného při ohřevu TUV. Dohřev takových soustav bude ekonomicky náročnější, než u systémů mírně naddimenzovaných.
 • Mírně předimenzované solární systémy budou mít menší měrný zisk kolektorového pole, avšak jejich % pokrytí bude větší a ohřev vody bude probíhat rychleji.
 • Pokud plánujte žádat dotaci na solární systémy, je třeba aby plocha kolektorového pole odpovídala určenému objemu ohřívané vody. Plocha kolektorů nám udává celkový zisk solární soustavy s přímým vlivem na servisní intervaly solárního systému. U solárních soustav o větších kolektorových polích lze očekávat častější stagnace.
 • Lokalita hraje určitou roli při návrhu solárního systému hlavně při volbě plochy solárních kolektorů. Je zřejmé, že lokality s větším slunečním svitem budou mít pozitivní vliv na výkon solárního systému. Jiný využitelný výkon solární soustavy naměříme v Aši a jiný např. v okolí Znojma. Všechny tyty parametry by měly být brány v potaz při návrhu solárního systému.

Naše solární systémy Vaší peněžence uleví!

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Směr a sklon kolektorů - mýty a fakta

 • Sklon solárních kolektorů a jejich odklon od jižní strany se promítne ve výsledcích tepelných zisků. Obecně platí, že solární kolektory lze instalovat ve sklonech od 15 do 60 stupňů. Vyšší nebo naopak nižší sklon znamená určitou % ztrátu tepelných zisků.
 • Odklon solárního systému, kolektorů od jihu má ještě větší vliv na jeho výkon, než sklon. Obecně platí, že čím více se odkláníme od jižní strany, tím bude výkon nižší. Solární systémy lze montovat od východní až po západní stranu, ideální je však stále jižní orientace. Pokud bychom měli volit mezi východem a západem, je lepší upřednostnit západní stranu. Zapadající slunce má vyšší intenzitu, než vycházející a odpadá možnost dopoledních mlh s přímým vlivem na dopadající sluneční záření na solární systém.
 • Za ideální variantu považujeme odklon od jižní strany 15° JZ a 35°sklon. Jiný odklon a jiný sklon znamená určitou % ztrátu oproti upřednostňované variantě. Pokud je orientace vašeho domů jiná, než výše uvedená i tak se nejedná o žádnou tragédii, tepelné ztráty jsou v řádu jednotek%. To samé platí i o instalaci solárních kolektorů a jejich sklonu vůči rovině.
 • Pokud si nejste jisti jaký solární systém je pro Vás vhodný, je vhodnější se poradit. Po konzultaci s Vámi a obeznámení patřičných informací, navrhneme nejvhodnější solární sestavu.

4. Kudy natáhnout potrubí k panelům?

 • Trasa solárního potrubí je závislá na možnostech každé konkrétní instalace. Zpravidla je potrubí nataženo skrze střešní krytinu do podkroví a tudy vhodným prostupem až k čerpadlové jednotce, která je napojena na solární bojler. Pokud to situace umožňuje lze potrubí táhnout např. starým nevyužitým komínem, při vnitřní stěně domu, po fasádě, v podbití. Když jsou kolektory umístěny na přilehlém objektu lze potrubí táhnout v zemi až do technické místnosti rodinného domu.
 • Vždy platí, že čím kratší délka potrubí od solárních kolektorů, tím lepší bude přenos tepelné energie a nižší tepelné ztráty.

Co dodat?

Je třeba asi uvědomit, že ohřev vody solárními kolektory je velmi levný. Je tak levný, že snižovat spotřebu vody kvůli ceně ohřevu již postrádá smysl. Čím více vody spotřebujete, tím dříve se vám vaše investice vrátí. Pravdou zůstává, že náklad na ohřev vody je minimální, avšak větší spotřeba znamená vyšší poplatky za vodné a stočné.

Na solární ohřev vody lze čerpat dotace z různých dotačních programů. Instalace provádíme na klíč po celé ČR a rádi Vám navrhneme ideální variantu solárního systému pro Vaši nemovitost.

Pokud vás článek zaujal, sdílejte ho prosím dál 

Prevence a řešení hoření fotovoltaických panelů
Má váš solární systém správný tlak?

Související Články