7 minut/y čtení (1475 slov)
Doporučené

NZÚ Light- solární ohřev vody za kačku: výhra nebo past?

solarni-ohrev-vody-za-korun_20240128-163335_1

Než se rozhodnete pro solární ohřev vody, přemýšlejte!

I když máte nárok na dotaci, je třeba řádně vybrat realizační firmu . V tomto článku se budeme zabývat důležitostí výběru správné realizační firmy pro solární ohřev vody. I přesto, že máte nárok na dotaci, buďte obezřetní. Je nutné pečlivě vybírat mezi firmami nabízejícími produkty, na které se vztahuje dotace z programu Nová zelená úsporám a zejména Nová zelená úsporám Light. 

NZÚ LIGHT: různorodost potřeb u solárního ohřevu vody

Tento dotační program nabízí možnost získání dotace pro různé skupiny obyvatel, včetně důchodců, sociálně slabších a rodin pobírajících příspěvky na děti. Bohužel se však podmínky tohoto programu odvíjejí od jeho původního účelu, kterým bylo podpořit důchodce a snížit jejich závislost na energetických zdrojích.

Nepoměr mezi potřebami a požadavky

Je zřejmé, že potřeby rodin s dětmi, sociálně slabších a důchodců se v oblasti solárního ohřevu vody liší. Nicméně, podmínky pro získání dotace jsou stejné, zejména co se týká instalovaného výkonu solárního systému. Tyto požadavky jsou přizpůsobeny potřebám důchodců, kteří obývají domácnosti do max. 2 osob, nikoliv však rodinám s dětmi.

Solární kolektory a solární panely, které nemusí ohřívat vodu

Pro ilustraci, minimální požadavky na instalaci absorpční plochy kolektoru u termiky jsou 1,8 m2. Tyto požadavky jsou výrazně nižší než reálné potřebné instalační plochy solárních systémů, které jsou navrženy pro rodiny s dětmi. Například naše nejmenší solární sestava pro 2 až 4 osoby má absorpční plochu 3,86 m2, což je více než dvojnásobek minimálních požadavků. Požadavky na fotovoltaické systémy k ohřevu vody jsou u NZÚ Light min. výkon 2 kWp.

V našich očích nám tak podmínky na instalace FVE panelů nemusí generovat skutečný profit pro majitele nemovistostí a to samé nabízí dotační titul i u termických solárních systémů. Ať se nikdo nehněvá, ale instalace 1 solárního kolektoru o minimální absorpční ploše 1,8 m2 je hovadina. Páni, úředníci, nezlobte se, ale my nebudeme instalovat 1 solární kolektor o ploše 1,8 m2! Nemohli bychom zákazníkovi s nejlepším vědomím a svědomím tvrdit, jak úžasně to bude fungovat.

Stejně vnímáme i minimální požadavky na instalace fotovoltaických systémů k ohřevu vody.

Jsou dotace na ohřev vody vyhozené peníze?

Za těchto okolností zdůrazňujeme, že instalace a dotování takových solárních systémů je jak znevažování práce instalatérských firem (těch skutečných) tak bezbřehé hýření finančních prostředků v rámci dotačních programů. Nutno podotknout, že dotační prostředky přidělované vlastníkům nemovitostí pochází z prodeje emisních povolenek, které my všichni platíme jako část faktury za elektřinu. Byt nevědomě, všichni se podílíme na hýření veřejných prostředků díky neefektivně nastaveným dotačním podmínkám.

Kdy přijde změna v NZÚ Light? Buďte přísnější!

Bohužel neočekáváme, že by mohlo dojít v programu NZÚ Light k nějaké zásadnější změně, která by přispěla ke změně kurzu. Jako majitel firmy, která instaluje solární termické kolektory bych přál tvůrci podmínek dotačního programu, aby si nechal naistalovat solární systém k ohřevu vody s plochou 1,8m2. Úplně nejlepší by bylo, kdyby spadal do sekce žadatele z důvodu čerpání příspěvků na děti a jednalo se o rodinu se 3 dětmi. Pro 5 osob, 2 dospělé a 3 děti je instalace takovéhoto systému výsměchem a každá realizační firma si toho musí být velmi dobře vědoma. Poté by nám mohl šťastný majitel solárního systému na ohřev vody říci, jak je se solárním systémem spokojený.

Jaký je rozdíl mezi solárním pokrytím 7% a 58%?

Odpověď zní solární systém za 1 korunu, anebo solární systém na který přispějete určitou částí svých finančních prostředků.

Co se smí? 5 osob a instalace k ničemu...

Aktuálně lze získat dotaci na solární kolektor o ploše 1,8 m2 a instalovat ho pod 90st. s 90st. odklonem od jihu. Pro 5 osob to znamená roční pokrytí tepla potřebného na ohřev TUV v řádu jednotek procent. Přesněji 7% dle aktuálních výpočtů bilančních tabulek SFŽP ČR. Celkový využitelný zisk takového systému je cca 325 kWh/ rok. Při ceně 6 korun za kilowatt tak uspoříte okolo 1950,- Kč ročně.

5 osob, 1 kolektor, špatný sklon a odklon

Minimální požadavek v programu NZÚ Light FVE je 2 kWp

Pro rodinu se 3 dětmi je solární fotovoltaický systém o takovém výkonu pramálo užitečný. Dle bilančních tabulek (za předpokladu výše uvedeného způsobu instalace) lze dosáhnout úspory pouhých 13% při pokrytí potřeb tepla na ohřev vody. Jinými slovy takto efektivní řešení dokáže ohřívat plnohodnotně vodu měsíc v roce. 1 Měsíc ze 12. Jak je vidět, instalovat na rodinný dům takové řešení a podporovat jej štědrou dotací 90.000,- Kč nedává vůbec žádný smysl.

Samozřejmě, že lze dosáhnout i vyšších zisků. Závisí to především na realizační firmě, jak ta se postaví k dimenzování dané solární sestavy. 

2 kWp výkonu, špatný sklon a odklon

Vyberte si naši firmu a získejte funkční solární systém

Při umístění solárních kolektorů do 15st. od jihu se sklonem 30st. dostaneme zcela jiné hodnoty. Navržený systém bude mít 3 solární kolektory o celkové ploše 5,49 m2. Výsledkem bude pokrytí potřeb tepla k ohřevu TUV 58%. Celkový využitelný zisk solárního systému cca 2576 kWh/ rok. Toto odpovídá úspoře cca 15.456,- Kč ročně při ceně 6,- Kč za jednu kWh.

Solární systém může vygenerovat 7%, 13% nebo rovnou 58% z potřebné energie na ohřev vody. Chcete li jinak, je to minimálně 8 x větší využitelnost daného solárního systému. Jak vidíte všechno závisí na realizační firmě. 

Správně navržený termický systém k ohřevu vody

Rozhodnutí pro důchodce

Pro důchodce se vyrojily řešení ohřevu vody známé jako ,, za korunu,,. Toto řešení je ovšem velmi krátkozraké a bezpochyby ten kdo vyhrává je realizační firma. Důchodce tak zpravidla svoji nemovitost ani nijak nezhodnotí, protože dané řešení není odkazem pro potomky, budoucí vlastníky. Ti sami budou muset opětovně řešit způsob ohřevu vody, který bude efektivní a odpovídat jejich potřebám. Důchodci, kteří chtějí ušetřit na ohřevu vody a chápou, že kvalitní a funkční solární systém nelze získat za korunu, mohou využít řešení naší firmy, která jsou navržena s ohledem na jejich potřeby. 

Nešťastné řešení pro sociálně slabší a rodiny pobírající příspěvky na děti

Pro sociálně slabší a rodiny pobírající přídavky na děti mohou být levné solární systémy, které nejsou dostatečně výkonné, nešťastným rozhodnutím. Tato řešení svými požadavky nezohledňují potřeby na pokrytí tepla solárním systémem a mohou více prospět firmě provádějící instalaci, než samotným uživatelům.

Nedostatečné zohlednění skutečných potřeb

Zdá se, že tyto podmínky byly nastaveny s ohledem na možnost instalace fotovoltaických panelů na ohřev vody, aby minimální požadované výkony na instalované sestavy byly stejné. Jak u termických solárních systémů na u fotovoltaických. Tyto přístupy nespravedlivě upřednostňují fotovoltaické panely s minimální účinností na úkor termických solárních systémů pro ohřev vody, které pokud jsou správně dimenzované dokáží ohřát vodu velice efektivně a přinést do rodinného domu finanční úspory v řádu tisíců až desetitisíců korun v závislosti na instalovaném zařízení. Proč říkáme na úkor termiky? Protože firmy zabývající termiku jsou nepřímo nuceny nabízet podobně nefunkční sestavy na ohřev vody jako u FVE, aby byly konkurence schopné.

Důsledky nesprávného výběru firmy a případná rizika

Je důležité si uvědomit, že výběr firmy pro instalaci solárního systému může mít zásadní vliv na výsledný výkon a efektivitu systému.

V posledních letech objevila spousta nepoctivých firem, převážně s vidinou rychlého zisku. Nelze tak od nich očekávat nějaké fundované řešení ohřevu teplé vody, které bude odpovídat potřebám rodin. Většina těchto firem nemá zkušenosti a historii v oboru. Řešení, která nabízejí, neodpovídají skutečným potřebám, ale spíše slouží k zisku firmy. Firmy se ženou za ziskem, umístí své solární panely kamkoli, klidně i na severní stranu, bohužel. Tyto řádky se nám nepíší lehce, protože ještě před 2-3 lety bylo takovéto hrubé porušování instalačních zásad nemožné, nyní je to každodenní praxe.

Toto může vést k problémům v budoucnosti, zejména pokud budou potřeba servisní zásahy. Nelze si nechat naistalovat solární systém k ohřevu vody a už dopředu počítat s tím, že řešení známé jako ,, za korunu,, nebudete mít v budoucnu kde reklamovat, případně bude obtížné na takovéto zařízení hledat firmu, která by prováděla jeho řádný servis. 

My to děláme jinak! Solární systémy co fungují

Než si pořídíte solární systém, je důležité si uvědomit, co skutečně chcete. Chcete systém za korunu, který nepokryje vaše potřeby, nebo chcete kvalitní solární systém, který vám přinese skutečné úspory a bude sloužit vaší domácnosti dlouhodobě? Je třeba si to dobře rozmyslet a nevybírat firmu jen podle ceny, ale také podle kvality a zkušeností.

Po mnoho let provádíme montáže montáže solárních systémů na ohřev vody po celé ČR. Vždy byly solární systémy navrhovány s ohledem na potřebu vlastníků nemovistosti a nikdy jinak. I přesto , že dotační program Nová zelená úsporám Light zohledňuje více kvantitu nad kvalitou, my stále zůstáváme věrni své profesi

Námi dodávané solární systémy ohřívají vodu a slouží svému účelu. Umísťování solárního systému a jeho instalaci provádíme s nejlepším vědomím a svědomím

Naše solární systémy jsou navrhovány s ohledem na potřeby zákazníka a ne s ohledem na splnění minimálních podmínek dotačního programu. 

Máte zájem o solární ohřev? Jsme k Vašim službám

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Jak to vidí AI? Pořiďte si termický solární systém...
Od 17.ledna 2024 se přitvrzuje u FVE na ohřev vody