7 minut/y čtení (1487 slov)
Doporučené

Od 17.ledna 2024 se přitvrzuje u FVE na ohřev vody

Zmeny-v-programu-NZU-Light-2024--Solarni-ohrev-vody Změny v programu: Solární systém za korunu

Stop nefunkčním FVE systémům na ohřev vody

Příjem žádostí v programu NZÚ Light byl obnoven 17. ledna 2024, po krátké přestávce od 7. prosince 2023. Došlo ke změnám v podmínkách některých typů dotací, hlavně pak u solárních systémů pro ohřev vody. Tato změna byla zapotřebí zejména kvůli nekalým praktikám některých firem z oblasti fotovoltaického ohřevu vody, na které jsme upozorňovali v našem předešlém článku.

Ministr životního prostředí Petr Hladík uvedl, že se setkali s nabídkami, které slibovaly ohřev teplé vody pro seniory za symbolickou cenu, avšak v praxi instalace často chyběly ovládací prvky a nedocházelo k výměně topných těles v bojleru. Dále se hojně montovaly systémy s nedostatečným výkonem pro ohřev vody. To znamenalo, že energie z fotovoltaických panelů nemohla být efektivně využita pro ohřev vody.

Bohužel je zřejmé, že některé společnosti zneužívají situaci obzvlášť zranitelných skupin obyvatel. Tyto firmy nabízejí solární systémy pro ohřev vody, které ve skutečnosti přinášejí pouze zanedbatelné úspory energie. Navíc využívají stávající bojlery s nevhodným topným tělesem, což minimalizuje efektivitu ohřevu vody z fotovoltaických panelů, jak upozornil Petr Valdman ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Pozor na falešné poradce!

Nekalé praktiky se ovšem neobjevily pouze v oblasti solárního ohřevu vody. Ředitel SFŽP Petr Valdman také varoval před nekalými praktikami některých firem, které se také vydávaly za poradce EKIS a MAS. Rozlišení skutečných poradců lze ověřit na webu: Poradenství NZÚ

Mění se podmínky u FVE ohřevu vody. Už to prasklo...Nehřeje

Zatím co podmínky pro výkon termického ohřevu vody v tomto programu zůstaly beze změny u fotovoltaického ohřevu vody se změnil minimální požadovaný výkon z 1,5 kWp na 2 kWp, což není až tak významný rozdíl. 
O něco větší efekt by mohla mít změna, kdy při instalaci FVE panelů bez bojleru bude nově výše dotace snížena na 60 000,- Kč. Pokud se bude jednat o kompletní sestavu s bojlerem bude výše dotace stále 90 000,- Kč. 
Snížení dotace bude eliminovat snadný zisk doposud nepoctivých firem. Nicméně se domníváme, že ani tyto kroky nejsou dostatečné. Veškeré tyto změny, kroky ze strany SFŽP ČR, vnímáme jako snahu ochránit případné majitele solárních systémů na ohřev vody před nabídkami neseriózních firem s nefunkčními produkty. Primárně je však třeba majitele nemovitostí řádně informovat o výhodách a nevýhodách jednotlivých solárních systémů určených k ohřevu teplé užitkové vody.

Nově je povinnou součástí solárního systému ochrana proti opaření horkou vodou ze zásobníkového ohřívače. Tato novinka má základ v FVE připojeních, kdy mohlo docházet k nahřívání zásobníku vody bez teplotní regulace. Vše je samozřejmě v závislosti na konkrétní instalaci a nelze paušalizovat.

Je také důležité zajistit, že solární systém bude využívat efektivně instalované FVE panely. Systém musí být navržen tak, aby v maximální možné míře využíval energii z fotovoltaických panelů k ohřevu vody, a to minimálně na 75% z celkového dostupného výkonu panelů. 

Systém musí zajistit automatické připojení náhradního zdroje ohřevu vody v období, kdy solární fotovoltaický systém nedokáže zajistit ohřev vody na minimální nastavenou úroveň teploty vody. Na instalované zařízení musí být vyhotovena revizní zpráva dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a to i v případech, kdy instalace nepodléhá revizi dle výše uvedeného nařízení.

Fotovoltaické panely mají své opodstatnění na výrobu elektřiny a na ohřev vody se doposud takřka nevyužívaly. Podnítil to až dotační program NZÚ Light, který umožnil fotovoltaickým firmám vidinu snadného zisku. 

Podle Československé společnosti pro sluneční energii je „pálení elektřiny do vody" neefektivní a pro ohřev vody doporučují fototermické solární kolektory. 

U fotovoltaického ohřevu se jedná o méně účinnou dvojí konverzi energie – ze slunce na elektřinu a poté opět do topného tělesa na tepelnou. Když se člověk pokusí vyhledat informace o nabídkách fotovoltaického ohřevu vody na internetu, všimnete si výrazných rozdílů mezi různými nabídkami. Co je ještě zajímavější, člověk může zjistit, že ceny fotovoltaických systémů na ohřev vody o podobných výkonech se mohou výrazně lišit. Pokud se má jednat o funkční systém tak většinou ceny přesahují i 200 tisíc korun, ani tyto nabídky ovšem často nezahrnují bojler. Tudíž se vám může investice zásadně prodražit o desítky tisíc kvůli vodo-topenářským pracem při pořizování a zapojení nového bojleru a propojením s jiným stávajícím zdrojem ohřevu.

Dalším aspektem je doba udržitelnosti, po kterou jste povinni udržovat vámi zvolený zdroj OZE. Tato doba je stanovena na 5 let ode dne doložení dokončení realizace.

Změny v tom, kdo může NZÚ LIGHT čerpat

Dříve mohli o dotace na různé úpravy domů zažádat pouze senioři, lidé s třetím stupněm invalidity a domácnosti s příspěvkem na bydlení. Muselo se jednat o rodinné domy s trvalým pobytem žadatelů. Nyní se nově o dotace mohou ucházet i rodiny s přídavkem na děti, což znamená, že možnost žádat o dotace se rozšíří pro zhruba dalších 100 000 domácností.

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů (dále rekreačních objektů určených k trvalému bydlení, a vlastníky bytů nebo podílů v bytovém družstvu) kteří patří do kategorie seniorů, invalidních důchodců 2. a 3.st nebo lidí pobírajících příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Podmínkou je, aby žadatelé vlastnili nemovitost a měli v ní trvalý pobyt déle než od: 12.9.2022.

V případě, že jste důchodcem a vlastníte nemovitost společně s někým jiným, například s rodinným členem nebo spoluvlastníkem, který s vámi nežije trvale, můžete stále podat žádost o účast v programu NZÚ Light. V tomto případě budete muset doložit čestné prohlášení, že daný spoluvlastník nebo člen domácnosti žije jinde a souhlasí s vaším záměrem čerpat dotace.

Do kdy bude dotační program NZÚ Light trvat?

Žadatelé budou moci podávat žádostí do konce roku 2024 nebo do vyčerpání dostupných finančních prostředků. V případě rychlého vyčerpání těchto prostředků je SFŽP připraven přidat další prostředky financování, aby bylo možné pokračovat v příjmu žádostí bez přerušení.

Další paskvil v NZÚ Light u solárního ohřevu

Problém je zcela zřejmý například u solárního ohřevu. Copak lze sjednotit nároky na ohřev vody pro seniory a rodiny s dětmi?!

Samozřejmě, že nelze. Tímto se dává prostor pro pokračování zneužívání dotací ve prospěch firem namísto koncového zákazníka. Podmínky NZÚ Light jsou u ohřevu vody nastaveny pro seniory. Převážně se počítá s objemem ohřáté vody při spotřebě 40 l/ osoba/ den. Za těchto podmínek může žádat i rodina s 3 dětmi pobírající přídavky na děti dotaci na solární systém, který je v sestavě s 2 kWp výkonem FVE. Zákazníkovi to dobro nepřinese, neboť právě takovýto systém je dimenzován pro 1- 2 osoby. Správné dimenzování solárních systémů tak zůstává pouze na realizační firmě. 

Po zkušenostech z první vlny FVE ohřevu je zřejmé, že těchto nedostatků řada firem zneužila ve svůj prospěch. Z tohoto důvodu také došlo k novým podmínkám NZÚ Light. Je zřejmé, že je to ovšem stále málo. Rodiny s dětmi pobírající příspěvky na bydlení tak budou odkázány na ,, nejlepší vědomí a svědomí,, realizační firmy.

Rok 2013 byl úžasný v tom, že se spustil program Nová zelená úsporám. Tento program byl vázán u solárního ohřevu vody na: měrný zisk solárního systému, % pokrytí, výkon z absorpční plochu kolektoru. Dnes se od většiny podmínek upouští vytrácí se ona smysluplnost realizovaných opatření. Kvalitu postupně nahrazuje kvantita. Můžeme se jen domnívat, že jsou to důsledky Green Dealu EU.

Varujeme my, varuje SFŽP ČR, varují černé ovce......

Buďte proto obezřetní před nabídkami, které jsou za korunu nebo podezřele nízkou cenu. Takovéto systémy zpravidla nefungují nebo fungují pouze minimálně! Nejen že často téměř nic neušetří ale také se tím připravíte o možnost znovu v budoucnu čerpat dotaci v dané oblasti obnovitelných zdrojů energie (v tomto případě ohřev vody). Proto je důležité takovéto rozhodnutí pečlivě promyslet. Investice do kvalitního systému s dlouhou životností se stává mnohem výhodnější. 

Solární ohřev vody? Termika je a bude vždy lepší než FVE!

Kvalitní termické systémy na ohřev vody mají nejen mnohem vyšší účinnost než FV panely, ale vynikají zejména svou dlouho životností, která bývá až 30 let.
Dále se pro termický solární ohřev vody jeví jako vhodnější propojení s dalšími zdroji energie např. stávající kotel na plyn, kotel na tuhá paliva atd. Nebudete tak třeba muset využívat k dohřevu vody drahou elektřinu v období, kdy není schopen FV systém bojler ohřát. 
Také nemusíte ohřívat vodu která má z řádu/studny teplotu okolo 10 °C i nižší, ale může být různě v přechodných obdobích předehřáta např. na 40 °C a vy dohřejete svým zdrojem energie už jen tento rozdíl na požadovanou teplotu bojleru. 
Pokud se ovšem rozhodnete pro dohřev solárního zásobníku elektřinou nemusíte mít strach z toho, že budete ohřívat celý objem solárního zásobníku. Vzhledem k umístění el. topné patrony v ½ zásobníku budete nahřívat elektřinou pouze polovinu. 
Dále díky své tepelné izolaci a většímu objemu dokáže solární zásobník naakumulovat a udržet více teplé vody než běžný el. bojler. 
Zásobník dodávaný k termickým systémům je vlastně takový ,, akumulátor tepelné energie ''.

Zapomeňte na klišé: Naše solární systémy jsou bezkonkurenční pro ohřev vody!

Máte zájem o solární ohřev? Kontaktujte nás

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

S 15 lety zkušeností a tisíci úspěšnými instalacemi jsou naše solární systémy dokonalým řešením.

NZÚ Light- solární ohřev vody za kačku: výhra nebo...
Cizí firma neplní sliby? Požadujte vrácení zálohy ...