2 minut/y čtení (419 slov)

Podporované projekty v programu NZÚ

Podporované projekty v progamu NZÚ 

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. 

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů. 

Podporuje 

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří) 
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy) 
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností 
 • Solární termické a fotovoltaické systémy 
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku 
 • Využívání tepla z odpadní vody 
 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) 
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu 
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů… 

Na příspěvek dosáhnete i v případě, pokud plánujete jen menší energetické úpravy domu (například výměnu oken či dveří, či částečné zateplení). V závislosti na energetické úspoře můžete uspořit až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Inspirujte se na konkrétních projektech podpořených dotací z NZÚ. 

Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance). 

Jak požádat o dotaci 

Žádosti je možno podávat pomocí online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Podat je můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace. 

V současnosti získáte příspěvek na: 

 • zateplení rodinného domu 
 • výstavbu rodinného domu 
 • nákup rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností 
 • nákup bytu v bytovém domě s velmi nízkou energetickou náročností 
 • pořízení nebo výměnu zdrojů energie 
 • snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů v Praze 
 • výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností v celé ČR 

Zdroj: SFŽP ČR 


Zajistíme Vám dotaci 40.000,- na solární systém, chcete?

Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.

 


 

Zelená dohoda - modernizační fond
Prodloužení termínů - SFŽP ČR