2 minut/y čtení (333 slov)

Zelená dohoda - modernizační fond

Modernizační fond- Zelená dohoda

Jak podpořit přechod Evropské unie na klimaticky neutrální společenství? Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, který umožní investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky. 

Modernizační fond: Podpora udržitelných technologií i nástroj Zelené dohody 

Modernizační fond, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030, se zaměřuje v perspektivě udržitelných technologií především na tyto prioritní oblasti: 

  • výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů
  • energetická účinnost
  • zařízení pro akumulaci a distribuci energie

Evropská komise rovněž uvádí Modernizační fond ve strategickém balíčku opatření nazvaném Zelená dohoda. Tento dokument představila Evropská komise koncem roku 2019 a Modernizační fond je zde představen jako jeden z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. 

Modernizační fond v České republice 

Implementace Modernizačního fondu bude v České republice probíhat prostřednictvím několika samostatných programů, v rámci kterých budou stanoveny konkrétní formy a podmínky podpory. Nastavení těchto programů je aktuálně předmětem intenzivních vyjednávání a diskuzí. 

Jaká je alokace Modernizačního fondu? Podíl prostředků z Modernizačního fondu činí pro Českou republiku 15,6 %. Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž výnosy z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES (tzv. derogační povolenky) a 50 % výnosů z povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2003/87/ES (tzv. solidární povolenky). Celková částka, která je dostupná pro Českou republiku při současných cenách emisních povolenek, je přibližně 120 miliard korun. 

Státní fond životního prostředí implementuje nový Modernizační fond 

Státní fond životního prostředí České republiky byl v rámci zákona o obchodování s emisními povolenkami stanoven jako příjemce prostředků z Modernizačního fondu a bude plnit roli zprostředkovatele tohoto finančního mechanismu. 

Zdroj SFŽP ČR 


Už jste uvažovali o solárním systému?

Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.

 


 

 

Dotační program Dešťovka
Podporované projekty v programu NZÚ