4 minut/y čtení (768 slov)
Doporučené

Prostupy pro solární systémy

Individuální řešení prostupu Když je třeba, prostup krytinou vyrobíme

Špatný prostup je dřív nebo později průšvih!

V praxi, při servisních zásazích se velice často setkáváme s technicky nesprávným zhotovením prostupů střešní krytinou pro potrubí k solárním kolektorům.

 • Je to dáno jednak méně zkušenými zhotoviteli, jednak neznalostí dané tématiky. Často jsou to právě nepříliš erudovaní zhotovitelé, kteří montují konstrukci pro solární kolektory a zajišťují si prostupy pro potrubí k solárním kolektorům. Neznalost pramenící z malého počtu realizací (nezkušenost), neochota učit se novým věcem a finanční úspora na doplňkovém materiálu jsou hlavní příčinou zatékání do střešního pláště a jeho znehodnocování.
 • Prostupy střešní krytinou jsou jedním z ukazatelů zručnosti řemeslníka, kterému jste se rozhodli zadat zakázku na realizaci solárního systému. Než se rozhodnete komu zakázku zadáte, myslete na to, že umístěním kolektorů na střechu se pod kolektory minimálně 10 – 20 let nepodíváte. Nejideálnější je osobní dohled při realizaci samotné.

Jak udělat prostup betonovou krytinou? Snadně!

Větrací taška
 • Jak montáž solárních kolektorů, tak zhotovení prostupů je na tomto typu střechy nejjednodušší. Na našem trhu se zpravidla nejčastěji vyskytují betonové střešní krytiny KM Beta, Bramac apod. Prostup pro solární potrubí lze vytvořit vylomením plastové mřížky ve větrací tašce. Pokud je třeba, lze použít 2 větrací tašky, jak pro přívod, tak odvod potrubí. U betonových krytin jsou však zpravidla větrací otvory dostatečně velké pro obě potrubí.
 • Pokud vznikne nějaký volný prostor mezi taškou a potrubím, lze jej vyplnit dodatečnou izolací.
 • )Na obrázku je betonová větrací taška KM Beta, kterou lze použít jako prostup pro solární potrubí.

Na pálené střeše je to o něco horší 

Pálená taška Tondach
 • Montáž konstrukce pro solární kolektory u těchto krytin bývá zpravidla malinko obtížnější, než u betonových krytin. Je to dáno zámky na pálených taškách. Pálené tašky nelze tak jednoduše vysunovat jako betonové. 
 • Časově náročnější, avšak výhodnější je odkrýt tu část střechy, po které je třeba se při montáži pohybovat. U moderních krytin, Tondach, Bramac apod. se prostupy pro potrubí řeší pomocí větracích tašek.

Na prostup u eternitu už člověk musí něco umět!

Prostup eternitem
 • Celkově montáž na eternitové střeše je značně náročná. Většina těchto střech je poznamenána stářím a jsou velmi náchylné na praskání. Ať již dojde k poškození eternitové šablony ploché čtvercové, nebo vlnitého eternitu, následná oprava je velmi časově náročná.
 • Zároveň je třeba dbát důsledně bezpečnostních předpisů, neboť práce na těchto střechách je se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Na tento typ střech lze použít střešní doplňky určené pro krytinu z kanadské šindele - plastové větrací tašky. Vysoká míra zručnosti a kvalitně provedené izolační práce jsou jednou z věcí, na které je třeba klást zvýšené nároky.
 • Pokud nelze zajistit prostup díky střešním doplňkům, je třeba zhotovit individuální, speciální prostup pro solární potrubí. Obrázek zobrazuje možnost použití plastových větracích tašek pro solární potrubí.

Prostup na plechové střeše také raději nechte odborníkům

Prostupová manžeta
 • Potrubní prostup na plechové střeše lze zajistit pomocí prostupových manžet. Jedná se o prvek, který je pogumovaný s plechovým rámem a gumovým těsněním. Tyto manžety jsou v tomto případě nejpoužívanějším prvkem při řešení prostupů plechovou krytinou a jsou hojně využívány. Dalším možným řešením bývá využít speciální tašky k tomuto účelu určené přímo výrobci takových krytin. 
 • Druhů plechových krytin, jejich tvarů, povrchových úprav nebo barevných odstínů existuje nepřeberné množství. Na obrázku je zobrazena prostupová manžeta vhodná pro solární potrubí.

Když je nejhůř, prostup vyrobíme sami

 • Pokud máte krytinu, na kterou nelze použít jakýkoliv střešní doplněk nabízený na trhu, nezbývá, než prostup pro solární potrubí zhotovit individuálně. K vytvoření kvalitního prostupu je třeba používat nejlepší možné tmely, lepidla, olověné střešní pásy či instalatérské armatury (odpadní kolena apod).
 • Vždy je třeba dbát na důsledné zaizolování proti zatékání a vzlínající vodě. Zhotovení prostupů pro solární potrubí je jedním z ukazatelů kvalitně odvedené práce při realizaci solárního systému.
 • Ideální umístění prostupu solárního potrubí je pod solárním kolektorem. Z estetického hlediska je to nejlepší volba. Z praktického hlediska je takto řešený prostup chráněn solárními kolektory.

Na níže uvedeném obrázku je prostup solárního potrubí skrze střešní folii, vlepení koleno do střešní tašky a bezpečností zabezpečení proti vodě olověnou folií. Naše firma si zakládá na precizním zhotovení díla, které je vizitkou naší práce. 

Oblepení střešní folie
Vlepení kolene do tašky
Přetažení olověným pásem

Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Srovnání vakuových a deskových kolektorů
Statistika na trhu se solárními kolektory v ČR