7 minut/y čtení (1385 slov)
Doporučené

Složení solárního systému

Aby solární systém vydržel 20 let musí být z kvalitních součástí. Aby solární systém vydržel 20 let musí být z kvalitních součástí.

Když solární systém, tak z kvalitních komponent

Solární systémy na ohřev vody určené k celoročnímu provozu se skládají z přesně definovaných komponent. 

 • Co se týká nákladů na pořízení tak je málo možností, kde se dá šetřit. 
 • Je pravdou, že některé firmy navozí solární systémy z Číny a pak je tady prodávají. V praxi jsme se setkali s různými systémy, některé instalace jsou spíše smutné, ale tohle v tomto článku řešit nebudeme.  
 • Pokud se ale budeme bavit o skutečných solárních systémech a ne hračkách, tak tam je třeba dodržet zásadu, že solární systém složíme z kvalitních komponent. Prostě nic neořežeme a solární systém nám bude sloužit 30 let. A to je základ. 
 • Jestli se rozhodnete pořídit si sami solární systém, třeba někde na Eshopu, dbejte na to, aby měl všechny potřebné komponenty. Hlavně proto, abyste je pak nemuseli zbytečně shánět a draze dokupovat.

Složení solárního systému 

 1. Solární kolektory
 2. Konstrukce a propojovací materiál ke kolektorům
 3. Solární zásobník TUV
 4. Čerpadlová skupina
 5. Solární regulátor
 6. Expanzní nádoba

1. Solární kolektory

Solární kolektor
 • Často je lidé mylně nazývají solární panely. Solární panely jsou fotovoltaické články, které slouží k výrobě elektrické energie. Solární kolektor slouží k přeměně slunečního záření na tepelnou energii - k ohřevu TUV.
 • Sluneční záření, které dopadá na absorpční plochu solárního kolektoru vytváří tepelnou energii. Absorbéry kolektorů jsou povětšinou s titanovým nástřikem pro lepší pohltivost slunečního záření. Absorbér bývá zpravidla hliníkový, přivařený na měděný sběrač, kterým proudí nemrznoucí směs a odvádí teplo z kolektorů k čerpadlové jednotce, kde je následně distribuováno do tepelného výměníku.
 • Součástí systému bývá zpravidla jeden či více solárních kolektorů. 
 • Kolektory se dále dělí na různé typy dle jejich provedení na ploché, trubkové a podobně. V České republice se nejčastěji volí ploché deskové kolektory, které jsou pro naše podnební pásmo vhodnější. 
 • Pro lepší účinnost a efektivitu vybíráme kolektory se selektivní absorpční vrstvou, které dokáží zachytit i odražené sluneční záření, difúzní a skrze absorbér přenášet více tepelné energie do výměníku v zásobníku vody. 
 • Technologie spojení absorbéru se sběračem bývá různá např. ultrazvukem svařované kolektory, laserem, či lisované apod. 
 • Co do rozměrů, tak se nejhojněji se používají kolektory o rozměrech 1.5m2 až 2.5m2
 • Rámy kolektorů mohou být vyrobeny jako jedno kusý výlisek nebo být složeny z více částí a ty pak následně buď slepeny nebo přinýtovány.
 • Způsob výroby a typ absorbéru kolektoru určuje druh vývodů k napojení na hydraulický okruh. Výstup kolektoru tak může být zakončen nerezovým vlnovcem, měděnou trubkou či různými druhy kompenzátorů. Nejběžnější bývá ovšem měděné potrubí, kde se kolektory mezi sebou spojují mosaznými rozebíratelnými šroubeními. 
 • Sklo kolektorů bývá prizmatické, nízko železité, tvrzené, aby odolalo vnějším vlivům jako jsou kroupy a díky své výrobní technologii zvýšilo propustnost slunečního záření. 
 • Používají se silikony EPDM, které zaručí jejich dlouhodobou stálost a odolnost vůči slunečnímu záření. 
 • Pro nižší tepelné ztráty kolektoru způsobené sáláním do prostoru je kolektor opatřen skelnou vatou, vakuem, či dalšími dostupnými způsoby izolace.
 • Kolektory lze umístit jak horizontálně, tak i vertikálně. Způsob uchycení je závislý na jednotlivých druzích kolektorů a jejich výrobcích. 
 • Mohou být zapojeny v sérii či paralelně. 

V odkazu níže se můžete blíže seznámit s různými typy solárních kolektorů.

...

Jak správně vybrat solární kolektor? - Vše o solárním ohřevu

Solární kolektor je motor celého solárního systému Solární kolektory jsou alfa a omega celého solárního systému. Vybíráme je podle toho na co je chceme použít. Někdo chce levně ohřívat bazén, jiný chce ušetřit náklady za ohřev vody.

2. Konstrukce a propojovací materiál ke kolektorům

Konstrukce pro kolektory
 • Součástí konstrukce jsou háky na střešní krytinu a ližina pro uchycení solárních kolektorů. 
 • Háky by měly být voleny podle typu střechy tak, abyste byli schopni danou solární sestavu namontovat. 
 • Drobným spojovacím materiálem se rozumí úchyty kolektorů k ližině. Dle druhu zhotovení mohou být ocelové, hliníkové, nerezové apod. 
 • Každá instalace solárního systému má svou specifickou konstrukci a uchycovací prvky. K uchycení ližin solárních kolektorů se používají různé háky v závislosti na typu střešní krytiny. Různé možnosti uchycení jsou dány různorodostí střešních krytin. Jedná se o falcované plechy, eternitové krytiny, Capacco krytiny, pálené či betonové tašky, kanadské šindele, moderní plechové střechy, rovné střechy a podobně. 
 • Všechny konstrukce určené pro solární kolektory by měly být řádně zafixovány proti možnosti pohybu a zaizolovány proti nežádoucím vlivům zatékání pod střešní plášť.
 • Propojovací materiál ke kolektorům je v závislosti na typu. Některé kolektory jsou zakončeny měděnými pertly s převlečnými maticemi, jiné Cu potrubím 18, 22 mm. 
 • Někteří výrobci kolektorů mají svoje speciální propojovací armatury s O kroužky a podobně.

3. Solární zásobník vody

Solární zásobníky TUV Tesy
 • Zásobník vody je místo, kde dochází k výměně tepelné energie mezi kolektory a vodou, kterou potřebujeme ohřát. 
 • Bojlery pro solární systémy dodává na trh celá řada domácích i zahraničních výrobců jako DZD Dražice, Tatramat, Cordivari, Tesy, Cosmo apod. 
 • Zásobníky určené pro ohřev vody zpravidla disponují jedním či dvěma výměníky a možností umístění elektrické topné patrony. 
 • Volitelně lze umístit el. topnou tyč i do příruby, samozřejmě v závislosti na typu a výrobci ohřívače. 
 • Do spodního výměníku je sveden tepelný výkon ze solárních kolektorů. 
 • Horní výměník slouží k zapojení alternativního dohřevu TUV např. kotlem na tuhá paliva, plynem, krbovou vložkou apod. 
 • Dále jsou zásobníky opatřeny otvory pro recirkulaci vody, přívod a odvod TUV, teplotní jímky a jímkou pro teploměr. 
 • Většina zásobníků jsou vyráběny jako stacionární s umístěním na podlahu. Každý zásobník je opatřen nožkami k případnému vyrovnání nerovnosti. 
 • Izolace je z tvrdého polyuretanu s nízkými tepelnými ztrátami pro lepší uchování teploty vody.
 • Vnější plášť může být látkový, plastový, s ohledem na typ a výrobce. 
 • Horní část zásobníku bývá opatřena plastovými či látkovým víkem. Pod víkem se nachází anodová tyč, která slouží k ochraně proti elektrolytické korozi. Její životnost se pohybuje v závislosti na kvalitě vody od 1 do 5 let. 
 • Zásobníky bývají opatřeny ve spodní části velkou kruhovou přírubou, která slouží jako revizní a čistící otvor.

4. Čerpadlová skupina

Čerpadlová skupina
 • K přenosu tepelné energie pomocí teplonosné kapaliny mezi solárními kolektory a zásobníkem slouží čerpadlová jednotka. 
 • Tato jednotka se skládá z několika armatur jako napouštěcí a vypouštěcí ventily, průtokoměr, zpětná klapka, tlakoměr a přetlakový ventil. 
 • Pomocí napouštěcích a vypouštěcích ventilů provádíme uvedení zařízení do trvalého provozu napuštěním solárního systému nemrznoucí směsí. Dále pak tyto armatury slouží k případným servisním zásahům. 
 • Zpětná klapka na solární jednotce slouží k zabránění zpětného vychlazování solárního zásobníku samotížným způsobem do kolektorů. 
 • Regulátorem průtoku umístěným na studené větvi jednotky jsme schopni nastavit potřebný průtok kolektory a průtokoměrem ověřit jeho správnost nastavení. 
 • Tlakoměr nás informuje o aktuálním tlaku v solárním systému, který by nikdy neměl klesnout pod požadovanou hodnotu. 
 • Přetlakový ventil je ochrana před roztržením solárních komponent vlivem změny objemu solární směsi v systému. 
 • Solární jednotky jsou opatřeny nízkoenergetickými čerpadly Grundfos či Wilo s regulovatelnými otáčky řízeným pomocí extérního PWM signálu. 
 • Součástí jednotky jsou dále dva ventily, kdy lze uzavřít okruh mezi kolektory a zásobníkem. 

5. Solární regulátor

Solární regulace
 • Efektivitu a účinnost přenosu tepelné energie zajistí solární regulátor. V závislosti na typu lze volit mezi několika hydraulickými schématy. 
 • Regulace nás informují o správném chodu solárního systému, teplotách na kolektorech a v zásobníku apod. 
 • Je možno nastavit celou řadu ochranných funkcí zásobníku a solárních kolektorů
 • Menu těchto regulací je plně v češtině a lze tak snáze procházet možnosti jeho nastavení. 
 • Solární regulátor při dosažení nastavených teplotních diferencí mezi kolektory a zásobníkem dává impulz čerpadlu, které zajistí přenos ohřáté kapaliny z kolektorů do ohřívače vody. 
 • Regulace bývají vybaveny možností připojení k internetu a můžete tak snáze sledovat nejrůznější statistiky.

6. Expanzní nádoba

 • Každý systém je opatřen solární expanzní nádobou určité velikosti dle druhu instalovaného systému. 
 • Slouží k udržení tlaku mezi minimálním a maximálním možným provozním tlakem. 
 • Nádoba při slunečných dnech vyrovnává objemové změny nemrznoucí směsi vlivem její roztažnosti. Při dosažení varu nemrznoucí směsi v kolektorech dochází k její vytlačení směrem k expanzní nádobě. Při poklesu teploty následně kapalina kondenzuje a vytlačená směs se vrací zpět do solárních kolektorů. 
 • Nastavení tlaku nádrže se provádí při instalaci. 
 • Tlak v nádobě by měl být při každém provedeném servisu řádně zkontrolován a nastaven na správné hodnoty.

 Vyplňte dotazník, uděláme vám nabídku solárního systému na klíč včetně vyřízení dotace.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Armatury pro solární systémy
Solární systémy na Vysočině