4 minut/y čtení (897 slov)
Doporučené

Stavební připravenost k solárnímu systému

Co je třeba připravit před instalací solárního systému? Co je třeba připravit před instalací solárního systému?

Základem je zda u Vás solární systém půjde nainstalovat.

 • Chcete si pořídit solární termický systém na ohřev vody a první a zásadní otázka, která Vás napadne je, zda je vůbec na Vašem domě toto zařízení technicky realizovatelné? Pomocí tohoto článku si budete na většinu otázek schopni odpovědět sami.

 Kam umístit solární kolektory?

 • Jednou ze základních podmínek pro instalaci je umístění solárních kolektorů
 • Nejčastějším je samozřejmě umístění na střeše domu, kdy panely kopírují sklon střechy. 
 • Pro instalaci již není tak důležitá krytina, jelikož prostup pro solární potrubí lze provést prakticky na jakékoliv. 
 • Důležitějším faktorem je dostatečná plocha pro umístění panelů. Může se stát, že členité střechy se střešními okny nebo vybaveny arkýři nemusí poskytnout dostatek místa pro osazení panelů. 
 • Problematickým bodem může být nevhodná orientace střechy, kdy je nutné umístit solární panely na konstrukci ukotvenou např. do štítu objektu, nebo do terénu, aby byla zaručena orientace na jižní stranu a co nejlepší sluneční osvit. 
 • Pokud budeme umísťovat panely na plochou střechu, celá konstrukce s kolektory se nasměruje na ideální směr.
Kolektory mimo objekt
Kolektory na přístavku RD
Kolektory na rovné střeše
Kolektory ve štítu domu
Kolektory na střeše domu

Kudy natáhneme potrubí od kolektorů do technické místnosti?

Potrubí může jít i po stěně domu
 • Jedna z nejdůležitějších otázek nastává nyní. Kudy povedu solární potrubí od kolektorů do technické místnosti nebo sklepa k bojleru? 
 • U stávajících objektů můžeme např. využít nepoužívaný komínový průduch, který nám téměř vždy zaručí přímé propojení. 
 • V některých případech, kdy se v domě nachází obytné podkroví je situace složitější a možnosti bývají do jisté míry omezené a mnohdy se neobejdou bez zásahu do interiéru. Ale i toto se snažíme v maximální možné míře eliminovat a hledat co nejideálnější řešení bez větších zásahu do interiérů. 
 • V případě, že není možnost instalovat solární potrubí vnitřní cestou, naskytuje se další možnost, jako např. vést jej po fasádě objektu, kde bude řádně ukotveno. Toto řešení poté skýtá možnost skrýt jej např. do plánovaného zateplení. 
 • U novostaveb je situace v tomhle ohledu příznivější. Pokud již se solárním ohřevem počítáte, nejjednodušší způsob jak se vyhnou problémům při instalaci je již při dokončení hrubé stavby se poradit s odborníky. Novostavby většinou disponují instalačními šachtami, kde je možno solární potrubí osadit ještě před samotnou montáží. Stejně tak jako jej instalovat a efektivně „schovat" např. do mezistěn, sendvičů apod. ještě před dokončením interiéru. V případě plochých střech u novostaveb je konzultace neméně důležitá, a to zejména s ohledem na prostup plochou střechou nebo atikou s ohledem na izolatérské práce.

Kam s bojlerem?

 • Nejlepším řešením je bezesporu u stávajících objektů do místa původního elektrického nebo kombinovaného bojleru, který je ve většině případů demontován a nahrazen novým zásobníkem. Výhodou těchto prostor bývá také bezprostřední blízkost k dodatkovému zdroji tepla, který nám poslouží jako dohřev a také rychlé připojení k přívodu studené vody a napojení na stávající rozvod teplé vody po domě.
 • Naše solární zásobníky jsou vzhledem ke svým rozměrům a celkové hmotnosti stacionární, neboli stojící. Tudíž umístění je možné na pevnou a hladkou vodorovnou plochu, např. betonový podklad či podlahu. 
 • Existují i varianty umístit jej pokud nedisponujeme prostorem na ocelové nebo vyzděné konzole s náležitou únosností. 
 • Nezřídka se také setkáváme s umístěním bojleru do půdních prostor nebo přístavků, kde ovšem musí být zmíněná připojení technicky realizovatelná.
 • Za určitých okolností lze bojler umístit i do interiéru. Většinou se tak děje, když chce zákazník solární systém zuby- nehty, za každou cenu.
Bojler v interiéru
Bojler v technické místnosti
Bojler ve sklepě

Čerpadlová jednotka s expanzní se vleze všude.

 • Posledním předpokladem je umístit solární čerpadlovou jednotku s regulací a expanzní nádobou. Zde jsou nároky na prostor minimální a celé zařízení se instaluje do nejbližšího prostoru k solárnímu bojleru. 
 • Pro provoz solárního čerpadla s regulátorem je nutné aby tyto prostory disponovaly el. zdrojem - zásuvkou na 230V, je třeba neustálá dodávka el. energie pro toto zařízení. 
 • V případě instalace elektrické topné patrony jako alternativním dohřevem, je nutné toto zařízení napojit na další zdroj el. energie tentokrát s NT podle výkonu topného tělesa.
 • Samozřejmě, že se setkáváme i s atypickými řešeními, které vyžadují náročnější postupy. Každou instalaci provádíme po pečlivém prozkoumání možností a konzultaci se zákazníkem, abychom co nejvíce eliminovali zásahy do objektu.

Když to shrneme, stačí málo a solární ohřev můžeme instalovat.

 1. Na solární kolektory je potřeba mít na střeše místo.
 2. Musíme nalézt způsob kudy natáhneme potrubí od panelů do technické místnosti.
 3. V místě instalace bojleru potřebujeme potrubí studené a teplé vody na které se budeme napojovat. Případně cirkulační potrubí.
 4. Ideální bude pokud je v technické místnosti i odpadní roura pro odvod vody z přetlakového ventilu. Odpad HT DN 40 je dostatečný.
 5. Potřebujeme elektrické napětí 230 V se zásuvkou, s nízkým tarifem od stykače, pro chod elektrické patrony (pokud ji budete vyžadovat). Ideálně kabel 3x 2,5mm2
 6. Potřebujeme elektrické napětí 230 V se zásuvkou pro solární regulaci.

Solární systém je malý zázrak, který šetří obrovské peníze.

Vyplňte kontakt a my vám uděláme nabídku, kterou neodmítnete

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Sluneční energie
Cirkulační čerpadla pro TUV