4 minut/y čtení (801 slov)
Doporučené

Termostatické směšovací ventily a solární systém

Proč instalovat termostatické ventily? Proč instalovat termostatické ventily?

Pár důvodů proč instalovat termostatické ventily

 • Termostatický směšovací ventil je zařízení, které kontroluje a reguluje míchání teplé a studené vody tak, aby byl zajištěn výstup konstantní teploty a nedošlo k opaření. 
 • Ventily jsou navrženy tak, aby požadovaná teplota vody zůstala neměnná i při změně vstupního tlaku/ průtoku. Mechanické ventily se těmto změnám nejsou schopny přizpůsobit. 
 • Termostatické ventily v dnešní době existují i v digitální variantě. Lze je nainstalovat do van nebo jako součást sprchových armatur. 
 • Teplá a studená voda vstupující do ventilu se mísí tak, aby výsledná teplota odpovídala dle nastavení uživatele. Tepelný senzor uvnitř ventilu automaticky smísí teplou a studenou vodu. 
 • V případě výpadku zdroje studené vody rozpozná ventil nebezpečí příliš horké vody a sám se uzavře. Voda se také uzavře při výpadku zdroje teplé vody, jako prevence proti tepelnému šoku.
 • Termostatické směšovací ventily mají běžně oddělené nastavení teploty (obvykle pod svrchní krytem). To může být upraveno tak, aby byl píst v jiné pozici, čímž upraví proporci požadované teplé a studené vody, respektive jejich směsi.

Z čeho se skládá termostatický ventil?

 • Termostatický prvek
Tepelně citlivý prvek, jež se roztahuje nebo smršťuje v závislosti na teplotě vody, kterou je obklopován. Když termostatický prvek zaznamená změnu teploty vody, dá pokyn pístu ke změně proporce přiváděné teplé nebo studené vody, které se ve ventilu míchají.
 • Píst
Obvykle je propojen s termostatickým prvkem. Píst se pohybuje tam a zpět přes vstupy studené a teplé vody, čímž mění teplotu výsledné směsi.
 • Pružina
Když se termostatický prvek rozšiřuje (otepluje), pohybuje pístem a stlačuje tak pružinu. Když se termostatický prvek ochladí, stáhne se a pružina tak tlačí píst zpět.

Komu hrozí opaření teplou vodou?

 • Více než 3/4 vážných opaření utrpí děti ve věku do 5 let. Omezením teploty vody a zabráněním náhlé změně její teploty, chrání termostatické směšovací ventily své uživatele a jsou logickou prevencí vážných zranění způsobených opařením. 
 • Příliš vysoká teplota ve vaně je příčinou až 70 % všech opaření v domácnostech. 
 • Malé děti a jejich pokožka jsou na tepelné změny mnohem citlivější a tím jsou vystaveny většímu riziku
 • Další rizikovou skupinou jsou lidé s různým zdravotním postižením, bez schopnosti vnímat rizika nebo reagovat na nebezpečné situace.
 • Termostatické směšovací ventily fungují jako prevence těchto událostí. 
 • Maximální teplota vody na výstupu, která je standardně používána při cirkulaci v otopných systémech, je 50°C. 
 • Mnoho nově instalovaných systémů reguluje teplotu vody na 48°C, jako prevenci proti opaření a tím způsobení vážných zranění. 
 • Dalším vážným nebezpečím, kterým jsou směšovací ventily schopny předcházet, je nebezpečí vzniku bakterie "Legionella Pneumophila". Z toho důvodu musí být voda ohřáta na 60°C, což funguje jako prevence vzniku těchto bakterií. Tato teplota je však pro člověka nebezpečná - může způsobit popáleniny. Nejčastějším řešením je tak termostatický směšovací ventil, kterým lze kontrolovat celý systém. 
 • Doporučení: Vždy, když jste požádáni o kontrolu starého rozvodu vody nebo o zhotovení rozvodu nového, proveďte následující nenáročný test: Je zde ventil, který omezuje teplotu horké vody? Je funkční? Udržuje správnou teplotu vody – maximálně 50°C? Jestliže ne, nainstalujte nový termostatický směšovací ventil. 
 • ESBE Basic 35–60° má ten správný teplotní rozsah a funkci ochrany před opařením, která zastaví horkou vodu v případě, že dojde ke ztrátě tlaku studené vody.

ESBE ventily jsou špička

 • TSV jsou obvykle velmi spolehlivé, životnost bude typicky záležet na způsobu instalace, provozních podmínkách a kvalitě údržby - klíčovým faktorem je například tvrdost vody.
 • Standardní životnost je 5 let, během této doby by TSV měly být servisovány, případně po této době vyměněny - v závislosti na opotřebení. 
 • TSV rychle reaguje na změny zvolené teploty, což je zajištěno odbornou certifikací, kterou ventily ESBE mají. Tato certifikace je pravidelně ověřována u třetích stran a je tak zaručeno, že i během náhlé změny teploty nedojde k opaření. Nicméně se může stát, že při prudké změně mezi minimální a maximální teplotou dojde ke zvýšení o cca 7 stupňů nad nastavené maximum. Moderní směšovací ventily jsou schopny tento extrém nad maximem potlačit po dobu 1.2, respektive 0.5 sekund - dobu, na kterou může dojít k teplotním extrémům o 7, respektive na 50 stupňů.

Nainstalovat můžete rovnou 2 ventily

 • Teplo ze solárních panelů je sice levné, ale nepravidelné, kvůli tomu se využívá systému akumulace tepla a jeho následné redistribuce do topných systémů. 
 • Při instalaci pouze jednoho okruhu dochází k tomu, že si systém bere teplou vodu shora. 
 • Pokud nainstalujete druhý okruh a dva ventily ESBE Basic 35–60°, budou ventily brát co nejdéle teplou vodu ze střední části tak, aby udržely vodu v horní části zásobníku horkou. Se dvěma okruhy a s ESBE Basic 35–60° na primární straně je sluneční energie lépe využita i za chladnějších dnů. Tímto způsobem je voda ze slunečního panelu uvolněna v nižší části zásobníku, aby nerušila tu nejteplejší vrstvu vody v jeho nejvyšší části. 
 • Čím delší dobu může systém akumulace udržovat vyšší teplotu, tím rychlejší je návratnost nákladů. Současně ventily zajistí, aby byl systém teplé vody chráněn před možnosti opaření.
Samotížné solární systémy: Udržitelná řešení pro o...
Solární systémy Drain back