3 minut/y čtení (513 slov)

Vypracování projektové dokumentace na solární ohřev vody

Projekty na solární ohřev vody - Nová zelená úsporám

Naše firma nabízí vytvoření projektové dokumentace - solární ohřev vody, nezbytné k podání žádosti na SFŽP ČR v programu Nová zelená úsporám, které je součástí našich služeb. O bližších podmínkách dotačního řízení se můžete dočíst ZDE . Dotace krok za krokem ZDE .

Projekt pro podání žádosti NZÚ lze vypracovat v různých stádiích samotné realizace solárního systému na ohřev vody. Může se jednat o stavbu ve fázi projektu, budovu ve výstavbě nebo již zkolaudovanou stavbu či stávající objekt. Projekt je možné vypracovat a podat žádost o dotaci ještě před samotnou realizací solárního systému, v jeho průběhu nebo nejčastější po dokončení instalace a předání technologie k užívaní investorovi. Na vypracování projektové dokumentace lze získat dotaci podoblast C 3.5  a to ve výši 5.000,-Kč.

Obsah projektové dokumentace

Projektovou dokumentaci vypracujeme jednak v tištěné verzi, sloužící jako podklad při podání žádosti na SFŽP ČR,  dále v elektronické podobě, která se připojuje do elektronického formuláře při samotném podání online žádosti.

Projekt obsahuje tyto části: 

 • Bilance solárních termických systému
 • Krycí list technických parametrů
 • Technická zpráva
 • Energetické hodnocení
 • Evidenční list energetického posudku
 • Výkresy a schémata zapojení
 • Produktové listy a osvědčení komponentů
 • Osvědčení o autorizaci

Pro výpočet bilance a možnost získání dotace při specifických podmínkách zpracujeme Profesionální zprávu bilance. Jako nástroj k tomuto výpočtu slouží specializovaný software. 

 

Jaké projekty nabízíme?

 • SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM PRO PŘÍPRAVU TUV v dotačním programu NZÚ podoblast C 3.1 ( 50% způsobilých nákladů, maximálně však do výše 35.000,- Kč)
 • SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM PRO PŘÍPRAVU TUV A PŘITÁPĚNÍ v dotačním programu NZÚ podoblast C 3.2 ( 50% způsobilých nákladů, maximálně však do výše 50.000,- Kč

 

Nezbytné podklady pro tvorbu projektové dokumentace

V první řadě se jedná o technickou specifikaci, produktové listytestreporty naměřených hodnot samotného solárního systému nutné pro zadávání jednotlivých dat do příloh k získání dotace a ověření ziskových a měrných hodnot. Pokud jste instalovali, nebo budete instalovat systém dodaný naší firmou odpadá Vám starost o zajištění potřebných dokumentů. Pokud již máte instalovaný systém jinou společností, je nezbytné přesně specifikovat jednotlivé prvky a součásti instalované technologie.  

Druhou částí podkladů je potom specifikace samotného objektu, jeho technologické vybavení zajišťující nejen ohřev vody, ale také vytápění a samotnou skladbu objektu včetně jeho polohopisných údajů. Pro výkresovou část projektu je nutné doložit půdorysné a situační řešení objektu

Pokud budete realizovat solární systém s podporou přitápění, jako primární okruh je Vašim projektantem navržen otopný systém. Z praktického hlediska se bude jednat o dopoj solárního systému v závislosti na instalovaném otopném systému, který technologicky takové dopojení umožňuje. Pro zpracování projektové dokumentace v této podoblasti C 3.2 je pro zajištění dotace nutné  disponovat výpočtem tepelných ztrát objektu společně s vnitřní a vnější výpočtovou teplotou a splnit veškeré parametry požadované SFŽP ČR. 

 

Cena za vypracování projektové dokumentace a elektronické podání

Cena se liší v závislosti na náročnost vypracovaného projektu a bude upřesněna a oboustranně stvrzena. Pro zákazníky, kteří si zvolili pro instalaci naši společnost je vzhledem k přístupu produktových informací zvýhodněna následovně:

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM PRO PŘÍPRAVU TUV v dotačním programu NZÚ podoblast C 3.1/ cena: 5.000,-Kč
 • SOLÁRNÍ TERMICKÝ SYSTÉM PRO PŘÍPRAVU TUV a PŘITÁPĚNÍ v dotačním programu NZÚ podoblast C.3.2/ cena: 8.000,-Kč
 • ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ 1.000,- Kč

Pokud máte zájem o vytvoření projektové dokumentace, vyplňte následující formulář

Montáže v jižních Čechách
Zelená dohoda - modernizační fond

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://solarni-ohrev-vody.cz/