2 minut/y čtení (355 slov)
Doporučené

Význam zasklení kolektoru

Význam zasklení kolektoru Význam zasklení kolektoru

Zasklení solárního kolektoru

 • Solární kolektory zasklíváme především kvůli snížení tepelných ztrát absorbéru a jeho ochraně před vnějšími vlivy, působící na degradaci. 
 • Nevýhodou zasklení, pokud se to tak dá nazývat je snížení dopadu množství sluneční energie na absorbér kolektoru. Nutno zmínit také pohlcování slunečního záření vlastním materiálem skla. 
 • K zasklení solárních kolektorů používáme tedy skla s vysokou sluneční propustností. Nejčastěji používáme nízkoželezitá skla, která minimalizují optické ztráty. Přesto všechno není rozdíl nijak markantní. 
 • Pro příklad: u obyčejného skla při dopadu slunečního záření kolmo na absorbér je propustnost 89%. U skla nízkoželezitého, solárního až 91%.

Způsob zasklení a vliv na optické ztráty solárního kolektoru

 • U jednoduchého zasklení solárního kolektoru způsobují ztráty odrazem mezi materiálem zasklení a vzduchem cca 8% propustnosti slunečního záření. Tyto ztráty odrazem lze eliminovat antireflexními povlaky. 
 • Nejčastěji se používají k tomuto účelu povlaky na bázi SiO2 nebo TiO2
 • Pokud použijeme běžný antireflexní povlak a to na obou stranách povrchu zasklení, lze zlepšit propustnost slunečního záření o cca 4%. Vždy bereme v potaz normálový úhel dopadu. 
 • Při volbě antireflexního povlaku klademe důraz na dlouhodobou odolnost proti vnějším vlivům.

Zvyšování úhlu dopadu paprsků na kolektor a jejich vliv

Nízkoželezité solární sklo
 • Čím větší je úhel dopadu slunečních paprsků na solární kolektor, tím větší bude ztráta odrazem
 • Propustnost slunečního záření klesá až do úhlu 50st a potom nabírá prudký spád až na nulovou hodnotu u úhlu 90st
 • Abychom zvýšili propustnost slunečního záření při vyšších úhlech dopadu, používáme tzv. prizmatická zasklení. Tento typ zasklení je charakteristický pyramidovým vzorem na vnitřní straně skla. Tato textura funguje jako optický rastr a láme sluneční paprsky do energeticky přínosnějšího směru na absorbér kolektoru. I při použití prizmatického zasklení docílíme ročně účinnosti vyšší přibližně o 1%. 
 • Zasklením kolektoru uniká přibližně 75% celkových ztrát solárního kolektoru. Zbývající podíl připadá na izolované části kolektoru. 
 • Větší počet zasklení zlepšuje tepelné ztráty solárního kolektoru, ale snižuje jeho účinnost
 • Jednoduché zasklení je tak dostačující pro převod slunečního záření na tepelnou energii v teplotních úrovních 10 K oproti teplotě okolí.

 Vyplňte dotazník, uděláme vám skvělou nabídku.

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pojistná a zabezpečovací zařízení
Bakterie Legionella - malá mrška