12 minut/y čtení (2480 slov)
Doporučené

Češi na světové špičce: neobvyklé využívání FVE k ohřevu vody budí překvapení!

Investice bez návratu Fotovoltaické panely na ohřev vody: Omyl úspor

Odpusťte si fotovoltaiku za 1 Kč

Mezi naše nejčastější zákazníky patří majitelé tepelných čerpadel a majitelé fotovoltaických elektráren. Spotřeba elektrických bojlerů mění přístup k využívání vyprodukované energie. Ti, kteří si nechali instalovat fotovoltaické elektrárny a využívají elektrický bojler k ohřevu vody nyní zjišťují, že všechnu elektrickou energii se kterou počítali pro spotřebiče domácnosti spotřebuje právě bojler pro ohřev TUV. Cesta k vyrobené elektřině tak vede přes instalace termických solárních kolektorů. Následovně mohou vyrobenou elektřinu spotřebovat nebo prodat mnohem výhodněji. 

Co se týká tepelných čerpadel velmi mnoho majitelů těchto zařízení hovoří o nedostatku TUV, neboť ohřev TČ nelze srovnávat s jejich předchozím způsobem ohřevu vody. Pro ujasnění: tepelné čerpadlo nikdy nedokáže ohřát vodu na takovou teplotu jako plynový kotel, kotel na tuhá paliva. Přechod od tradičních zdrojů vytápění ( kotlů na TP, plynu) způsobí zvýšenou poptávku po energiích. Představme si, že každá rodina, která aktuálně vytápí dům kotlem na dřevo nebo plynem, přechodem na TČ zvýší spotřebu elektrické energie z například 2- 5 MWh na 10 až 20 MWh. Dokud nenalezneme levný způsob výroby elektrické energie, její cena bude pouze narůstat. Co se týká způsobu vytápění tepelnými čerpadly, bohužel řešení není v instalaci kombinace TČ a FVE panelů. Nejvyšší spotřebu el. energie má totiž tepelné čerpadlo právě v zimním období, kdy FVE panely neprodukují žádnou energii.

Svět tak jak ho známe se neustále vyvíjí, dochází k častým změnám v energetických technologiích. Jsou nám podsouvány neustálé superlativy o fotovoltaických panelech a všechny ostatní technologie jsou upozaďovány. Jedná se o obrovskou kampaň a masáž národa, kdy se přes všechny již známé nevýhody a rizika v oblasti FVE neustále tlačí na nové a nové instalace FVE panelů. Dospělo to do stádia, kdy celá řada lidí chce využít technologii FVE i na tak absurdní záležitosti jako je ohřev vody, případně topení. 

Dotace FVE ohřev vody - NZÚ LIGHT

Přesun financí do firem za cenu spotřebitelů a jejich potenciálních úspor, s tichým souhlasem státu.

Ohřev vody je jednou z hlavních položek energetické spotřeby v rodinných domech. Termické solární systémy nabízí efektivní řešení. Naopak, stávající FVE mnohdy nepřinášejí očekávané výsledky. 

SFŽP ČR podporuje instalace FVE panelů na ohřev vody částkou 90.000,- Kč pro důchodce a nízkopříjmové domácnosti.

Kdo a proč prosadil zájem dotovat zcela nevhodné zařízení k ohřevu TUV částkou 90.000,- Kč?

Kde bere stát na úhradu těchto prostředků?

Celá tato částka je hrazena z dotací určených na obnovitelné zdroje. Peníze jsou čerpány z prodeje emisních povolenek. A emisní povolenky platíme my všichni. Onen příspěvek je ukryt v ceně elektřiny našeho dodavatele energií. My všichni se tak legitimně podílíme na tomto zcela zřejmém a bezúčelném plýtvání peněz z evropských dotací, potažmo daňových poplatníků. 

Je otázkou, kdo podporuje silné zastoupení FVE, přestože nejsou pro ohřev vody efektivní. Vzhledem k nevhodnosti výše uvedeného zařízení k ohřevu TUV by dotace v tomto případě neměly být vůbec schváleny, jelikož produkt nepřináší značné energetické úspory. Bezmyšlenková podpora FVE systémů pro ohřev vody se vyvinula do bodu, kdy v bilančních tabulkách SFŽP ČR je nám prezentováno, že pokud vodu ohříváme prostřednictvím FVE panelů, spotřebujeme méně vody v porovnání s ohřevem vody na stejnou teplotu za použití jiného zdroje. Viz článek: Fotovoltaika bez hranic. Klíčovým cílem dotačního programu NZÚ LIGHT by měla být podpora energeticky úsporných opatření, nikoliv pouhé rozdělování finančních prostředků. NZÚ LIGHT ve spojení s FVE pro ohřev vody se jeví jako problematické rozhodnutí ze strany státu. V době, kdy se hledají možnosti úspor, stát podporuje zařízení, která nemají prokazatelný dopad na úsporu v domácnostech, ale přesouvají finanční prostředky k firmám specializujícím se na FVE.

Měli bychom se zaměřit na termické systémy a opustit problematické fotovoltaické řešení.

SFŽP se spuštění programu Zelená Úsporám 2013 stanovil kritéria pro úspory energie, např. u solárních kolektorů: účinnost, celkový využitelný zisk, měrný využitelný zisk, min. solární pokrytí apod. Tyto podmínky pomáhaly zajistit výběr vhodných zařízení. Dotační podmínky však byly v průběhu let uvolňovány. Ovšem nyní zdá se, že hlavním cílem je vyplacení dotací, nikoli skutečné energetické úspory. Původní myšlenka podpory energeticky úsporných opatření pro majitele rodinných domů byla cenná, ale v současné době se tento program stává terčem posměchu.

Je čas přehodnotit a aktualizovat podmínky a cíle těchto programů.

Firemní taktiky: Důchodci lákání do restaurací a kulturních prostor pod záminkou nových produktů, reminiscence prodeje hrnců

V posledních měsících byl zaznamenán vzrůstající trend, při kterém firmy nabízející fotovoltaické systémy pro ohřev vody zvou důchodce do různých kulturních prostor a restaurací po celé České republice. Tyto akce mají často podobu „osvětových seminářů" nebo „speciálních prezentací", kde je cílovou skupinou právě starší generace. Pod povrchem těchto setkání se však skrývá poněkud neetická marketingová strategie. Mnoho důchodců je lákáno na pořízení solárních systémů pro ohřev teplé užitkové vody (TUV), aniž by jim byly řádně vysvětleny všechny aspekty investice. 

Hlavním cílem těchto akcí není informovat a vzdělávat důchodce, ale spíše vyvést prostředky určené Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) do kapes firem. Za tímto účelem jsou často najímáni marketéři, kteří využívají různých technik přesvědčování a dokonce i manipulace. Je důležité, aby důchodci byli obezřetní a důkladně prověřili jakékoli nabídky týkající se instalace solárních systémů. Investování do takového zařízení by mělo být založeno na řádném zhodnocení nákladů a přínosů, nikoliv na tlaku nebo slibech nepodložených případných úspor.

Ohřívejte vodu metodou doporučenou energetickými odborníky: solárním termickým systémem. Fotovoltaiku vám naopak nabídnou marketéři.

Vyjádření expertů TZB k využití FVE na ohřev vody

  • Fotovoltaický systém napojený přímo do DC elektrického topného tělesa bez MPPT dodá o 40% méně energie než FV s sledovačem výkonového maxima. Celkové hodnoty dodané energie jsou i tak ve srovnání s fototermickým systémem násobně nižší. Obecně lze říci, že FVE systémy bez MPPT jsou velmi neúčinné.
  • FVE systémy k ohřevu jsou v porovnání s termickými solárními systémy ekonomicky nevýhodné a to i při srovnatelném výkonu.
  • Porovnání fotovoltaického solárního systému s termickým byly využity počítačové softwary, kdy lze předpokládat, že v reálných provozních podmínkách by výkon FVE systémů k ohřevu vody dopadl ještě hůře, než v dané simulaci.
  • V dnešním digitálním prostředí dochází k ohýbání výpočtů a nadhodnocování přínosů FVE. Tyto informace se šíří alarmující rychlostí, dochází k nahrazování vědeckých výpočtů marketingem. Rozumíme, že fotovoltaika prochází složitým obdobím, ale zkreslovat data a přeceňovat její výhody je nepřijatelné.
  • Cílená přeměna elektřiny i obnovitelné na teplo byla vždy ta poslední a nejméně žádoucí varianta využití fotovoltaických panelů bez ohledu na smysluplnost a udržitelnost.

Vyjádření Československé společnosti pro sluneční energii

  • Z webových stránek výše uvedené společnosti při porovnání fotovoltaiky s fototermikou je doporučeno, ujasnit si co potřebujete. Chcete- li ohřívat vodu nebo přitápět, potřebujete FOTOTERMIKU. Pokud chce elektrickou energii pro spotřebiče, potřebujete fotovoltaiku.
  • Jako zcela nevhodné lze považovat sice jednoduché, ale málo účinné FVE systémy s napojením FV modulů rovnou do topného tělesa.
  • Životnost fototermického systému je 25 a více let bez snížení účinnosti. Naproti tomu fotovoltaické články ztrácejí v průběhu let výkon. Seriózní výrobci fotovoltaických systémů uvádějí snížení výkonu po deseti letech o 10%, po 25 letech o cca 20%
Kdy je třeba zvolit fototermický systém?

Změna zájmů: montážní firmy cílily na FVE elektrárny, instalace pro ohřev vody nebyly v hledáčku

Celé fotovoltaické boom v Česku začalo s nástupem vysokých cen energií na burze. Češi, národ střadatelů začal ve velkém objednávat fotovoltaické elektrárny za statisíce korun. Obrovskou poptávku začali oproti uhrazeným zálohám uspokojovat do té doby zcela nově založené s.r.o. , a.s., živnostníci. Každý kdo měl ruce a nohy začal nabízet fotovoltaickou elektrárnu. Samozřejmostí se stala nutnost úhrady zálohy ve výši statisíců. U stolů v kuchyních se podepisovali smlouvy a docházelo k převodům prostředků z účtu objednatelů na účty zhotovitelů. Když bylo vybráno dostatečně mnoho, začalo se s úklidem. Firmy krachovaly a mnozí ze zákazníků nemají dodnes namontováno nic. Vidina některých, že něco mít budou se přiblížila konci. 

Ti co mají namontováno se probouzí ve zlém snu a zjišťují na kolik je ono rozhodnutí skutečně vyšlo. Dochází se k závěrům, že se nikdy investované prostředky nevrátí. K tomu se začaly vynořovat na internetu články o špatně odvedených montáží FVE elektráren, o případných požárech, rizicích spojených s únosnosti střech a mnohé další. Včerejší nejnovější článek na internetu informoval majitel FVE panelů o jejich krátké životnosti, návratnost se nekoná. Ztráta výkonu FVE panelů je všem známá, vlastně už při pořízení této technologie počítáme s tím, že bude fungovat každý den hůř a hůř.

 Ano nechali jsme se napálit.


Nová taktika energošmejdů: Jak využívají důchodce a dotace pro ně určené k přesunu finančních prostředků do svých kapes

Fotovoltaické elektrárny mají to nejlepší za sebou, objednatelé došly. Firmy se nyní předhání s nabídkami na fotovoltaický ohřev vody.

SFŽP ČR masivně podporuje částkou 90.000,- Kč ohřev vody fotovoltaickými panely. 

Firmy zabývající se fotovoltaikou samozřejmě nemeškaly ani minutu a při samotném spuštění dotačního programu NZÚ LIGHT začaly nabízet FVE ohřev vody za pár korun až zdarma. Že to zákazníkovi nepřinese žádný užitek? Důležité je, že lze od důchodců velmi snadno získat oněch 90.000,-  Kč, které jim stát vyhradil na snížení nákladů za energie spojené s ohřevem vody. 

Úsporou pro důchodce a nízkopříjmové skupiny by byl užitečnější příspěvek na ohřev TUV v částce 90.000,- Kč. Naráží to ovšem na problém, že peníze jsou určeny na podporu ekologických zdrojů. Kámen úrazu, prvotní cíl není v tomto případě úspora majitele nemovitosti, ale montáž zařízení, které má za cíl šetřit ekologii. To že neušetří nevadí, důležité je, že je namontováno. Ačkoliv to nemusí přinést skutečnou úsporu, důchodci za to nic neplatí - alespoň na první pohled.


Zdarma? Ne tak úplně: dotace 90.000,- Kč neznamená, že vás investice nestojí nic

Nyní se detailně podíváme k čemu jste se přijetím dotace upsali.

Zařízení na fotovoltaický ohřev vody musíte udržovat za vlastní prostředky a to po dobu celých 5 let, říká se tomu doba udržitelnosti. Pokud dojde v průběhu této doby k poškození a nefunkčnosti je Vaší povinnosti uvést FVE systém do provozu. V opačném případě se vystavuje postihu ve formě povinnosti vrátit celou dotační částku.

Částka 90.000,- Kč je určena pro důchodce  a nízkopříjmové skupiny, aby snížili svou závislost na dodávkách energií. Povinností je minimální instalovaný výkon 1,5 kWp. Tedy systém, který lze snadno objednat na internetu už od částek 25.000,- Kč vč. DPH. Samozřejmě instalaci nemůžete provést svépomocí, abyste získali dotaci je třeba zakázku svěřit instalační firmě.

Dnes načerpáte dotaci na FVE ohřev vody a do budoucna již nelze čerpat na skutečný solární ohřev vody např. výkonnými termickými solárními systémy. Podpora se vyplatí natolik, že při převodu nemovitosti na dědice, je takovýto FVE systém k ohřevu vody zcela k ničemu. Ještě lépe spíše ke škodě, neboť případní dědicové, nabyvatelé nemají z FVE o výkonu 1,5 kWp vůbec žádný užitek a zavírá jim to vrátka k možnosti čerpání dotace na odpovídající solární systém dle aktuálních potřeb rodinných příslušníků. Načerpání této dotace tak může být zcela v rozporu se skutečnými zájmy a potřebami majitelů daných nemovitostí!

Dochází tak k trvalé nemožnosti čerpat dotaci na solární termický systém, který je primárně určen k ohřevu vody a tuto svou funkci plní dokonale s maximální výkonností a velmi dlouhou životností. Nevědomě tak vyměníme možnost efektivně ohřívat vodu a spořit energie za lákavé pozlátko ohřívat vodu zdarma pomocí FVE panelů.


Většina FVE panelů se napojí rovnou na elektrické topné těleso

Při výpočtu výkonu FVE panelů na simulacích se nepočítá s aktuálním stavem elektrických topných těles, na které se FVE připojuje. Protože elektrická tělesa jsou v praxi používáním značně zanesena vodním kamenem, dochází ke ztrátě přenosu energie a fotovoltaika se tak stává mnohem méně účinnou. 

Nelze připojit FVE panely, aniž by byla provedena demontáž příruby s elektrickou patronou a její kontrola. V opačném případě může být vyrobená energie instalovanou technologií zcela neúčinná. Kontrola elektrického tělesa by pak měla být prováděna min. 1 x ročně, aby instalovaný systém plnil alespoň částečně svou funkci.

FVE se ve většině případů připojují na stávající el. patrony

Investice bez návratu: 90.000,- Kč za FVE panely na ohřev vody a žádný zisk

Instalací FVE ohřevu vody např. o výkonu 1,5 kWp dostanete nízkovýkonný FVE systém. Selský rozum nám praví pídit se po tom, jak takový systém vlastně funguje.

Pokud si večer dáme sprchu voda v bojleru je vyčerpána, sepne nám elektrická patrona, která bere energii ze sítě. Díky termostatu nám udržuje krásně teplou vodu až do rána. Ráno vyleze slunce, ale bojler jsme si nechali ohřát za nakoupenou energii. Termostat ji pro naše pohodlí udržuje při konstantní teplotě. FVE panely tak nemusí žádnou energii vyrábět, protože to není potřeba. 

Zastánci FVE ohřevu by mohli namítnout, že je možné vypnout ohřev vody ze sítě a spoléhat se na FVE. V takovém případě by však majitelé nemovitostí mohli čekat až do odpoledních 16 hod, a pokud elektrárna neposkytne dostatek energie pro ohřev vody, musí se opětovně zapnout elektrická patrona na odběr ze sítě. Pak bychom ovšem museli čekat dalších 4 až 7 hodin, než se voda ohřeje. Takže bychom mohli mít teplou vodu až od 20 hod večer, v horším případě až před půlnocí. Je zřejmé, že mnoho vlastníků nemovitostí s instalovaným FVE ohřevem by nadále  využívalo k ohřevu elektrickou energii ze sítě a úspory by byly minimální. Jedním z důvodů tohoto neoptimalizovaného způsobu ohřevu vody je globální preference termických solárních systémů pro ohřev vody namísto systémů fotovoltaických. Jednoduše řečeno: solární termické kolektory vytvářejí teplo, tedy teplou vodu, zatímco fotovoltaické panely generují elektřinu.

FVE elektrárna o výkonu 1,5 kWp bude nejčastěji dodávat pár desítek wattů, které by v lepším případě lépe posloužili k rozsvícení LED světel v chodbách RD. 

Celé to vypadá malinko nedomyšleně. Ano je, ani výrobci FVE panelů totiž neuvažují o jejich instalacích k využití při ohřevu TUV. Není zde totiž žádný důvod, neboť termické solární kolektory byly pro ohřev vody speciálně navrženy a dokáží vodu ohřívat mnohem efektivně. Solární termické kolektory konvertují sluneční energii přímo na teplo. Efektivita FVE panelů je při ohřevu vody oproti termickým kolektorům značně omezená. Je důležité posuzovat zda jsou náklady a úspory vyvážené. Přestože fotovoltaické panely mohou být účinným řešením pro výrobu elektrické energie, jejich využívání pro ohřev vody není v celosvětovém měřítku běžné. Je třeba pečlivě zvážit všechny dostupné možnosti a informace, aby bylo možné udělat informované rozhodnutí a najít nejefektivnější řešení pro ohřev vody, aniž by došlo k neopodstatněným finančním ztrátám.

FVE panely na ohřev vody získaly v ČR pozornost, a to i přes globální odstup od této metody. Otázkou zůstává, proč je v Česku tento trend odlišný a jaké jsou možné důsledky tohoto unikátního přístupu.Transparentnost a pravdivost na prvním místě

Ačkoliv se zabýváme ohřevem vody, je nezbytné zdůraznit, že transparentnost a pravdivost informací musí být vždy na prvním místě. V poslední době dochází ke zkreslování faktů a manipulaci dat ve prospěch firem na úkor neinformovaných spotřebitelů. Takový přístup není jen v rozporu s etickými normami, ale také poškozuje důvěru veřejnosti v odvětví ohřevu vody a v technologii obnovitelných zdrojů obecně.
Je naší povinností, jako odborníků v oboru, postavit se proti takovým praktikám a podporovat transparentní a férový přístup k informacím. Pouze tak můžeme zajistit, že obor ohřevu vody bude vnímán jako důvěryhodný a zákazníci budou mít jistotu, že jejich investice jsou opodstatněné a v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi a řešeními.

Fotovoltaika bez hranic: Za každou cenu, ať už to ...
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2023+ OPĚT STARTUJE

Související Články